Anmälan att teckna avtal gällande anslutningsavtal för fiber i

Transcription

Anmälan att teckna avtal gällande anslutningsavtal för fiber i
Anmälan att teckna avtal gällande anslutningsavtal för fiber i Otterbäcken.
Blanketten lämnas till Staffan Gustafsson Allmänna Vägen 20 eller skickas till
Gullspångs Kommun, att Erik Söderström 548 22 Hova box 80.
Denna anmälan är bindande. En anmälan per fastighet krävs.
Efter er anmälan är klar och inlämnad kommer ni få ett avtal som reglerar månadskostnader etc.
Avtalet kommer att skickas/lämnas till er i augusti 2015
Entreprenaden kommer inte påbörjas innan avtalen för minst 150 anslutningar är påskrivna.
Dock fortskrider processen med projektering.
Med denna anmälan godkänner ni att upplåta er fastighet för förläggning av kanalisation utan vederlag.
Placering av ev. kanalisation på er mark skall ske i samråd mellan er som fastighetsägare och utsedd entreprenör.
Markupplåtelseavtal tecknas med berörda fastighetsägare.
Håltagning i fastigheten ombesörjes av er som fastighetsägare eller mot ersättning debiterad på timme
av entreprenören. Ersättningen är 400:-/timme.
Val, sätt kryss i den/de rutor ni önskar
Jag/vi önskar själv förlägga tillhandahållen fiberslang från tomtgräns där kanalisationen lämnas av
samt montera levererad kopplingsdosa utvändigt på er fastighet.
Dosan får placeras max 1,2 m över mark och skall vara lätt åtkomlig för fiberinstallatören.
Anslutningspris för detta förslag 11 500:Jag/vi önskar få kanalisationen förlagd på vår fastighet av entreprenören samt få kopplingsdosan monterad.
Förläggningen av kanalisationen förutsättes ske i gräs eller liknande mark. Ev förläggning
i asfalt, plattlagda ytor eller dyl. bekostas av er enligt entreprenörens självkostnadspris.
Alla kostnader för återsällning såväl i gräs som andra ytor bekostas av fastighetsägaren
Anslutningspris för detta förslag 13 000:Jag/vi önskar betala fullt pris för hela installationen som är 7000:- utöver ovan vald summa.
Månadskostnaden minskar då med 108:-/månad.
Tilläggspris 7 000:Namn:
Adress:
Fastighets. beteckn.:
Telefon:
email
Jag/vi godkänner samtliga villkor enligt ovan.
Underskrift:
Namnfötydl.:

Similar documents