Polisen - presentationsmall, liggande

Transcription

Polisen - presentationsmall, liggande
Polisens nya organisation och
arbete i trafiken
2015-04-21, Lena Tysk, chef UC Mitt, Utvecklingsavdelningen
1
28 500 anställda
7 polisregioner
27 polisområden
90 lokalpolisområden
Polismyndigheten
Rikspolischef
Dan Eliasson
Nationella operativa avd.
Mats Löving (bitr. RPC)
Sex gemensamma avdelningar
Kommunikationsavd.
Unni Jerndal
Sju polisregioner
Utvecklingsavd.
Anders Hall
Region Nord
Klas Johansson
HR-avdelningen
Kajsa Möller
Region Bergslagen
Dan Persson
Region Mitt
Carin Götblad
Ekonomiavd.
Jan Andersson
Region Väst
Klas Friberg
Region Stockholm
Ulf Johansson
Region Syd
Annika Stenberg
Region Öst
Ulrika Herbst
Rättsavdelningen
Gunilla Svahn Lindström
It-avdelningen
Tomas Landeström
2
2015-04-17
Ca 60 anställda
7 utvecklingscentrum (UC)
31 verksamhetsområden
5 strategiska utvecklingsprojekt
Utvecklingsavdelningen
Utvecklingschef
Anders Hall
Kanslichef
Per Blomkvist
Utvecklingsområden för trafik
•
Alkobommar
• Drogtester i trafik
Sju utvecklingscentrum
• Vägbrott som arbetsmetod
• Fortsatt hindrande av färd klampning
UC Nord
Krister Johansson
• Nya EU-direktiv om inspektion
av tungtrafik på väg
UC Bergslagen
Håkan Carlsson
UC Mitt
Lena Tysk
UC Väst
Rolf Andersson
UC Stockholm
Lena Frylemo
UC Syd
Håkan Jarborg Eriksson
UC Öst
Liselotte Jergard
Verksamhetsområde Trafik utvecklas av
UC Mitt
3
2015-04-17