Är du mellan 15-21 år och misstänkt för ett brott?

Comments

Transcription

Är du mellan 15-21 år och misstänkt för ett brott?
När får man veta vilken påföljd det blir i en rättegång?
Oftast får man veta om ungdomen fälls eller frias i samband med
rättegången. Om det blir en fällande dom ger domstolen även
information om vilken påföljd de dömt till.
Vad innebär medling?
Om en ungdom erkänt brottet, en polisanmälan gjorts och den unge själv
vill, kan det finnas möjlighet att delta i ett medlingssamtal. Detta innebär
att den som begått brottet får möta den som drabbats av brottet. En
opartisk medlare håller i medlingen. Medlingen ger en möjlighet att
prata om det som hänt. I vissa fall kan det hända att den som begått
brottet på något sätt får ersätta brottsoffret. Det kan t ex handla om att
laga något som gått sönder i samband med brottet.
Vad innebär det att hamna i belastningsregistret?
Blir man dömd för ett brott hamnar man i polisens belastningsregister.
Det kan innebära att det blir svårt att få vissa jobb och det kan även vara
svårt att få visum till vissa länder, t ex USA. Det kan även ta lång tid innan
man får lämplighetsintyg för att få ett körkort. Har man ett körkort sedan
tidigare kan man bli av med det. Hur länge man finns kvar i
belastningsregistret beror på vilket brott man dömts för. På
www.polisen.se kan du läsa mer eller kontakta oss så kan vi ge dig svar.
Kontakt
Om du vill ha mer information kan du kontakta oss:
Caroline Bolin 0500-49 85 40
Nina Jörgensson 0500-49 74 26
Sektor socialtjänst
Postadress 541 83 Skövde Telefon 0500-49 80 00 Hemsida www.skovde.se
Är du mellan 15-21 år och
misstänkt för ett brott?
Bra saker för dig att känna till…
När du fyllt 15 år är du straffmyndig vilket innebär att du kan dömas till
en påföljd om du begår ett brott. Socialtjänsten har ett speciellt ansvar
för ungdomar i åldern 15-17 år som blivit dömda för brott men även att
förhindra att de begår ett brott igen. Socialtjänsten ska ibland även ge
stöd och vård för dem som är mellan 18-21 år.
Vad är ett yttrande?
När en person mellan 15-21 år misstänks för att ha begått ett brott kan
åklagaren be om ett yttrande från socialtjänsten. Det innebär att
åklagaren vill veta hur din livssituation ser ut. Därför behöver
socialtjänsten träffa dig och dina vårdnadshavare, om du inte är myndig,
för ett samtal. Efter samtalet skickar socialtjänsten information till
åklagaren och det kallas för yttrande. Åklagaren har sedan yttrandet till
hjälp när de ska besluta om straffvarning eller om åtal ska väckas. Om
åklagaren bestämmer sig för att väcka åtal används yttrandet för att
bestämma vilken påföljd som kan passa.
Vad betyder straffvarning?
Om polisen kommit fram till att en ungdom mellan 15-17 år har begått
ett brott kan åklagaren i vissa fall besluta om straffvarning. Det betyder
att det inte blir någon rättegång. Anledningen till det kan vara att
domstolen bedömer att ungdomen kan få den hjälp och stöd han/hon
behöver av sin familj eller andra som står ungdomen nära. I vissa fall kan
det ändå innebära att socialtjänsten behöver ge hjälp och stöd. Hur den
hjälpen ska se ut planerar socialtjänsten tillsammans med ungdomen och
vårdnadshavarna. Straffvarningen kan dras tillbaka om ungdomen begår
ett brott inom sex månader från att beslutet fattades. Även om man får
straffvarning registreras man i polisens belastningsregister.
Åklagaren har väckt åtal, vad betyder det?
Det betyder att åklagaren anser att det finns tillräckliga bevis för att en
ungdom har begått ett brott och då måste åklagaren väcka åtal och det leder
till rättegång. Om ungdomen inte fyllt 18 år meddelar tingsrätten
vårdnadshavarna om åtalet och tidpunkt för rättegången.
Vad händer under en rättegång?
Det finns olika hemsidor som beskriver detta.
www.domstol.se
www.rattegangsskolan.se
Det kan vara bra att veta att en ungdom som inte fyllt 18 år får en advokat
som hjälper till under rättegången om det inte är så att det inte behövs.
Tänk på att om du fått en kallelse till en rättegång så är det viktigt att du
kommer, annars kan du få betala böter. Om du inte kan komma måste du
meddela det i god tid.
Vilka påföljder kan bli aktuella?
Det är domstolen som bestämmer påföljd och det finns tre påföljder som vi
jobbar med inom socialtjänsten. Det är ungdomstjänst, ungdomsvård och
sluten ungdomsvård. Domstolen kan också döma till böter. På vår hemsida
kan du läsa mer om påföljderna.
www.skovde.se/Socialt-stod1/Ungdomar1/Unga-lagovertradare/
Hur lång tid tar processen?
Från att polisen börjar undersöka ett brott fram till att åklagaren beslutar om
åtal ska väckas eller inte får det max ta 6 veckor. Efter det ska rättegången
börja så fort som möjligt.

Similar documents