Konstföreningens program för hösten 2015

Transcription

Konstföreningens program för hösten 2015
PERSONALENS KONSTFÖRENING REGION ÖREBRO LÄN
Aktiviteter hösten 2015
Välkommen till
samtliga arrangemang gäller att anmälan är bindande. Anmäl dig i tid,
höstens aktiviteter! För
antalet platser kan vara begränsade. 10 kr/mil/person till chaufför vid samåkning.
Välkommen till en höst fylld av konstföreningsaktiviteter!
Vi inleder programmet med en
familjevisning av OpenArt i Örebro.
Här får du som medlem i konstföreningen dela upplevelsen med ett barn
- ditt eget eller någon annans.
Aktiviteten är kostnadsfri för medlemmar. Detsamma gäller för höstens
konstcirklar samt visningen av textilutställningen i Wadköping. Läs mer om
arrangemangen här i programbladet.
Spännande dag i Lindesberg
Paint the City är ett projekt som
satt Lindesberg på kartan. Vi träffar
initiativtagaren till muralmålningsprojektet Helena Nilsson vid vår utflykt i
september.
Hur kom det sig egentligen att
fastighetsägarna i stan ställde sina fasader till förfogande för grafittikonst?
Helena berättar och guidar oss runt.
Lindesbergsutflykten inleds med ett
besök hos den väletablerade keramikern Gunilla Dovsten vid Dalkarlshyttan. Gunilla har utsmyckat många offentliga platser i länet, se till exempel
http://www.signaturer.se/Sverige/
GunillaDovsten.htm
Familjevisning av
OpenArt
Söndag 6 september
klockan 11.00-12.00
Gör en rolig konstaktivitet tillsammans med
ditt barn, barnbarn
eller någon annans
barn. Familjevisningen
är ett tillfälle att få veta
lite mer om konsten.
Barnens tankar ges utrymme samtidigt som
pedagogen bidrar med
en djupare förståelse.
Antal barn är begränsat
så först till kvarn gäller. Lämplig ålder på
barn är 5 år och uppåt.
Anmälan till Lena Ryö:
[email protected]
senast 3 september.
Medarrangör: Sensus.
Utflykt till Lindesberg
Besök hos keramiker och möt
initiativtagaren till Paint the city
Helena Nilsson
Lördag 19 september 2015
klockan 10.00-15.00
Vi samlas vid Gunilla Dovstens verkstad invid Plantmarknaden i Lindesberg inför ett inspirerande besök
i keramikverkstan. Därefter väntar sopp-lunch på
Café Kingsgården innan Helena Nilsson,
initiativtagare till det mycket uppmärksammade muralmålningsprojektet Paint
the City visar oss runt stan.
Pris: 260 kronor inklusive lunch med
efterföljande kaffe.
Anmälan senast den 10 september till
Maria Lindstedt, telefon 0581-851 11,
[email protected] (säg
till om du vill ha en vägbeskrivning).
Gunilla Dovsten
Textilutställning
I november är vi inbjudna till Konstfrämjandet Bergslagen i Wadköping
för en visning av konstnär och textildesigner Lisa Brunnegårds utställning.
Konstfrämjandet har även en stor och
varierad samling av modern grafik.
Vi hoppas att du vill dela höstens
upplevelser med oss!
Välkomna!
Tala konst Tala liv – som en bokcirkel fast med konst
Föreningen hakar på trenden med bokcirklar fast här med konst. Vi pratar om det
vi ser, upplever och tänker utifrån ett verk eller en utställning. Inte sällan hamnar
samtalet sedan kring våra egna erfarenheter. Ann Sidén är konstnär och ledare
och vi är alla deltagare på samma villkor. Cirkeln görs i samarbete med Sensus.
Det blir två cirklar under hösten. Nr 1: 2/9, 23/9 och 14/10. Nr 2: 4/11, 25/11
och 16/12. Antal deltagare är begränsat. Först till kvarn.
Anmälan: Sensus telefon 019-555 54 40 eller på www.sensus.se/orebro.
Kontaktperson Annelie Jansson 019-12 27 56.
