Samordningsgruppen för det statliga nätverket träffas i Uppsala

Comments

Transcription

Samordningsgruppen för det statliga nätverket träffas i Uppsala
Informationssäkerhet i fokus
Nätverksträff för offentliganställda internrevisorer, 4 maj 2015
09.00 ─ 09.30 Samling med kaffe
09.30 ─ 09.40 Inledning
Stina Nilsson Kristiansson – Polismyndigheten
Samordningsgruppen för det offentliga nätverket
09.40 ─ 10.10 Hot och risker
Johan Björk – KPMG
10.10 – 10.55 Myndigheternas
informationssäkerhetsarbete
Fia Ewald – Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB)
10.55 – 11.15 Paus
11.15 – 12.15 Riskbaserad IT-revision
Stephan Sandelin – Pensionsmyndigheten och
Magnus Thyllman – ICA Gruppen
12.15 – 12.30 Förordningsstyrd anslutning
Angelica Davidsson Nirving –
Statens servicecenter
12.30 ─ 13.30 Lunch
13.30 ─ 14.00 Programförklaringen
Handledningen
Årliga rapporten
Tina Nilsson – Ekonomistyrningsverket
Catrin Lind Ebert – Ekonomistyrningsverket
Annika Alexandersson – Ekonomistyrningsverket
14.00 ─ 14.45 Riksrevisionens granskning av
informationssäkerhet i den civila
statsförvaltningen
14.45 ─ 15.05 Paus
15.05 – 15.50 PUL och ny dataskyddsförordning
Per Dackenberg – Riksrevisionen
Marcus Pettersson – Riksrevisionen
15.50 – 16.20 IT-styrning
Jörgen Westergren – PWC
16.30
Anna Nielanger – Transcendent Group
Avslutning
Nätverksträffen ger 6 CPE – poäng för främst CIA, CGAP, CRMA samt CISA.
Offentliga nätverket är ett forum för offentliganställda internrevisorer. En gång per år anordnar vi ett heldagsarrangemang som vanligen består av ett antal
kortare föreläsningar kring ett tema. Det brukar ges gott om tid till att nätverka vid dessa träffar. Därutöver genomför vi även ett eller två kortare seminarier
varje år. Tanken med dessa seminarier är att det ska finnas möjlighet att reflektera och diskutera kring olika aktuella teman med kollegor. Planering och
administration av aktiviteterna för det offentliga nätverket sker i en samordningsgrupp med nedanstående sammansättning.
Namn
Stina Nilsson Kristiansson
Angelica Davidsson Nirving
Björn Grinde
Joakim Gustafsson
Ann-Marie Johnsson
Annette Olofsson
Myndighet
E-postadress
Telefon nr
Polismyndigheten
Statens servicecenter
Skatteverket
Försäkringskassan
Boverket
Transportstyrelsen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
010 - 563 69 64
010 - 456 03 21
010 - 574 59 51
010 - 116 95 49
0455 - 35 33 94
010 - 495 44 09

Similar documents