Fakta om pension - Forsikring & Pension

Transcription

Fakta om pension - Forsikring & Pension
www.
Klik ind på
faktaompension.dk
Fakta om
pension
Nu er sammenligningsportalen Fakta om Pension
gået i luften. Enhver kan hermed gå ind og sammenligne pensionsselskabernes typiske pensionsordninger på følgende parametre:
–Forsikringer
Velkommen til
Fakta om Pension
Fakta om Pension er pensionsbranchens sammenligningsværktøj. Her stiller pensionsselskaberne data
til rådighed, så du kan sammenligne ordningerne i
selskaberne på tværs.
www.faktaompension.dk
Husk på, at Fakta om Pension sammenligner den
–Opsparing
typiske pensionsordning i hvert enkelt selskab – det er
–Valgmuligheder
altså ikke din egen personlige pensionsordning, der er
– Service og rådgivning
udgangspunktet, når du sammenligner ordningerne.
– Rente og afkast
Hvis du søger information om dine egne pensionsord-
–Omkostninger.
ninger, så kan du enten logge på pensionsinfo.dk eller
din personlige side på dit pensionsselskabs hjemmeside.
Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup
Tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk
Foto: Scanpix – ISBN-nr.: 978-87-91980-28-2
Varenr.: 13 642 000/Dec. 2012
Fakta om pension 297x105 2.indd 1
03-12-2012 15:18:19
Fokus på hele pensionsordningen
Endnu mere åbenhed og gennemsigtighed
Forsikringer
Rente og afkast
Fakta om Pension er det seneste skud på stammen i
ÅOP/ÅOK
Din pensionsordning er også en forsikring. I Fakta om
Se hvordan pensionsselskaberne har klaret sig: Sam-
pensionsbranchens arbejde for at skabe åbenhed og
Alle pensionskunder har siden juli 2011 fået to enkle
Pension kan du bl.a. få svar på, hvilke forsikringer der
menlign afkastet og/eller kontorenten på den typiske
gennemsigtighed om danskernes pensioner.
tal for samtlige omkostninger.
typisk følger med de forskellige pensionsordninger.
pensionsordning i dit eget selskab med ordninger i
Få overblikket og se, hvordan forsikringerne er skruet
de andre selskaber. Det er ligegyldigt, om du har en
Først skabte vi åbenhed ved at fremlægge alle
Omkostningsmålere
sammen i andre selskaber, og hvad der kan vælges til
gennemsnitsrente- eller markedsrenteordning; Fakta
omkostninger forbundet med pensionen, indføre
Alle pensionsselskaber har med udgangen af 2011 en
og fra i dit selskab. Du kan også se, om du skal afgive
om Pension kan vise begge dele. Men når du vurde-
enkle omkostningstal og lancere omkostningsmålere.
omkostningsmåler på deres hjemmeside. Måleren er
helbredsoplysninger eller ej.
rer afkastet, skal du være opmærksom på, at risikoen
Så styrkede vi overblikket ved at lancere Pensions-
lavet efter en fælles branchestandard. Med måleren
eller usikkerheden for afkastet er forskellig. Og du
overblikket – en hjælp til kunderne med at finde og
kan man få en indikation af, hvad en pensionsordning
Opsparing
skal også være opmærksom på, at historiske afkast
fokusere på de mest relevante oplysninger om deres
vil koste i det enkelte selskab.
Grundlæggende findes der to typer af pensionsop-
ikke kan bruges til at forudsige fremtidige afkast.
pensionsordning.
Pensionsoverblikket
sparing: Markedsrente og gennemsnitsrente. Man kan
kalde det pensionsopsparingernes pendant til flexlån
Omkostninger
Med Fakta om Pension åbner vi op for en unik mar-
Alle pensionskunder kan fra januar 2012 se seks
eller fastforrentet lån. Tjek, hvilken type opsparing
Find ud af, hvad en pensionsordning koster. Du kan
kedsgennemsigtighed. Nu kan alle sammenligne de
grundoplysninger om deres pension – enten i årsop-
selskabet placerer din pension i. Og tjek, om selska-
tjekke omkostningsniveauet i de enkelte selskaber
forskellige pensionsselskabers typiske pensionspro-
gørelsen eller på deres personlige side på selskabets
bet giver dig mulighed for selv at vælge.
på ÅOP eller ÅOK, og du kan sammenligne admini-
dukter på vigtige områder som omkostninger, afkast,
hjemmeside. Branchen har udvalgt de grundoplys-
strations- og investeringsomkostninger på tværs af
forsikringer, service og rådgivning.
ninger, der er mest vigtige for langt størsteparten af
Valgmuligheder
selskaberne. Sammenligner du ordninger med gen-
Som pensionskunde kan du have mulighed for at
nemsnitsrente, har du også mulighed for at se, hvor
Denne åbenhed og gennemsigtighed har branchen
– Hvor meget indbetalte jeg sidste år?
vælge mellem forskellige investeringsformer, du kan
meget selskaberne fx tager i risikoforrentning. Også
arbejdet for igennem flere år.