Styrelsen
Fortsättning nästa sida
Utställningar
Besök på Konstfrämjandet
Torsdag 5 november
klockan 18.00
Konstfrämjandet Bergslagen välkomnar oss för visning av konstnär och
textildesigner Lisa Brunnegårds utställning. Lisa Brunnegård är utbildad vid
Borås Textilhögskola och var en av
2014 års Wadköpingsstipendiater.
Konstfrämjandet har även en stor och
varierad samling av modern grafik.
Adress: Bertil Waldéns Gata 6, Skomakaregården, Wadköping.
Anmälan senast den 3 november till
Elisabeth Berglund, telefon 07052 00 418.
Delta i vår namntävling! Läs Tebladet personal nummer 7.
Medlemsinformation
Styrelsen
Ann-Marie Wentzel, ordförande,
070 – 675 73 55, ann-marie.wentzel@
regionorebrolan.se
Elisabeth Berglund, kassör, v ordf.
070-520 04 18, elisabeth.berglund@
regionorebrolan.se
Birgitta Lundberg, sekreterare,
0738-10 55 77,
[email protected]
Lena Israelsson, 019-22 20 46,
[email protected]
Lena Ryö, 070-607 01 52,
[email protected]
Karin Stenström, medlemsregisteransvarig, 0586-661 36,
[email protected]
Elisabet Brynge, 070-740 78 22
[email protected]
Maria Lindstedt, 0581-851 11,
[email protected]
Karlskoga lasaretts konstsektion
fortsätter som tidigare. Information
lämnas av Karin Stenström, telefon
0586-661 36.
Inköp av konst
Tre styrelseledamöter sköter konstinköpen. Detta görs bland annat direkt
av konstnärerna vid våra aktiviteter
och under årets gång hos gallerier och
museer.
Hela medlemsavgiften går till inköp
av konst. Den inköpta konsten lottas
ut på årsmötet i mars påföljande år
och de medlemmar som vunnit får
välja ett konstverk utifrån den turlista
som blir i lottdragningen.
Medlemsavgift 200 kronor/år
Medlemsavgiften dras på lönen.
Plusgiroinbetalningskort skickas ut till
övriga, Pg 46 73 53-9.
Ange namn och adress på talongen.
Blanketter för anmälan av nya medlemmar finns på intra.orebroll.se/
konstforeningen.
Du är välkommen att fortsätta vara
med i konstföreningen även när du
gått i pension.
Kom ihåg att meddela konstföreningen
om du byter adress eller arbetsplats.
Om plats finns får du gärna ta med
någon som inte är medlem på våra
olika aktiviteter, dock till en något
högre avgift.
Nedan hittar du kontaktuppgifter till
några utställare i länet. För aktuellt
program och öppettider, se respektive
utställares webbplats.
Black Door Gallery, Örebro
www.blackdoorgallery.se
Järntorgsgatan 9, Örebro
Galleri Astley, Uttersberg
www.galleriastley.com
0222-321 20
Galleri Nord, Örebro
www.gallerinord.com
Storgatan 29, Örebro
019-611 37 73
Galleri Örsta, Kumla
www.galleriorsta.se
019-57 88 23
Konstfrämjandet Bergslagen
www.bergslagen.konstframjandet.se
Skomakaregården, Wadköping, Örebro
Konsthantverkarna Örebro
www.konsthantverkarna.com
Järnvägsgatan 2, Örebro
Kvarteret Bryggeriet
www.kvarteretbryggeriet.se
Prästgatan 27–30, Nora
Karlskoga konsthall
www.karlskoga.se
Kungsvägen, Karlskoga
Hallsbergs konsthall
www.hallsberg.se
Östra Storgatan 5, Hallsberg
Örebro konsthall
www.orebrokonsthall.se
Olaigatan 17 B, Örebro
Örebro läns museum
www.olm.se
Engelbrektsgatan 3, Örebro
För aktuell information, se vår webbplats intra.orebroll.se/konstforeningen.
Har du tips på utställningar och aktiviteter, hör av dig till någon av oss i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).