Inbjudan - Rörelse och aktivitet

Transcription

Inbjudan - Rörelse och aktivitet
Inbjudan
Projektet ”Demensvård och omsorg”
inbjuder till en utbildningsdag om
Rörelse och aktivitet
Du som möter äldre personer i din dagliga profession
bjuds in till en inspirerande dag som innehåller både
teori och praktik.
Dagen börjar med att vi
får en snabb inblick i hur
hjärnan kan förklaras
neuropsykologiskt och
hur demens kan drabba
olika sensomotoriska och
kognitiva funktioner
beroende på vilka delar
av hjärnan som drabbas. Därefter får vi en inblick i vilka
funktioner som är viktiga för vår initiativförmåga, vad som
händer när de drabbas och hur man som personal kan stötta
personen att komma igång och slutföra en aktivitet.
Dagen fortsätter med ”HIFEprogram som metod för träning av
äldre”. HIFE (High Intensity
Functional Exercise program) är
ett funktionellt program för sköra
äldre som kan användas både i
förebyggande syfte och i olika skeden av rehabilitering, antigen
i hemmet på boenden eller på sjukhus. HIFE-programmet är
utarbetat vid Umeå universitet utifrån kunskapen om
träningsintensitetet och träningsspecificitet samt är utvärderat i
ett flertal vetenskapliga studier.
Deltagarna kommer att få häftet The HIFE-program i svensk
version samt möjlighet att praktiskt prova på olika
träningsmoment.
Program:
08.30 Introduktion DemensSam
Maria Stenevang, leg arbetsterapeut och projektledare
08.45 ”Varför händer det inget?” Neuropsykologiska
förklaringar till bristande initiativförmåga.
Kajsa Lidström-Holmqvist Med. Dr, lektor vid
Arbetsterapiprogrammet, Örebro Universitet
09.30 Kaffe
10.00 HIFE Teorier/Forskning
Nina Lindelöf, leg.Sjukgymnast, Postdoktor, Institutionen
för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet
12.00 Lunch
13.00 Implementering av HIFE program. Praktiska övningar.
Rose-Marie Wilnerzon Thörn, leg. Fysioterapeut, MSc,
Specialist i gerontologi och geriatrik, Geriatriska teamet,
Universitetsjukhuset i Örebro
www.regionorebrolan.se
Målgrupp
Fysioterapeuter/sjukgymnaster inom
primärvård och slutenvård. Övriga
som ingår i rehabiliteringskedjan
såsom undersköterskor, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och chefer.
Tid
Fredagen den 13 november 2015
klockan 08:30-16:00.
Plats
Bohmanssonsalen, USÖ.
Avgift
Utbildningen är kostnadsfri!
Anmälan
Senast den 6 november 2015
via webbplatsen:
www.regionorebrolan.se/kurser
Bekräftelse
Bekräftelse kommer via e-post efter
anmälningstidens utgång.
Avanmälan
Anmälan är bindande!
Uteblivet deltagande debiteras med
650 kr. Det går bra att skicka ersättare.
Information
Frågor angående konferensen
besvaras av Maria Stenevang,
tfn: 076-816 36 00, e-post:
[email protected].
Frågor angående anmälan besvaras
av Ann-Louise Gustafsson,
tfn: 019-602 63 19.
Postadress:
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
Epost: [email protected]
Besöksadress:
Forskarvägen 1, Örebro
Tel: 019-602 63 00
Fax: 019-18 98 29
Org.nr: 232100-0164