ICF-Lathund Uppföljning av vårdåtagande

Transcription

ICF-Lathund Uppföljning av vårdåtagande
151009
UPPFÖLJNING
Söks fram via menyraden Uppföljning (på skrivbordet)
Vårdåtagande
Här ses en sammanställning av vårdåtagande per HSL organisation. Här kan du bla
se dina eller organisationens pågående ärenden (vårdåtagande) eller om brukaren är
avliden.

Välj Uppföljning, Uppföljning och administration, Sammanställningar, Ärende






Välj organisation
Välj Ärendetyp
Välj Aktualitet
Välj Datum From (dagens datum om aktuell lista vill ses)
Välj Datum Tom (dagens datum om aktuell lista vill ses)
Klicka på Sammanställ
Välj sedan Skriv ut för att få ut listan på papper.
151009
Sök Pågående vårdåtagande där brukaren är avliden, för att kunna avsluta
vårdåtagande som inte är aktuella från organisationen.






Välj organisation
Välj Ärendetyp
Välj Aktualitet – Pågående ärenden
Välj Datum From (dagens datum om aktuell lista vill ses)
Välj Datum Tom (dagens datum om aktuell lista vill ses)
Under ”Sök avlidna personer” - Välj Datum From (det datum du vill se ifrån) Tom (dagens datum)
Insatser
Här ses en sammanställning av insatser på HSL organisationen (aktuella fördelade
åtgärder).

Välj Uppföljning, Uppföljning och administration, Sammanställningar, Insats
151009








Välj urval på verksamhet
Välj verksamhet HSL
Välj insatsperiod Pågående
Välj Datum From (dagens datum om aktuell lista vill ses)
Välj Datum Tom (om du vill få ut lista under specifik period)
Filtrera på insatstyper (välj alla för hel lista)
Välj utförare/utförarenhet (välj HSL enheten för hel lista)
Klicka på Sammanställ
Välj sedan Skriv ut för att få ut listan på papper.