Inbjudan - Möte med arbetsgivare

Transcription

Inbjudan - Möte med arbetsgivare
Inbjudan
I samarbete med länets fyra
Samordningsförbund arrangeras en
halvdagskonferens med temat:
Mötet med arbetsgivare –
en spännande utmaning för
arbetskonsulenten!?
Hur kan mötet med arbetsgivare ske på ett
framgångsrikt och kreativt sätt? Hur kan
arbetskonsulenten träna sin förmåga och vad är det som
fungerar i mötet med arbetsgivare? Det kommer denna
eftermiddag att fokusera på.
Moderator Örjan Samuelsson, stiftelsen Activa
Målgrupp
Arbetskonsulenter, handläggare,
handledare och chefer som verkar för
att stödja personer med
funktionsnedsättning att nå, få och
behålla ett avlönat arbete.
Tid
Onsdagen den 18 november 2015
kl. 13.00 – 16.30
Plats
City Konferenscenter, Klostergatan
23, Örebro. Lokal: Rex.
Avgift
Konferensen är kostnadsfri och
finansieras av Samordningsförbunden.
Inledning och välkommen
Irén Lejegren, regionråd, Region Örebro län
Uteblivet deltagande eller avanmälan
senare än två dagar före konferensen
debiteras dock med 200 kr. Platsen
kan även överlåtas till annan person.
Bakgrund till konferensen
Frank Juppe, verksamhetschef LSS, Kumla kommun
Anmälan
Mind-Aerobics - Träna in ett nytt sätt att kommunicera
och nå framgång hos mottagaren!
Ebba Nordrup, beteendevetare, Regionhälsan i Örebro
Bekräftelse
Min syn som arbetsgivare på en arbetsplats med
mångfald och vad som krävs för det.
Tobias Nyström, Arbesko
Min väg till avlönat arbete, ur ett brukarperspektiv.
Summering och avslutning
Mari Cedervall, Samordningsförbundet Finsam
Senast den 11 november 2015
via webbplatsen:
www.regionorebrolan.se/kurser.
Bekräftelse kommer via e-post efter
anmälningstidens utgång.
Information
Frågor angående konferensen
besvaras av Frank Juppe, epost:
[email protected]
Frågor angående anmälan besvaras
av Ann-Louise Gustafsson,
tfn: 019-602 63 19.
Välkommen!
Postadress:
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
Epost: [email protected]
Besöksadress:
Forskarvägen 1, Örebro
Tel: 019-602 63 00
Fax: 019-18 98 29
www.regionorebrolan.se
Org.nr: 232100-0164