Protokollat mellem SAS og LH/SALDA

Transcription

Protokollat mellem SAS og LH/SALDA
Demetra
FACTSHEET
Dato: 24. oktober 2014
AFKAST
STAMOPLYSNINGER
Siden start
(3. marts 2014)
Investin Demetra
Benchmark*
5,80%
8,20%
Seneste
måned
-1,76%
-1,41%
Indre værdi
Formue
Fondskode/ISIN
Noteret på
Basisvaluta
Benchmark
Seneste
uge
-0,21%
3,57%
HISTORISK UDVIKLING
111
110
109
Investin Demetra
108
107
Benchmark i danske kroner
106
105
104
103
102
101
100
99
04-2014
05-2014
06-2014
07-2014
08-2014
09-2014
10-2014
105,80
222,0 mio. DKK
DK0060511897
Investeringsforeningsbørsen
DKK
75% Morgan Stanleys verdensindex & 25% Effas 1-3
OMKOSTNINGER
Engangsomkostninger
Emissionstillæg
Indløsningsfradrag
Løbende omkostninger
ÅOP
Heraf:
Formidlingsprovision
Porteføljeforvaltning
Performancehonorar
1,50%
0,25%
1,97 %
0,00 %
1,00 %
0,00 %
FORMUEFORDELING (uge 41)
STRATEGI
Målet er som minimum at give et afkast, der på længere sigt
overstiger afkastet på en balanceret portefølje med 75 % aktier og 25
% obligationer.
Afdelingen investerer i andele i passivt forvaltede danske og
udenlandske investeringsforeninger samt i stats-, realkredit- og
virksomhedsobligationer. Vægtfordelingen i afdelingen kan variere
fra 0-100 % i aktier og obligationer.
Fordelingen mellem aktier og obligationer vil variere over tid ud fra
vores vurdering af den konjunkturmæssige situation i den globale
økonomi og trenden på de finansielle markeder.
Ugekommentar
Det globale aktiemarked viste fremgang i sidste uge. USA har vist et
ganske stærkt comeback den seneste 1½ uge, hvilket har reddet den
langsigtede optrend på det amerikanske aktiemarked. I Europa ser
billedet anderledes negativt ud. Det europæiske aktiemarked er i
nedtrend og er under styring af et såkaldt ’topmønster’, der som
minimum advarer om yderligere kursfald på 10%. Det globale
aktiemarked, i form af Morgan Stanleys verdensindex, ligger også i
nedtrend. Derfor er faresignalerne ikke afværget for aktiemarkedet,
og Investin Demetra fastholder aktieandelen på 0%. Andelen af
danske stats- og realkreditobligationer udgør 97,44%, hvilket har
givet et mindre løft i den indre værdi i sidste uge. Morgan Stanleys
verdensindex i denne uge viser yderligere stigning og lukke 0.85%
højere på fredag. Det er betingelsen for at neutralisere nedtrenden
på det globale aktiemarked. Især hvis det tyske DAX index stiger over
9274. Så bliver det aktuelt at gå ind i aktiemarkedet igen. Derfor
følges situationen på aktiemarkedet ganske tæt i den nuværende
situation.
Obligationer
Aktier
Kontant
97,44 %
0,00 %
2,56 %
FEM STØRSTE POSITIONER (uge 41)
3% Dansk Stat 2021
2.5% Nordea 2047
2.5% BRF 2047
3% Nykredit 2044
2% RD 2047
22,96 %
16,76%
13,04 %
12,54 %
11,17 %
RÅDGIVER
MANAGER
Senioranalytiker - Peter Jensen
I markedet siden 2000 og ansat i
Demetra siden medio 2010.
RISIKO
Lav risiko
Typisk lavt
afkast
1
2
3
4
5
6
7
Investin Demetra
Høj risiko
Typisk højt
afkast
Risikomærkning: Gul investeringsprodukt
KONTAKT
RÅDGIVNING
Investeringsforeningen Investin Demetra
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V
Tlf.: 44 55 92 00 mail: [email protected]
Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S
Torvet 1A, 3, 8600 Silkeborg
Tlf.: 87 22 90 80
[email protected]
Disclaimer:
Faktaarket er udarbejdet af Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S. Faktaarket skal ikke opfattes som tilbud om tegning af investeringsbeviser. Tegning skal ske
på baggrund af prospekt og CID. Tegning bør også tage udgangspunkt i din risikoprofil, tidshorisont og øvrige formueforhold. Historiske afkast er ikke en pålidelig
indikator om fremtidige afkast.