Hent artiklen her i PDF

Transcription

Hent artiklen her i PDF
AFKAST OG MARKEDSKOMMENTAR
NOVEMBER 2015
Afkast tilbage på sporet
Af investeringsdirektør Anders Svennesen
Markederne er tilbage på sporet efter aktieuroen i august og september
september. Vi ser
igen pæne positive afkast for alle pensionsopsparere. Opsparinger med høj risiko
har oplevet de højeste afkast, da det
d specielt har været a
aktiemarkedet, der har
oplevet de store kursstigninger.
kursstigninger
Danica Balance middel risikoforløb har i år givet et afkast
fkast på mellem 3,5 og 7,7
procent afhængig af, hvor lang tid man har til pension. K
Kunder med Danica Link
har opnået et afkast på mellem 3,8 og 10,2 procent. Se overblik over afkast i
procent på Danica balance og Danica Link på næste side.
Siden halvårsskiftet har Danica Pensions porteføljer klaret sig godt i forhold til
markedet,, og vi har draget fordel af de lave
lave aktiekurser mod slutningen af 3.
kvartal, hvilket har bidraget
bidrage til de pæne afkast i oktober. Det er glædeligt at se, at
nogle af de nye tiltag allerede bærer frugt.
RESULTATERNE SKAL Vi forventer resultater af ny investeringsstrategi i 2016
SES PÅ AFKAST I 2016 Der er siden sommeren arbejdet hårdt på at gennemføre den sidste del af den
nye investeringsstrategi,
investeringsstrategi, som skal sikre den fornødne fleksibilitet til at skabe et
stabilt afkast, der er blandt markedets bedste.
Arbejdet munder ud i en ny version af Danica Balance,
Balance, der gør det muligt løbende
at justere porteføljerne i forhold til markedsudviklingen
markedsudviklingen og sikre porteføljerne i
forhold til større udsving. Det øger robustheden og giverr et bedre afkast i forhold
til investeringsrisikoen. Ambitionen er, at vi allerede i 2016 ser effekten af den
indsats, vi har lagt gennem det seneste halvandet år.
AKTIEUROEN ER
AFTAGET
Stabil global økonomisk vækst
Uroen på aktiemarkedet er aftaget, og aktiekurserne har rettet sig i november.
Risikoen for en pludselig afmatning i verdensøkonomien er formindsket. De
økonomiske udsigter for Kina stabiliseres,
stabiliseres og samtidig er frygten for en stor
kinesisk devaluering aftaget. Ændringen i den kinesiske valutapolitik medio august
er således ikke fulgt op af store devalueringer.
devalueringer. Det bidrager også til optimismen,
at Den Amerikanske
merikanske Centralbank
entralbank signalerer, at den har så stor tillid til fremtiden,
og at den overvejer renteforhøjelser i december.
Optimismen i Tyskland ligger fortsat på
å et højt niveau. Den største risiko for
økonomien i øjeblikket er den sløje udvikling i forbrugerpriserne, hvilket specielt er
en udfordring for gældsprægede økonomier. Den Europæiske Centralbank
forventes derfor
de
at sænke renten i december.
Der er ikke umiddelbare tegn på negative overraskelser i den kommende periode.
Men da markederne fortsat er afhængig af lempelig pengepolitik fra centralba
centralbankerne, skal man være indstillet på, at der kan komme større markedsudsving, som
var tilfældet i august og september.
AFKAST OG MARKEDSKOMMENTAR
NOVEMBER 2015
AFKAST ÅR TIL DATO
Afkast i procent på Danica Balance og Danica Link ÅTD
Kilde : Danica Pension

Similar documents