– Hvor meget får jeg udbetalt?
ændre de forsikringer, der indgår i pensionsordnin-
her er det muligt at sammenligne omkostningsni-
gen, og så har du også medindflydelse på, hvordan
veauet for både markedsrente- og gennemsnitsren-
pensionen skal udbetales til sin tid.
teordninger.
Service og rådgivning
Selskaber
pensionskunderne:
– Hvor meget fik jeg i afkast/rente sidste år?
Det har vi indført:
Omkostningsinitiativet
– Hvor meget betalte jeg for forsikringer sidste år?
– Hvor meget betalte jeg i omkostninger sidste år?
– Hvor stor er ordningens værdi?
www.faktaompension.dk
Pensionsselskaberne udvikler hele tiden deres ser-
Her får du det enkelte selskabs profil med en beskri-
Alle pensionskunder har siden januar 2011 fået op-
vice- og rådgivningstilbud. Du kan bl.a. sammenligne
velse af de typiske kunder/medlemmer i det pågæl-
lyst følgende omkostninger – beregnet efter fælles
Ekstern revision af omkostningstal
niveauet for selvbetjening på selskabernes hjem-
dende selskab, antal kunder/medlemmer, hvilke typer
branche-retningslinjer:
Med start fra regnskabsåret 2011 reviderer en ekstern
mesider; få overblik over, hvor meget information de
ordninger selskabet tilbyder, vigtige nøgletal, mar-
–Administrationsomkostninger
revisor selskabets omkostningsoplysninger. Selskabet
enkelte selskaber stiller til rådighed, og om du kan
kedsandel samt link til selskabets egen hjemmeside.
–Investeringsomkostninger
skal offentliggøre revisorerklæringen.
ændre dit investeringsvalg via selskabernes hjemmesider.
Fakta om pension 297x105 2.indd 2
– Risikoforrentning af basiskapital.
03-12-2012 15:18:19
Fokus på hele pensionsordningen
Endnu mere åbenhed og gennemsigtighed
Forsikringer
Rente og afkast
Fakta om Pension er det seneste skud på stammen i
ÅOP/ÅOK
Din pensionsordning er også en forsikring. I Fakta om
Se hvordan pensionsselskaberne har klaret sig: Sam-
pensionsbranchens arbejde for at skabe åbenhed og
Alle pensionskunder har siden juli 2011 fået to enkle
Pension kan du bl.a. få svar på, hvilke forsikringer der
menlign afkastet og/eller kontorenten på den typiske
gennemsigtighed om danskernes pensioner.
tal for samtlige omkostninger.
typisk følger med de forskellige pensionsordninger.
pensionsordning i dit eget selskab med ordninger i
Få overblikket og se, hvordan forsikringerne er skruet
de andre selskaber. Det er ligegyldigt, om du har en
Først skabte vi åbenhed ved at fremlægge alle
Omkostningsmålere
sammen i andre selskaber, og hvad der kan vælges til
gennemsnitsrente- eller markedsrenteordning; Fakta
omkostninger forbundet med pensionen, indføre
Alle pensionsselskaber har med udgangen af 2011 en
og fra i dit selskab. Du kan også se, om du skal afgive
om Pension kan vise begge dele. Men når du vurde-
enkle omkostningstal og lancere omkostningsmålere.
omkostningsmåler på deres hjemmeside. Måleren er
helbredsoplysninger eller ej.
rer afkastet, skal du være opmærksom på, at risikoen
Så styrkede vi overblikket ved at lancere Pensions-
lavet efter en fælles branchestandard. Med måleren
eller usikkerheden for afkastet er forskellig. Og du
overblikket – en hjælp til kunderne med at finde og
kan man få en indikation af, hvad en pensionsordning
Opsparing
skal også være opmærksom på, at historiske afkast
fokusere på de mest relevante oplysninger om deres
vil koste i det enkelte selskab.
Grundlæggende findes der to typer af pensionsop-
ikke kan bruges til at forudsige fremtidige afkast.
pensionsordning.
