Vuxenutbildning i Trelleborg med inriktning CNC och SFI/ SVA grund

Comments

Transcription

Vuxenutbildning i Trelleborg med inriktning CNC och SFI/ SVA grund
Vuxenutbildning i Trelleborg
med inriktning CNC och SFI/ SVA grund
Poängplan
CNC-teknik
Kursbenämning
Kurskod
VT 16
HT 16
1/1-17/6
29/8-31/12
2016
2016
Poäng
Datorstyrd produktion 1
DARDAT 01
100
100
Datorstyrd produktion 2
DARDAT 02
100
100
Datorstyrd produktion 3
DARDAT 03
100
100
CAD/CAM
DARCAD 0
100
100
Produktionsutrustning 1
PRUPRD 01S
100
100
Produktionsutrustning 2
PRUPRD 02
100
100
Materialkunskap 1
MAEMAT 01
50
50
100
TILTIL 01
50
50
100
100
100
400
900
Tillverkningsunderlag 1
Industriteknisk fördjupning
PRF PRF 01,02
SFI
SFI / Yrkes
500
Information
Utbildningstiden är 40 veckor och startar den 1/1-16 och slutar 31/12- 2016.
Om utbildningen
En yrkesinriktad vuxenutbildning i skärande bearbetning/CNC-teknik i samarbete med SFI,
karaktärsämneslärare och modersmålslärare. Din SFI/SVA(grundläggande)-utbildning
kommer att vara både teoretisk och praktisk. Under utbildningen kommer du att studera
yrkesämnen måndag, tisdag och onsdag. SFI-undervisningen sker inledningsvis på torsdag
och fredag. Längre fram i utbildningen ersätts SFI-undervisningen av praktik på arbetsplats.
Vi erbjuder ett års studier inom CNC- teknik (fräs och svarv) som ger rätt kunskaper för att
arbeta inom branschen. Du lär dig språket genom jobb och studier. Utbildningen gör dig
redo för att arbeta på mekanisk verkstad, och yrkes- och språkkunskaperna underlättar
integrationen i det svenska samhället. I CNC-teknik får du lära dig bearbeta maskindetaljer i
verktygsmaskiner såsom svarvar och fräsmaskiner. Du får lära dig att hantera moderna
datorstyrda verktygsmaskiner. Många av kurserna sker i datorsal där du har tillgång till de
senaste programvarorna inom området
Du får lära dig ISO-programmering från grunden, hur man ställer in en CNC-maskin för
bearbetning och hur man kontrollerar att det färdiga resultatet är riktigt. Ritningsläsning är
också ett viktigt moment. Vidare får du lära dig att använda både datorstödda rit- och
beredningsprogram. CNC-teknik är mycket högteknologiskt och ställer höga krav på dig som
tekniker. Det är därför önskvärt att du har någon teknisk utbildning sedan innan, exempelvis
ingenjörsutbildning eller annan jämförbar teknisk utbildning.
Praktik
I utbildningen ingår APL (arbetsförlagt lärande) på dagtid. Du kommer att ha praktik på ett
företag under den andra terminen, preliminärt torsdag och fredag. Resten av tiden är
skolförlagd. APL – platserna kan finnas i Trelleborg, Landskrona och Malmö med omnejd,
men även andra orter kan komma i fråga. Andelen praktik ökar mot slutet av utbildningen.
Ekonomi
Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur samt
arbetskläder står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN,
om du har varit i Sverige i minst 2 år.
Transport
Den studerande ordnar på egen hand transport till och från utbildningen och praktikplatsen.
Förkunskapskrav
Du är kvinna eller man med utländsk bakgrund som har betyg från lägst C-kursen på SFI eller
motsvarande och är intresserad av CNC-teknik. Vi riktar oss till personer med arabiska som
modersmål. Vi ställer också krav på att du skall ha någon lämplig teknisk bakgrund för att
komma i fråga. Det är också önskvärt att du har datorvana och har grundläggande kunskaper
i engelska.
Vi tillämpar intervjuer på arabiska för att fastställa din bakgrund och dina tidigare
kunskaper. I undervisningen kommer du få stöd på arabiska, samtidigt som du lär dig de
svenska fackuttrycken som är viktiga för att du skall kunna praktisera ditt yrke.
Ansökan
Ansökan görs hos studie-och yrkesvägledare på vägledningscentum. Sista ansökningsdag är
1/12- 2015.
Carita Nilsson Studie-och yrkesvägledare, Vuxenutbildningen Telefon: 0410-73 36 19
E-post [email protected]
Marie-Louise Nilsson Studie-och yrkesvägledare, Telefon: 0410-73 36 59 E-Post [email protected]
Dina verkstadslärare under kursen:
Eric Sandberg, 0708-81 76 91 E-post: [email protected]
Nabil Merhi, E-post [email protected]

Similar documents