Dokumentation för utförare inom socialtjänsten – barn & unga

Transcription

Dokumentation för utförare inom socialtjänsten – barn & unga
VÄLKOMMEN TILL
Dokumentation för utförare
inom socialtjänsten –
barn & unga
20 MAJ 2015, HÄRNÖSAND
FÖRSAMLINGSGÅRDEN
Under dagen ges grundläggande genomgång av det
befintliga regelverket kompletterat med de nya
föreskrifterna SOSFS 2014:5 och 2014:6
Du är varmt välkommen!
Dokumentation för utförare inom
socialtjänsten – barn & unga
OM DAGEN Korrekt och rättssäker handläggning och dokumentation är en av
förutsättningarna för god kvalitet inom socialtjänsten. Från 1 januari 2015 gäller nya
föreskrifter (SOSFS 2014:5 och SOSFS 2014:6) som generellt innebär ökade krav
gällande dokumentationen. Föreskrifterna skärper socialtjänstens ansvar avseende
viktiga moment i en kunskapsbaserad socialtjänst, t ex barnets delaktighet i
processen och skyldigheten att dokumentera uppföljningsåtgärder och resultat.
Under dagen ges en grundlig genomgång av det befintliga regelverket kompletterat
med de nya dokumentationsföreskrifterna. Tyngdpunkten ligger på utförarnas del i
processen, men även handläggningen kommer att beröras för att ge en helhetsbild av
vad som gäller från att ett ärende aktualiseras till att genomförandet av en insats
avslutas.
VÄLKOMMEN Utbildningsdagen riktas till utförare inom socialtjänstens
verksamhetsområde (anställda inom kommunala HVB eller kommunal öppenvård),
barn och unga .
VI SES 20 maj i Härnösand, Församlingsgården, Franzéngatan 18. Fika serveras
från kl.08:30. Föreläsning mellan kl.09:00-15:45. Antalet platser är begränsade.
FÖRELÄSARE Ulrika Ekebro, auktoriserad socionom.
ANMÄL DIG Du anmäler dig senast 13 maj. Klicka här och fyll i
anmälningsformuläret.
Kostnad för dagen är 550 kr/person. Lunch ingår ej. Frånvaro utan avanmälan och
ersättare debiteras med 500 kr + moms.
FRÅGOR Du kan kontakta Jessica Eriksson, utbildningsledare, mobil: 072-737 28 28,
e-post: [email protected]
Tillsammans för välfärd och utveckling.

Similar documents