Skolestart 2014

Transcription

Skolestart 2014
Dorthe Kristensen Høgh
Æblevej 16, 8800 Viborg
Tlf. 22 99 96 00 – E-mail [email protected]
Kommentar [D1]:
RESUMÉ:
Med baggrund i en bankuddannelse har jeg de seneste 10 år arbejdet som sekretær og personlig assistent,
samt som P&C Factory Coordinator i et datterselskab af en større global koncern indenfor
vindmølleindustrien.
Tidligere har jeg arbejdet godt 13 år som bankassistent i Danske Bank, samt et ½ år på et kædekontor for
Skov og Have Danmark ApS.
Det er kendetegnende for mine resultater, at jeg er forretningsorienteret, effektiv og kvalitetsbevidst. Jeg
tager gerne ansvar og arbejder målrettet på at skabe løsninger.
De seneste 2 år har jeg med titlen: Secretary – P&C Factory Coordinator arbejdet som arbejdspladsens
bindeled til den centrale HR-funktion.
Jeg er 45 år. Som person er jeg positiv og engageret. Jeg trives godt med alsidige opgaver og kontakt med
både kollegaer såvel som interne og eksterne samarbejdspartnere og kunder.
På grund af strukturel overkapacitet lukkede Vestas sin nacellefabrik i Viborg ultimo februar 2011, og jeg er
derfor jobsøgende.
ANSÆTTELSESSTEDER:
Januar 2001 – November 2011:
Vestas Nacelles A/S, Nacelle Factory Viborg
Secretary & P&C Factory Coordinator med direkte reference til fabrikschefen.
Opgaverne har omfattet:

Udarbejdelse af mødeindkaldelser og referatskrivning til såvel SU-, SIU-, fælles- og
uddannelsesudvalgsmøder på fabrikken.

Udarbejdelse af diverse præsentationer i Word eller PowerPoint

Lokale HR-opgaver som Employment Handler i SAP. Dvs. kontraktudskrivning,
vedligeholdelse af stamdata, termineringer samt flytning mellem afdelinger for
fabrikkens mere end 300 timelønsansatte. Dette i tæt samarbejde med alle
Side 1
Dorthe Kristensen Høgh
Æblevej 16, 8800 Viborg
Tlf. 22 99 96 00 – E-mail [email protected]
teamlederne på fabrikken. Derforuden udarbejdelse af headcounts og øvrige
rapporter til fabrikkens ledelse.

Ansvaret for, at både medarbejdersamtaler og
medarbejdertilfredshedsundersøgelser er blevet gennemført rent administrativt.

Hovedansvarlig for vedligeholdelse af fabrikkens hjemmeside på intranettet. Et
system der er understøttet af Microsoft SharePoint.

Vedligeholdelse og videreudvikling af fabrikkens velkomstmateriale til nyansatte
medarbejdere.

Den praktiske udarbejdelse af interne procedurer for introduktion af nyansatte –
herunder deltagelse i de bagved liggende workshops.

Udarbejdelse af diverse interne procedurer på HR-siden, bl.a. håndtering af dødsfald,
alkohol- og misbrugspolitik m.v.

Håndtering af Industriens Kompetenceudviklingsfond, som Vestas selv har valgt at
administrere.

Udarbejdelse og håndtering af information til fabrikkens informationsskærme.

Opdatering af Learning Management System i SAP samt efterfølgende registrering af
medarbejdernes kurser i systemet.

Udarbejdelse af diverse stillingsopslag samt deltagelse i ansættelsessamtaler for
kontorelever.

Uddannelsesansvarlig for kontorelev.

Aktiv deltagelse i overall uddannelsesplanlægning på fabrikken i tæt samarbejde
med uddannelsesinstitutioner.

Kontaktperson til Jobcenter Viborg samt andre aktører i forhold til at skaffe
praktikpladser på fabrikken.
Jeg har siddet i følgende udvalg på fabrikken:

Kantineudvalg – formand

Uddannelsesudvalg – medlem

Lærlinge- elevudvalget

Kasserer i HK-klubben
Side 2
Dorthe Kristensen Høgh
Æblevej 16, 8800 Viborg
Tlf. 22 99 96 00 – E-mail [email protected]
I forbindelse med fabrikkens nedlukning var jeg, i tæt samarbejde med People &
Culture i Ringkøbing og Jobcenter Viborg, med til at etablere et rådgivningskontor på
fabrikken hvor medarbejderne kunne søge hjælp hos jobkonsulent, Mercantec og
øvrige aktører indenfor uddannelse. Jeg stod desuden for den praktiske håndtering
af diverse informationsmøder i forbindelse med nedlukningen samt håndtering af
kursusansøgninger for fabrikkens ansatte.
Jeg valgte selv at være med til at lukke fabrikken ned, for på den måde at kunne sige
pænt farvel til en god arbejdsplads igennem 10 år.
Maj 2000 – Oktober 2000:
Skov og Have Danmark ApS
Allround kontorassistent
Opgaverne har bl.a omfattet:
Bogføring af fakturaer, kontakt til leverandører og medlemsbutikker, forefaldende
kontorarbejde samt hjælp i forbindelse med forskellige markedsføringsaktiviteter.
August 1986 – Maj 2000
Den Danske Bank
Bankassistent
I banken har jeg primært fungeret som kasserer, og har desuden haft ansvaret for
personaleregistrering, daglig bogføring samt lagerstyring. Jeg har også i en periode haft min
egen kundeportefølje.
UDDANNELSE:
2007
Personalejura, Akademiøkonom – ledelse
1987 – 1991
Bankskolens 1. og 2. del
samt det videregående 2-årige bankkursus
1983 – 1986
Højere Handelseksamen
Side 3
Dorthe Kristensen Høgh
Æblevej 16, 8800 Viborg
Tlf. 22 99 96 00 – E-mail [email protected]
VIDEREUDDANNELSE:
2011
Den grundlæggende lederuddannelse – LeaderLab, Mercantec
2010
Seminar for mentorer under projekt FUTA – fra udsat til ansat
2009
PowerPoint basic
2009
Word advanced
2009
Uddannelsesplanlægning
2008
Personlig planlægning
2006
SAP HR PA/OM – efterfølgende flere moduler inden for dette (CD, PDD,LMS)
2006
Ambassadører i standardiseret arbejde
2005
Kommunikation i produktionsgrupper
2005
VIS for superbrugere, dansk, VIS/VIB
2004
Editorkursus Intranote
2004
Lean intro
2003
Visio
2001
Mapics Infor XA – oprettelse af indkøbsordrer, lagertransaktioner,
finansielle forespørgsler.
2001
Kildesortering/miljøledelse
2000
PC kørekort
REFERENCER:
Rolf C. B. Alexandersen, Senior Vice President, Production Engineering, Vestas Nacelles A/S,
Tlf. +45 4126 9092 eller + 45 9730 7460 og
Bente Josefsen, Senior Vice President, Generators, Vestas Nacelles A/S,
Tlf. +49 451 3008 8773
Side 4
Dorthe Kristensen Høgh
Æblevej 16, 8800 Viborg
Tlf. 22 99 96 00 – E-mail [email protected]
PRIVAT:
Gift med Per, som jeg har Louise på 13 sammen med. Fritiden tilbringes med gode venner og familie, eller
gerne med en god bog.
KOMPETENCEOVERBLIK
Sprog

Engelsk
flydende i skrift og tale
Personlige egenskaber

Loyal, stabil

Ansvarsbevidst og arbejdsom – prioriterer høj kvalitet

Engageret

Empatisk

Udadvendt og serviceminded – kan kommunikere på alle niveauer

Forandringsparat

MS Office pakken – rutineret bruger

SAP PA/OM – rutineret bruger

MS Office – Visio

Microsoft SharePoint – en smule

Håndtering af informationsskærme (SONY)
IT
Korrespondance/sekretæropgaver

Korrespondance på dansk

Lettere korrespondance på engelsk

Korrekturlæsning

Rejsearrangementer for fabrikschef og ledelse

Besøgskoordinering, ind- og udenlandske kollegaer og kunder

Bestilling af videokonferencer
Side 5
Dorthe Kristensen Høgh
Æblevej 16, 8800 Viborg
Tlf. 22 99 96 00 – E-mail [email protected]

Postfordeling

Indkøb af kontorartikler

Mødekoordinering og referatskrivning

Ansvarlig for div. sociale arrangementer herunder jubilæer, receptioner, foredrag m.v.
Økonomi

Afstemning af diverse beholdninger

Udarbejdelse af rejseafregninger

Oprettelse og vedligeholdelse af indkøbsordrer

Budgetopfølgning i VIS
Personaleadministration/HR koordination

Planlægning og koordinering af introforløb for nye medarbejdere

Uddannelsesplanlægning:
o
Scanning af markedet for relevante kurser og koordinering af samarbejde med eksterne undervisere.
o
Koordinering og planlægning af interne kurser
o
Opfølgning/evaluering af interne kurser

Udarbejdelse af procedurer for nyansættelser og fratrædelser

Opbygning og vedligeholdelse af ”Medarbejderhåndbog”

Generel sparring vedr. personalespørgsmål i tæt samarbejde med HR-afdeling

Opbygning af personaleadministrative procedurer og politikker (fastholdelse, alkohol- og misbrugspolitik,
håndtering ved akutte kriser herunder dødsfald)

Administrativ assistance ved Personaleudviklingssamtaler

Udarbejdelse af henstillinger, advarsler og opsigelser i tæt samarbejde med HR-afdeling

Udarbejdelse af anbefalinger/udtalelser

Udarbejdelse af ansættelseskontrakter i SAP – timelønsansatte

Vedligeholdelse af medarbejder stamdata i SAP

Kontakt til moderselskab og diverse eksterne samarbejdspartnere
Side 6

Similar documents