Från Sverige till himlen - Från kristen till muslim

Comments

Transcription

Från Sverige till himlen - Från kristen till muslim
Från Sverige till himlen - Från kristen till muslim
Från Sverige till himlen – Från kristen till muslim
Från Sverige till himlen är en serie om människor och religion. Vi får
följa med programledaren Anna Lindman och träffa människor som
alla har något gemensamt – tro och andlighet. Jannika konverterade
från kristendomen till islam. Hon visar hur svårt det kan vara att lära
sig en ny religion, med alla regler och praktiker. Men hon visar också
hur skönt det är att äntligen hitta hem.
Speltid: 29 min.
Från: 13 år
Ämne: Religion
Programledare:
Anna Lindman
Produktionsland:
©
Sverige 2014
Svensk version:
©
Filmo, 2015
Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell
Filmnr: 7307
För ytterligare
källinformation:
Kontakta Filmo
08-445 25 50
Jannika var 16 år när hon första gången bläddrade i koranen. Idag lever
hon efter dess budskap. Jannikas pappa är präst, och religionen har
alltid varit central i hennes liv. Men det kändes aldrig helt rätt att vara
kristen, och därför bestämde sig Jannika för att konvertera till islam. Det
har inneburit en helt ny livsstil för henne. Idag ber hon fem gånger om
dagen, och hon har en app som påminner henne med ett böneutrop.
Förutom att be har hon också en ny klädstil. Jeansen och tröjan är
utbytta mot långa kjolar och slöja. Jannika älskar sina nya kläder, men
hon måste ofta försvara dem. För många icke-muslimska kvinnor är
det svårt att förstå hur någon frivilligt kan bära slöja, och de menar att
det är en symbol för kvinnoförtryck. Men Jannika säger att det är fel.
Ingen har tvingat henne att bära slöja, och ingen har tvingat de andra
muslimska kvinnorna, åtminstone inte i här i Sverige. Jannika bär sin
slöja med ryggen rak – den visar att hon är muslim, och det är hon stolt
över.
Idag lever Jannika i enlighet med islams fem grundpelare:
trosbekännelsen, bönen, fastan, allmosan och vallfärden till Mekka.
När böneutropet börjar låta från mobilen tvättar hon sig noggrant och
ber. Jannika berättar att det var svårt att konvertera. Man måste kämpa
mycket själv för att lära sig, och förstå religionen. Jannika har varit
nära på att ge upp, men kämpat vidare. Hennes pappa har accepterat
hennes beslut, så hon har inte behövt gå igenom det som många andra
konvertiter annars går igenom – att bli bortstött av sin familj och sina
nära. Däremot känner Jannika nästan inga andra muslimer, och därför
åker hon ibland till en så kallad systerträff i Stockholm, där muslimska
kvinnor ses och pratar om kvinnan och islam. Där finns också andra
kvinnor som konverterat till islam, och när de pratar med varandra har
de alla samma känsla – en känsla av att ha hittat hem.
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Från Sverige till himlen - Från kristen till muslim
Internetkällor
Nyckelord
Konvertera, kristendom, islam, slöja, muslim, tro,
ritual.
Frågor efter visning
1.
2.
3.
4.
Vad betyder det att konvertera?
Varför ville Jannika byta religion?
Vilka svårigheter har Jannika mött på vägen?
På vilket sätt verkar hennes byte av religion ha
varit enklare än för många andra?
5. Hur försvarar Jannika sitt val att bära slöja?
6. Uppgift: Vad vet ni om kristendom och islam? På
vilka sätt liknar de varandra och hur skiljer de sig
åt? Samla klassens kunskap på tavlan. Ta gärna
hjälp av internet för mer kunskap.
http://fof.se/tidning/2006/5/varfor-konverterarkvinnorna-till-islam - Tidskriften Forskning och
framsteg om tänkbara anledningar till att kvinnor
konverterar till islam.
http://www.svd.se/fler-kristna-valjer-att-bli-muslimer
- Svenska Dagbladet om att allt fler kristna väljer att bli
muslimer.
http://www.svd.se/blond-bla-ogon-och-muslim Svenska Dagbladet träffar Anna, som konverterat till
islam.
http://www.svd.se/reza-zare-valde-kristendomeni-sverige - Svenska Dagbladet träffar Reza, som
konverterat till kristendomen.
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskligarattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/tanke-ochreligionsfrihet - Regeringens hemsida om tanke- och
religionsfrihet.
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
http://factlab.com/#lo=1 - Dagens nyheters skolsajt
www.wikipedia.se - Bra nätencyklopedi
www.filmo.se - Filmos hemsida
7. Uppgift: Tror ni att en viss religion kan passa en
viss människa bättre än någon annan? Varför/
varför inte? Diskutera i klassen eller i mindre
grupper.
Från Sverige till himlen passar bra för diskussion om livsval och tro. Här enligt det centrala innehållet i
Lgr11 och Gy11:
I årskurs 7-9, Religionskunskap, sid 189-190, Lgr11
Religioner och andra livsåskådningar:
”Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle” och ”Nya religiösa rörelser,
nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck”
Identitet och livsfrågor:
”Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar”
I gymnasiet, Religionskunskap 1, Gy11
”Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de
tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden”, ”Olika människosyn och
gudsuppfattningar inom och mellan religioner”, ”Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund,
etnicitet och sexualitet” och ”Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande
till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida
händelser”
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se