Park- och naturförvaltningen

Transcription

Park- och naturförvaltningen
Park- och naturförvaltningen
Park- och
naturnämnden
DIREKTÖR
Kansli och
kommunikation
HR
Strategiska resurser
-
Stadsträdgårdsmästare
Förvaltningscontroller
Utvecklingsledare
Trygg, vacker stad
Ekonomi och IT
Förvaltning och
planering
Trädgårdsföreningen
Utförare
rent
Park
Rent 1
Natur
Stadsutveckling
Projekt &
planering
Slottsskogen
Planering och
administration
Utförare
gata, grönt
Utförare
arbetsmarknad
Anläggning
Lagverksamhet
Holmen 1
Rent 2
Drift och
underhåll
Lagverksamhet
Holmen 2
Rent 3
Grönt
Lagverksamhet
Björkedalen

Similar documents