Team Utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd och

Transcription

Team Utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd och
TUB
2015-09-08
Team Utvecklingsstörning,
autismspektrumtillstånd
och Beteendeproblem
TUB
är ett team som ger konsultation till kommunal
personal som arbetar på daglig verksamhet eller
gruppbostad i Örebro län.
Målgruppen är personer över 16 år:
med svår beteendeproblematik och/eller svår psykisk
tilläggsproblematik i kombination med utvecklingsstörning
och/eller autismspektrum-tillstånd.
TUB strävar efter att göra en helhetsbedömning av
situationen och utveckla ett nytt förhållningssätt.
Målet med teamets arbete är att öka livskvaliteten för individen
och förbättra arbetsmiljön för personalen.
Insatsen startar med att kommunen skickar in en förfrågan till
TUB.
Om förfrågan leder till insats från teamet skrivs ett kontrakt där
omfattning och varaktighet framgår.
Insatsen är kostnadsfri för kommunerna.
Det är vi som arbetar i TUB:
Kim Nilsson, Ann-Britt Stigfur, Monica Andersson
Pedagogiska forum
TUB erbjuder ”Pedagogiska forum” i länets kommuner
förutom Örebro kommun.
Syftet med forumen är att fokusera på förebyggande arbete
och höja kompetens- nivån i de deltagande verksamheterna.
Gruppen kan bestå av deltagare från olika verksamheter
eller vara en personalgrupp från en verksamhet. Innehållet
kan ”skräddarsys” utifrån behov.
Det kan till exempel handla om ”lågaffektivt bemötande”,
struktur/rutiner/schema eller annorlunda tänkande vid autism.
Forumen är kostnadsfria och hålls i respektive kommun.
Forumen leds av Monica Andersson, specialpedagog.
TUB:s ”förfrågansblankett” finns på:
www.regionorebrolan.se/vuxenhab/TUB
Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar!
Ann-Britt Stigfur, leg. arbetsterapeut/leg. psykoterapeut
Telefon: 019-602 93 72
[email protected]
Kim Nilsson, socionom
Telefon: 019-602 93 73
[email protected]
Monica Andersson, specialpedagog
Telefon: 019-602 94 47
[email protected]
Här finns vi:
Besöksadress: Karlahuset, Älvtomtagatan 28, Örebro
Postadress: Box 1241, 701 12 Örebro
Telefon: 019-602 94 00, Texttelefon: 019-670 25 09
Hemsida: www.regionorebrolan.se/vuxenhab/tub