Presentation

Comments

Transcription

Presentation
Utredningen om säkerhetsskyddslagen
Vad väntar runt hörnet?
Ny lagstiftning för säkerhetsskydd
Martin Waern
Jurist
MUST/Justitiedepartementet
Utredningen om säkerhetsskyddslagen
Förslag till ny säkerhetsskyddslag
SOU 2015:25
Martin Waern, MUST
Utredningen om säkerhetsskyddslagen
Huvudsakliga förändringar
•
•
•
•
•
•
•
•
Internationell anpassning
Tydlighet i att även enskilda omfattas
Ökat informationssäkerhetsfokus
Fyra informationssäkerhetsklasser
Utökad personalsäkerhet
Stöd för säkerhetsintyg
Internationella funktioner
Delvis nya begrepp
Utredningen om säkerhetsskyddslagen
Ett skydd för det mest skyddsvärda
Säkerhetsskyddslagen
Annan reglering
Utredningen om säkerhetsskyddslagen
Mot antagonistiska hot
…i huvudsak!
Utredningen om säkerhetsskyddslagen
Lagens syfte
Sveriges säkerhet
Internationella säkerhetsskyddsåtaganden
…samt stöd för internationell samverkan
på säkerhetsskyddsområdet
Utredningen om säkerhetsskyddslagen
Två huvudsakliga inriktningar
Säkerhetskänslig verksamhet
• Skydd för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
• Skydd för i övrigt säkerhetskänslig verksamhet
Utredningen om säkerhetsskyddslagen
Grunden för säkerhetsskydd
• Förstärkt verksamhetsansvar
• Tydligare krav på säkerhetsskyddsanalys
• Samverkande säkerhetsskyddsåtgärder
– Informationssäkerhet
– Fysisk säkerhet
– Personalsäkerhet
Utredningen om säkerhetsskyddslagen
Säkerhetsskyddsklassificerade
uppgifter
Fyra informationssäkerhetsklasser
Kvalificerat hemlig Trés Secret UE
Hemlig
Secret UE
Konfidentiell Confidentiel UE
Begränsad
Restreint UE
Utredningen om säkerhetsskyddslagen
Informationssäkerhet
•
•
•
•
•
Konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet
Analyskrav
Samråd
Ackreditering
…
• Flera av kraven startar från nivån
konfidentiell…
Utredningen om säkerhetsskyddslagen
Fysisk säkerhet
• Nytt begrepp – även skydd mot skada som
inte hänger samman med ”tillträde”
• Huvudsakligen bestämmelser på
föreskriftsnivå
Utredningen om säkerhetsskyddslagen
Personalsäkerhet
• Nytt begrepp – omfattar säkerhetsprövning
och utbildning
• Säkerhetsprövningen omfattar
grundutredning, registerkontroll och
särskild personutredning
• Tre säkerhetsklasser (1, 2 och 3)
• Två spår
– Koppling till nivå på information
– Möjlig skadepåverkan (tidigare §14)
Utredningen om säkerhetsskyddslagen
Internationell anpassning
• Säkerhetsintyg för person och företag
– I internationell samverkan
– För att underlätta för personer och företag
– Krav: Internationell överenskommelse (GSA)
• Krav på GSA för delgivning till andra länder och
mellanfolkliga organisationer (enhetligt skydd)
• FM roll som NSA och NCSA/CAA (m.fl.) med
stöd av Säpo i civila ärenden
• FMV roll som DSA
(industrisäkerhetsmyndighet)
Utredningen om säkerhetsskyddslagen
Rapportering
•
•
•
•
Röjd uppgift på nivån konfidentiell och över
Allvarliga brister i säkerhetsskyddet
Allvarlig säkerhetshotande verksamhet
Rapportering till NSA-funktionen
Utredningen om säkerhetsskyddslagen
Tillsyn och föreskrifter
• FM och Säpos ansvar behålls
• Sektorsmyndigheter blir
säkerhetsskyddsstödjande myndigheter
• MSB ersätter länsstyrelserna
• Inga sanktioner – rapportering till
regeringen behålls
Utredningen om säkerhetsskyddslagen
I stället för blommor…
Utredningen om säkerhetsskyddslagen
Utredningen om säkerhetsskyddslagen