Verksamhetsförlagd utbildning VFU 151001

Transcription

Verksamhetsförlagd utbildning VFU 151001
Verksamhetsförlagd utbildning
VFU
Välkommen till Karlskoga lasarett!
Karlskoga lasarett är ett länsdelslasarett och akutsjukhus inom Region Örebro län, men betjänar
även boende i östra delen av Värmlands län. Inom
det primära upptagningsområdet bor ca 70 000
personer.
På lasarettet finns 130 vårdplatser inom medicin och
geriatrik, ortopedi, kirurgi och kvinnosjukvård, inklusive
förlossning och BB samt en intensivvårdsavdelning med 6
vårdplatser.
På lasarettet finns också specialistmottagningar inom barnoch ungdomsmedicin, hud, öron-näs-och hals och ögonsjukdomar samt en dialysmottagning.
Studenter
Vi tar emot studenter främst från universiteten i Karlstad och
Örebro. Studierektor för medellånga utbildningar är:
Karin Stenström, personalenheten, tel. 0586-661 36,
e-post: [email protected]
Karlstad Universitet
Ann-Cristin Larsson, huvudhandledare, tel. 0586-667 20,
e-post: [email protected]
Örebro Universitet
Marie Karlsson, adjungerad klinisk adjunkt, tel. 0586-667 73,
e-post: [email protected]
Reseersättning
Om du bor utanför Karlskoga kommun får du reseersättning för dina resor motsvarande billigaste färdsätt, vilket är
bussresa. Reseräkningsblankett lämnas till studierektor och
ersättningen betalas ut efter avslutad praktikperiod.
Parkering
Du kan parkera kostnadsfritt på parkeringar skyltade med
”Endast personal”. Parkeringstillstånd hämtas i Informationen i stora entrén.
Passerkort
Kvitteras ut vid sjukhusstaben.
Övernattningslägenhet
Bakom IVA finns en övernattningslägenhet på två rum och
kök med fem bäddar, som kan bokas kostnadsfritt hos Informationen tel. 0586-663 85. Du måste ta med eget sänglinne.
Kläder
Varje avdelning tillhandahåller personalkläder. Du använder
egna arbetsskor av bra modell. Omklädningsrum finns i källaren och klädskåp bokas i Informationen. Glöm inte att ta
med eget hänglås till klädskåpet.
Medicinskt bibliotek
Under din VFU-period har du möjlighet att låna litteratur
och tidskrifter på sjukhusets medicinska bibliotek. Biblioteket
är främst ett personal-bibliotek och bokkatalogen finns enbart på lasarettets intranät.
Lärrummet
Lärrummet är beläget bredvid medicinska biblioteket och är
fritt att utnyttja under din VFU-period.
Personalmatsal
Personalmatsalen är öppen måndag till fredag 11.30-13.30.
Där serveras dagens lunch, lättlunch och sopplunch. Det
finns även möjlighet att köpa med sig matlåda.
Telefonnummer (riktnummer 0586)
Avdelningar
Tel Studentansvarig
Avdelningschef
Anestesikliniken:
Ambulans
Anestesin
Intensivvårdsavd.
661 78
664 97
663 40
Mikael Reinholdsson
Kristine Forsberg
Inger Lindholm
Börje Chemnitz
Marianne Einefors
Ann-Marie Karlsson
Malin Eklund
Liselotte Stålberg/
Jenny Hellqvist
Lena Jangentorp
Katarina Wästberg
Anna-Lena Kjellgren
Kirurgkliniken:
Avd. 7
663 70
Akutmottagning 664 71
Operation
663 92
Kliniken för medicin och geriatrik:
Avd. 1A 663 12 Eva Grohp/ Johanna Borgsten Avd. 3A 663 35 Ann-Louise Käller
Avd. 3C 663 15 Therese Karlsson/
Cecilia Mörk/
Mia Bergsten
Lena Jangentorp
Renée Sörensen
Maria Svensson
Inger Karlsson Brunzell
Kvinnokliniken:
Avd. Q/BB 663 50
Birgitta Johansson Wilke Cathrine Pedersen
Ortopedkliniken:
Avd 6 663 60
Marie Cartea Lundberg
Jan Persson
Röntgen: 661 58
Viola Danielsson
Britt-Marie Gustavsson
2015-10-01
Postadress: Karlskoga lasarett, 691 81 Karlskoga, E-post: [email protected]
Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Karlskoga, Tel: 0586-660 00, Fax: 0586-661 48,
www.regionorebrolan.se/karlskogalasarett