Från Sverige till himlen - Romer och Pingstkyrkan

Comments

Transcription

Från Sverige till himlen - Romer och Pingstkyrkan
Från Sverige till himlen - Romer och Pingstkyrkan
Från Sverige till himlen – Romer och Pingstkyrkan
Från Sverige till himlen är en serie om människor och religion. Vi får
följa med programledaren Anna Lindman och träffa människor som
alla har något gemensamt – tro och andlighet. Systrarna Heli och
Seija är romer, men de är också kristna. Hur kan det se ut i praktiken
att kombinera kultur och religion? Och varför väljer egentligen så
många romer att gå med i pingstkyrkan?
Speltid: 29 min.
Från: 13 år
Ämne: Religion
Programledare:
Anna Lindman
Produktionsland:
©
Sverige 2014
Svensk version:
©
Filmo, 2015
Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell
Filmnr: 7306
För ytterligare
källinformation:
Kontakta Filmo
08-445 25 50
I detta avsnitt möter vi Heli och Seija, två systrar som har funnit
gemenskap och lycka inom pingstkyrkan. Under 60- och 70-talen
flydde många finska romer den djupa fattigdom som rådde i Finland
för att söka ett bättre liv i Sverige. Många ville kunna fortsätta utöva
sin religion och sökte sig därför till Svenska kyrkan, men där var de
inte välkomna. Romer har genom hela historien varit en extremt
utsatt grupp i hela Europa, och fram till 1954 var det förbjudet för
romer att invandra till Sverige. Detta för att förhindra massinvandring
till följd av förföljelserna i nazityskland, där romer efter judar var
den mest utsatta gruppen. Fördomarna kring romer är många och
starka, och svenska kyrkan vände dem ryggen. Men det gjorde inte
frikyrkorna. Pingstkyrkan tog emot de finska romerna, och satte igång
en väckelsevåg bland Sveriges romska befolkning.
Seija och Heli delar gärna med sig av sin tro. Seija berättar att hon
sökte lyckan genom att festa, men att det kändes som något saknades.
På ett besök i pingstkyrkan insåg hon att det var där hon hörde hemma.
Heli fann tron när hon sörjde sin bortgångne systerson. De berättar
också om hur livet är som rom i Sverige. Många pratar om de fördomar
som romer hela tiden måste bemöta, men Seija och Heli vill inte
se sig själva som offer. Visst tycker många att de stora kjolarna och
utsmyckade blusarna de bär är lite konstiga, men det är ett uttryck för
en kultur som de både systrarna är mycket stolta över. De litar också på
att de kommer bli bemötta som de personer de är, och inte baserat på
fördomar om romer.
Nyckelord
Finska romer, pingstkyrkan, tro, religion, frikyrka, gemenskap,
integrering, migration, bön.
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Från Sverige till himlen - Romer och Pingstkyrkan
Internetkällor
Frågor efter visning
1. Varför har så många romer sökt sig till
Pingstkyrkan?
2. Ta reda på mer den romska kulturen. Hur ser deras
historia ut?
3. På vilka sätt har religionen hjälpt Heli och Seija?
4. Vilken funktion kan religionen fylla för någon som
kommer till ett nytt land?
5. Uppgift: Ta reda på mer om Pingstkyrkan.
6. Uppgift: Kultur och religion hänger inte alltid ihop.
Hjälps åt att komma på så många högtider som
möjligt som ni i klassen firar, och se vilka av dem
som kommer från religionen och vilka som inte gör
det.
http://www.varromskahistoria.se - På sidan Vår romska
historia kan man läsa om romers historia sedan
700-talet. Bakom sidan står bland annat Göteborgs
stadsmuseum.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=
416&artikel=5051322 - Sveriges Radio om romer och
religion.
http://www.romernashistoria.se/historia/ - Mer om
romernas historia. Bakom sidan står bland andra
Romska ungdomsförbundet.
http://www.dn.se/livsstil/reportage/romskt-mode/ Dagens Nyheter om de speciella kläderna som finska
romska kvinnor ibland bär.
http://www.pingst.se/ - Pingströrelsens hemsida
http://www.svenskakyrkan.se/ - Svenska kyrkans
hemsida
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
http://factlab.com/#lo=1 - Dagens nyheters skolsajt
www.wikipedia.se - Bra nätencyklopedi
www.filmo.se - Filmos hemsida
Detta avsnitt av Från Sverige till himlen passar bra för undervisning om tro, kultur och gemenskap. Här
enligt det centrala innehållet i Lgr11 och Gy11:
I årskurs 7-9, samhällskunskap, sid 202 - 203, Lgr11
Individer och gemenskaper:
”Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta,
till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt” och ”Immigration till Sverige förr och nu. Integration och
segregation i samhället”
I årskurs 7-9, religionskunskap, sid 189-190, Lgr11
Religioner och andra livsåskådningar:
”Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck”
Religion och samhälle:
”Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering” och ”Sambandet mellan
samhälle och religion i olika tider och på olika platser”
I gymnasiet, Religionskunskap 1, Gy11
”Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de
tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden”, ”Olika människosyn och
gudsuppfattningar inom och mellan religioner”, ”Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund,
etnicitet och sexualitet” och ”Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande
till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida
händelser”
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se

Similar documents