Stockholm, Stockholm, stad i världen. Stockholm

Transcription

Stockholm, Stockholm, stad i världen. Stockholm
VÄLKOMMEN TILL ETT SEMINARIUM OM KOMPETENSFÖRSÖRJNING:
”Stockholm, Stockholm,
stad i världen.
Stockholm, Stockholm,
världens stad!”
DATUM: 30 januari kl. 9.00-10.30
(kaffe och registrering från 8:30)
Plats: Klarabiografen, Kulturhuset
Tid: Fredag 30 januari, kl. 8.30–10.30
LOKAL: Klarabiografen, plan 2, Kulturhuset
MÅLGRUPP: Politiker, tjänstemän och
företagare.
Ta tillfället i akt att besöka Bazaren! Länsstyrelsen och verksamt.se bjuder in
till ett seminarium som presenterar den nationella och den regionala bilden av
dagens och morgondagens komptensförsörjning.
ANMÄLAN: Inbjudan har gått ut vid intresse
kontakta Ylva Disheden.
Kompetensförsörjning är en tillväxtfråga. I Stockholms län behöver vi tillvarata
allas kompetenser – och dessutom attrahera internationella talanger till
näringslivet.
MER INFORMATION OCH KONTAKT:
Länsstyrelsen i Stockholm
Ylva Disheden, utvecklingsledare
kompetensförsörjning
e-post: [email protected]
Telefon: 010-223 16 66
I Stockholm finns en femtedel av Sveriges befolkning och en fjärdedel av
landets arbetsmarknad. Vilka behov och vilken efterfrågan finns på arbetskraft
i framtiden? Vilka kompetenser kommer att utbildas? Och hur ser behoven ut i
Stockholms län idag?
Hela programmet på nästa sida.
www.lansstyrelsen.se/stockholm
Program
8.30
Kaffe och registrering
9:00
Trender och prognoser 2014 – utsikter fram till 2035
Karin Grünewald, SCB
9.30
Arbetsmarknaden i Stockholms län 2015-2016
Julia Asplund, Arbetsförmedlingen
9.50
Mångfald och affärsnytta
Johan Rosenblom, Sverigechef, Starbucks
Gisele Mwepu, VD, Soft Solutions Partner
Moderator: Mats Hedenström, Länsstyrelsen i Stockholms län
10.10
Panelen diskuterar…
Johan Rosenblom, Sverigechef, Starbucks
Olle Zetterberg, Stockholm Business Region
Gisele Mwepu, VD, Soft Solutions Partner
Susanna Jansson, analytiker Tillväxtverket
Emilia Bjuggren, Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd, Stockholms stad
Moderator Mats Hedenström, Tillväxtdirektör, Länsstyrelsen i Stockholms län
10.25–10.30
Avslut
Välkommen!
Mats Hedenström
Tillväxtdirektör Länsstyrelsen i Stockholms län
www.lansstyrelsen.se/stockholm