Dansschema 2015-2016, publ 11/9

Comments

Transcription

Dansschema 2015-2016, publ 11/9
Dansschema
Läsåret 2015‐2016
Måndag
Kulturum
Utställningshallen
13.00
5
10
15
20
25
13.30
35
40
45
50
55
14.00
5
10
15
20
25
14.30
35
40
45
50
55
15.00
5
10
15
20
25
15.30
35
40
45
50
55
16.00
5
10
15
20
25
16.30
35
40
45
50
55
17.00
5
10
15
20
25
17.30
35
40
45
50
55
18.00
5
10
15
20
25
18.30
35
40
45
50
55
19.00
5
10
15
20
25
19.30
35
40
45
50
55
20.00
5
10
15
20
25
20.30
35
40
45
50
55
21.00
5
10
Tisdag
PartilleBo hallen
E‐hallen
Kulturum
Utställningshallen
Onsdag
Oxledsskolans
danssal
Kulturum
Utställningshallen
Torsdag
PartilleBo hallen
E‐hallen
Kulturum
Utställningshallen
Fredag
Öjersjö Brunn
Musiksalen
Barndans
3**
4 ‐ 6 år
Nyb ‐ forts
Anna
13.20 ‐14.00
685:‐
Hiphop/Street **
1
7‐9 år
Nyb ‐ forts
Anna
14.10 ‐ 14.55
795:‐
Jazzdans**
4
7‐9 år
Hip‐hop/Street
HH6
Nyb forts
Anna
15.00 ‐ 15.45
795:‐
Fr 10 år
Nyb ‐ forts
Barndans
2
4 ‐ 6 år
Nyb ‐ forts
Angelica
16.30 ‐ 17.10
685:‐
Barndans
1
4 ‐ 6 år
Nyb ‐ forts
Angelica
17.15 ‐ 17.55
685:‐
Jazzdans
Jazzd5
7 ‐10 år
Nyb ‐ forts
Tehrese
16.25 ‐ 17.10
795:‐
Hip‐hop/Street
HH4
7 ‐ 9 år ‐ nyb/forts
Tehrese
17.15 ‐ 18.00
795:‐
Jazzdans
Jazzd3
Från 11 år
Fortsättning
Hiphop/Street **
HH2
7‐9 år
Nybörjare
Anna
16.00 ‐ 16.45
795:‐
Angelica
16.10‐17.10
1.130:‐
Danlinjen
Special
Hiphop/Street ^^
HH8
7‐9 år
Angelica
Klassisk balett
KLB2
7‐10 år
Nyb ‐ forts
Tehrese
16.10 ‐16.55
795:‐
Klassisk balett
KLB1
Nybörjare
Anna
15.30 ‐ 16.15
795:‐
Hip‐hop/Street
HH4b
Från 10 år
Fortsättning
Angelica
Barndans 4
4 ‐ 6 år
Nyb ‐ forts
Angelica
17.15‐17:55
685:‐
16.15‐17.15
1.130:‐
Tehrese
17.00 ‐ 18.00
1.130:‐
3 ‐ 4 år + vuxen
Nybörjare
Angelica
16.10 ‐ 16.50
685:‐
Barndans
6
4 ‐ 6 år
Nyb ‐ forts
Angelica
17.00 ‐ 17.40
685:‐
Barndans
5
4 ‐ 6 år
Nyb ‐ forts
Angelica
17.45‐18.25
685:‐
Danlinjen
Special
Från 9 år
Fortsättning
Danslek
E‐hallen
Från 10 år
Fortsättning
Jazzdans
Jazzd1
Klassisk balett
KLB3
Från 15 år ‐ gymn
Fortsättning
15.00 ‐ 16.00
1.130:‐
Tehrese
15.20 ‐ 16.20
1.130:‐
Dansmix spec
Särskilda behov
Hiphop/Street ^^
HH8b
7‐9 år
Nybörjare
Anna
16.20‐ 17.05
795:‐
Hiphop/Street^^
HH7
Från 9 år
Fortsättning
Anna
17.15 ‐ 18.15
1.130:‐
Hiphop/Street
7 ‐ 9 år
Nyb ‐ forts
Tehrese
Dansmix teknik
Angelica
18.00‐19.00
1.130:‐
18.05 ‐ 19.00
Från 11 år
Fortsättning
Hip‐hop/Street
HH3
Improvisation/
komposition
Jazzdans
Tehrese
18.15‐19.00
795:‐
Angelica
Angelica
18.15 ‐ 19.30
18.30‐ 19.30
1.130:‐
Fr 12 år
Nyb/fortsättn
Tehrese
Danlinjen
Special
Modernt
Angelica
19.05 ‐ 20.05
1.130:‐
19.00‐20.00
Angelica
19.40 ‐ 20.55
Barndans + Danslek
Hiphop/Street
Jazzdans
Danslinjen
Danmix teknik
Dans Fusion
Dansmix special ‐ särskilda behov
Lärare: Annika M Aggestam
Tehrese Nylund
Angelica Andersson
Anna Gustafsson
FF ledig läsåret 15‐16
Tjänstledig
sept‐nov
vikarie för Annika och Tehrese
** Danssalen Oxledsskolan
^^ Öjersjö Brunn
2015‐09‐11
Kulturum
Utställningshallen