Pensionsoverblikket
sparing: Markedsrente og gennemsnitsrente. Man kan
kalde det pensionsopsparingernes pendant til flexlån
Omkostninger
Med Fakta om Pension åbner vi op for en unik mar-
Alle pensionskunder kan fra januar 2012 se seks
eller fastforrentet lån. Tjek, hvilken type opsparing
Find ud af, hvad en pensionsordning koster. Du kan
kedsgennemsigtighed. Nu kan alle sammenligne de
grundoplysninger om deres pension – enten i årsop-
selskabet placerer din pension i. Og tjek, om selska-
tjekke omkostningsniveauet i de enkelte selskaber
forskellige pensionsselskabers typiske pensionspro-
gørelsen eller på deres personlige side på selskabets
bet giver dig mulighed for selv at vælge.
på ÅOP eller ÅOK, og du kan sammenligne admini-
dukter på vigtige områder som omkostninger, afkast,
hjemmeside. Branchen har udvalgt de grundoplys-
strations- og investeringsomkostninger på tværs af
forsikringer, service og rådgivning.
ninger, der er mest vigtige for langt størsteparten af
Valgmuligheder
selskaberne. Sammenligner du ordninger med gen-
Som pensionskunde kan du have mulighed for at
nemsnitsrente, har du også mulighed for at se, hvor
Denne åbenhed og gennemsigtighed har branchen
– Hvor meget indbetalte jeg sidste år?
vælge mellem forskellige investeringsformer, du kan
meget selskaberne fx tager i risikoforrentning. Også
arbejdet for igennem flere år.
– Hvor meget får jeg udbetalt?
ændre de forsikringer, der indgår i pensionsordnin-
her er det muligt at sammenligne omkostningsni-
gen, og så har du også medindflydelse på, hvordan
veauet for både markedsrente- og gennemsnitsren-
pensionen skal udbetales til sin tid.
teordninger.
Service og rådgivning
Selskaber
pensionskunderne:
– Hvor meget fik jeg i afkast/rente sidste år?
Det har vi indført:
Omkostningsinitiativet
– Hvor meget betalte jeg for forsikringer sidste år?
– Hvor meget betalte jeg i omkostninger sidste år?
– Hvor stor er ordningens værdi?
www.faktaompension.dk
Pensionsselskaberne udvikler hele tiden deres ser-
Her får du det enkelte selskabs profil med en beskri-
Alle pensionskunder har siden januar 2011 fået op-
vice- og rådgivningstilbud. Du kan bl.a. sammenligne
velse af de typiske kunder/medlemmer i det pågæl-
lyst følgende omkostninger – beregnet efter fælles
Ekstern revision af omkostningstal
niveauet for selvbetjening på selskabernes hjem-
dende selskab, antal kunder/medlemmer, hvilke typer
branche-retningslinjer:
Med start fra regnskabsåret 2011 reviderer en ekstern
mesider; få overblik over, hvor meget information de
ordninger selskabet tilbyder, vigtige nøgletal, mar-
–Administrationsomkostninger
revisor selskabets omkostningsoplysninger. Selskabet
enkelte selskaber stiller til rådighed, og om du kan
kedsandel samt link til selskabets egen hjemmeside.
–Investeringsomkostninger
skal offentliggøre revisorerklæringen.
ændre dit investeringsvalg via selskabernes hjemmesider.
Fakta om pension 297x105 2.indd 2
– Risikoforrentning af basiskapital.
03-12-2012 15:18:19
www.
Klik ind på
faktaompension.dk
Fakta om
pension
Nu er sammenligningsportalen Fakta om Pension
gået i luften. Enhver kan hermed gå ind og sammenligne pensionsselskabernes typiske pensionsordninger på følgende parametre:
–Forsikringer
Velkommen til
Fakta om Pension
Fakta om Pension er pensionsbranchens sammenligningsværktøj. Her stiller pensionsselskaberne data
til rådighed, så du kan sammenligne ordningerne i
selskaberne på tværs.
www.faktaompension.dk
Husk på, at Fakta om Pension sammenligner den
–Opsparing
typiske pensionsordning i hvert enkelt selskab – det er
–Valgmuligheder
altså ikke din egen personlige pensionsordning, der er
– Service og rådgivning
udgangspunktet, når du sammenligner ordningerne.
– Rente og afkast
Hvis du søger information om dine egne pensionsord-
–Omkostninger.
ninger, så kan du enten logge på pensionsinfo.dk eller
din personlige side på dit pensionsselskabs hjemmeside.
Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup
Tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk
Foto: Scanpix – ISBN-nr.: 978-87-91980-28-2
Varenr.: 13 642 000/Dec. 2012
Fakta om pension 297x105 2.indd 1
03-12-2012 15:18:19

Similar documents