AktieNyt - Lån & Spar Bank

Transcription

AktieNyt - Lån & Spar Bank
AktieNyt
Den 16. juni 2015
DSV
•
Tendensen med at flytte produktion fra Vesteuropa til
Østeuropa vil øge transportbehovet i Europa
•
Der er fortsat gode perspektiver i at købe transportseltransportselskaber op i Europa og styrke netværket i RoadRoaddivisionen. DSVs model for opkøb og integration har vist
sig at være værdiskabende
•
DSV interesseret i opkøb, der kan styrke Air & SeaSeadivisionen
•
Krisen og den lavere
lavere vækst presser konkurrenter, hvilket
kan øge mulighederne for attraktive opkøb
Selskabsbeskrivelse
DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Aktiviteterne er delt op i Road (vejtransport i Europa), Air & Sea
(globalt) og Solutions (logistik i Nordeuropa). Koncernen er i
dag en af de største udbydere på markedet i Europa.
Road er repræsenteret i 32 europæiske lande. Dog er Danmark
og Sverige hovedmarkederne og Norden står samlet for omkring halvdelen af divisionens omsætning. De største markeder
for Air & Sea er Norden, USA, Tyskland, UK og Fjernøsten.
Koncernens har skiftet estimatfokus fra omsætning- til volumenvækst, der skal være højere end markedsvæksten, mens
den langsigtede målsætning for EBITA-marginen er 6,5 %.
Risici
• Der er et politisk pres for at reducere landtransport gennem lovgivning, vejskatter mv. DSV’s rentabilitet er ikke direkte påvirket, men det reducerer den potentielle vækst
• Trods øget netværk er DSV fortsat den lille blandt de europæiske aktører
• DSV har oplevet, at opkøbte selskaber kan indeholde negative overraskelser. Jo større opkøb, jo mere kan dette betyde
• Prissænkning over for kunder, for ikke at tabe markedsandele.
Seneste regnskaber og estimat
DSV
Kvartals
Salg
Resultat efter skat
EBITDA
EBIT
EPS
P/E
sep-2014
12.279
483
856
728
2,8
19,65
Regnskab
dec-2014
12.539
424
781
649
5,8
15,75
mar-2015
12.601
426
769
641
2,5
15,73
Estimat
jun-2015 sep-2015
13.131
13.184
522
538
898
924
749
781
3,1
3,2
-
Risiko og performance
DSV
223,5 Afkast 1 måned
241,4 Afkast år til dato
149,9 Afkast 1 år
Risiko 1 år
Kurs
52W Høj
52W Lav
Kursudvikling
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
15-06-2015
-1,6%
18,8%
25,9%
20,2%
C20
-0,8%
27,6%
28,0%
16,7%
C20
DSV
Årsresultater
DSV
Årsregnskab
Salg
Resultat efter skat
EBITDA
EBIT
EPS
P/E
2012
44.912
1.427
2.799
2.265
7,8
18,66
Regnskab
2013
45.710
1.577
2.923
2.423
8,9
19,96
2014
48.582
1.490
3.145
2.624
8,6
21,86
Estimat
2015
2016
51.552
53.137
1.981
2.124
3.453
3.617
2.918
3.087
11,6
13,0
19,26
19,26
Du kan se Lån & Spars fokusliste over ti danske aktier på
www.lsb.dk/lsb/content/investering/investeringsnyt/
Karsten Fly 3378 2057 Boye Hansen 3378 2056
Vigtigste konkurrenter
Deutsche Post, Deutsche Bahn, Kuehne & Nagel, TNT
Dette materiale er udarbejdet af Lån & Spar Bank A/S – CVR nr. 13538530 - på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses
for pålidelige og er omhyggeligt gennemgået, men Lån & Spar Bank garanterer ikke for materialets fuldkommenhed eller nøjagtighed. Materialet er ikke og skal ikke opfattes som en opfordring til eller et tilbud om at købe eller sælge, og Lån & Spar påtager sig intet ansvar for transaktioner foretaget på baggrund af materialet. Materialet er ikke at anse som en investeringsanalyse, og det medfører således ikke et forbud
mod at handle inden udbredelsen. Vurderinger i materialet kan ændres uden varsel. For investeringsbeviser kan det oplyses, at man ved henvendelse til foreningen kan få udleveret et fuldstændigt og et forenklet prospekt, og det af Lån & Spars hjemmeside www.lsb.dk fremgår, i
hvilke tilfælde Banken modtager provision eller andet vederlag. Eftertryk er tilladt med tydelig kildeangivelse.