Ledtider läkemedelsbeställningar i det nya avtalet

Transcription

Ledtider läkemedelsbeställningar i det nya avtalet
Nytt avtal läkemedelsförsörjning och
farmaceutiska tjänster
- ledtider läkemedelsbeställningar
Ny leverantör av sjukhusapoteksverksamheten
•
1 oktober tar Apotek Hjärtat över driften av sjukhusapoteken
•
Avtalet gäller tre år med möjlighet till två års förlängning
•
Upphandlingen gäller endast sjukhusapoteket som riktar sig till hälso-och
sjukvården. Öppenvårdsapoteken på sjukhusen som riktar sig till
patienterna/invånarna kommer även fortsättningsvis att drivas av Apoteket AB
•
Sjukhusapoteksverksamheten omfattar exempelvis leverans av läkemedel,
beredning av specialtillverkade läkemedel samt farmaceutiska tjänster.
•
Upphandlingen av sjukhusapoteksverksamheten är en följd av omreglering av
apoteksmarknaden.
Ordinarie ledtider för läkemedelsbeställning
- from 5 oktober
Normalbeställning


USÖ, Kga, Lbg och psykiatrin: Beställningar skickade före kl. 11.00 körs ut av
transport kl 15.00 samma dag
Enheter utanför sjukhusen: Beställningar skickade före kl 12.00 dag 1
levereras dag 2.
Akutbeställning
Vid behov av snabbare leverans skickas en akut beställning under apotekets öppettider
mån-fre 8-17. Leveransen sker enligt överenskommelse mellan enheten och
apoteket.
Beställ endast de läkemedel som behövs akut!
Jourbeställning
Vid behov av läkemedel när apoteket är stängt kontaktas bakjoursfarmaceut via växeln.
Leveransen sker enligt överenskommelse mellan enheten och apoteket.
Övergångsveckan 28 sept- 4 okt - tidsplan
• Tisdag 29/9 kl. 11:00
– Deadline för ordinarie beställningar i WebbAbest
• Tis 29/9 kl. 11:01 – Ons 30/9 12:00
– Endast akutbeställningar i WebbAbest
• Ons 30/9 12:01 – lör 3/10 12:00
– Endast akutbeställningar via fax (pappersrekvisition)
• Faxnr 23510. Beställning endast efter telefonkontakt med
sjukhusapoteket (21213)
– Extra öppethållande på sjukhusapoteket lör 8-12
Övergångsveckan 28 sept- 4 okt - tidsplan
9:00
10:00
Ons 30/9
Ord.
Best. i
WebbAbest
Endast
akuta
best. i
WebbAbest
Endast
akuta
best. i
WebbAbest
Akuta
best. via
pappersrekv.
faxas
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Tors 1/10
Akuta
best. via
pappersrekv.
faxas
Fre 2/10
Akuta
best. via
pappersrekv.
faxas
Lör 3/10
Akuta
best. via
pappersrekv.
faxas
Sön 4/10
Mån 5/10
Nytt beställningssystem
8:00
Tis 29/9
Övergångsveckan 28 sept- 4 okt –
Akuta beställningar under jourtid
Akuta beställningar utanför apotekets öppettider
sker enligt ordinarie rutin, d.v.s.
Jourhavande farmaceut kontaktas via
Region Örebro läns växel
Övergångsveckan 28 sept- 4 okt - tidsplan
• Läkemedelsservice:
– Avdelningar/enheter som i vanliga fall har beställningsdag
torsdag med leverans fredag kommer vecka 40 att få
beställningsdag fredag 2 oktober och leveransdag lördag 3
oktober.
– Övriga avdelningar/enheter har samma beställnings- och
leveransdag som vanligt under vecka 40.
• Vätskevagnsservice:
– Avdelningar/enheter som i vanliga fall har leverans av
vätskevagn på fredagar kommer vecka 40 att få leverans lördag
3 oktober istället.
Aktuell information på webben
• På www.regionorebrolan.se/nyttavtalapoteket får du den senaste
informationen om leverantörsbytet. Där kommer aktuell information
publiceras löpande.
Kontaktuppgifter
Enheten för läkemedelsfrågor, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
•
•
•
•
Helén Merkell, apotekare
– [email protected], 265 38
Magnus Olsson, apotekare
– [email protected], 245 58
Felix Pettersson, apotekare
– [email protected], 235 34
Sara Fors, apotekare - föräldraledig
– [email protected], 235 34
Apotek Hjärtat
•
Catrin Furster, apotekschef Apotek Hjärtat
– [email protected], 0725-594 500