Styrelsen för Norsborg Lokala Kennelklubb avger härmed följande

Comments

Transcription

Styrelsen för Norsborg Lokala Kennelklubb avger härmed följande
Styrelsen för Norsborg Lokala Kennelklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2012.
Styrelsen har bestått av:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Caroline Ling
Torbjörn Södervall
Marion Götlund
Christina Nilsson
Viveca Silvergren
Ingrid Westberg
Carin Brunberg
Annelie Sundström tom 28 dec 2012
Revisor, Birgit Christensen och revisorsuppleant Janette Ling
I valberedningen har Pia Johansson och Lena Andersson ingått.
Styrelsen har haft ett konstituerande möte den 10 mars och
därutöver 9 styrelsemöten samt 3 VU-möten. Två möten planeras i jan och mars.
Medlemsantal
Medlemsantalet 31 december 2012 var 190.
Ekonomi
Se bokslut med tillhörande kommentar.
Kursverksamhet
Följande kurser har genomförts:
Vardagslydnad
Fortsättningskurs
Valpkurs
Uppletande kurs
Skvallerkurs
Rallylydnad Nyb
Rallylydnad Fort
Agility Nyb
Agility Fort
Agility tävling
Tävlingslydnad
Spårläger
Totalt antal kurser
6
3
2
2
1
2
2
2
1
2
3
1
27
Totalt antal kursdeltagare
172
Org.nr: 802429-9110
e-post: [email protected]
Hemsida: http://norsborglkk.se
Plusgiro 37 91 34-0
Stadigvarande aktiviteter
Medlemsträning på torsdagar.
Sista torsdagen varje månad är det tävlingsträning med domare och protokoll.
Evenemang egna
Klubben har arrangerat de årliga arrangemangen
 En funktionärsträff med korvgrillning
 De traditionella Nyårsfestligheterna med korvgrillning
Evenemang andra
Klubben har hyrts ut till;
 AfBV för en officiell IPO-tävling där Norsborg Lokala kennelklubb stått för serveringen.
 AfBV hyrde också anläggningen för Belgarträff med inofficiell utställning den 15/9.
 Kennel Perro Rizados (Perro de auga Espanol) till kennelträff.
 Kennel Consenzas (Rottweiler) till kennelträff.
 Kennel Ullheden (Malinois) till kennelträff.
 Cairnterrierklubben, rasklubbsträff
Anläggningen
I kommittén har följande ingått:
Torbjörn Södervall, sammakallande
Lars Andersson
Mikael Nörmann
 Kommittén har under året klippt klubbens gräsytor samt hållit en del av appellplan och parkeringen
fri från snö, sandning av dessa ytor har också utförts.
 Klippning av gräs har utförts åt Samfällighetsföreningen Bronsugnen under tiden maj – oktober.
 En Friggebod för förvaring av agilityhinder och tävlingsmateriel har byggts.
 En vattenkran för utomhusvatten har installerats.
 Trästaketet mellan parkering och appellplan har uppförts.
 Ett större fönster vid serveringsluckan har monterats.
 Markytan utanför serveringen har stenlagts.
Utbildning
I kommittén har följande ingått:
Pia Johansson, sammankallande
Caroline Ling
Marion Götlund
Christina Nilsson
Utbildningskommittén har under året planerat kursverksamheten.
Under året har klubben fått tre nya SBK allmänlydnadsinstruktörer.
Pia Johansson
Caroline Ling
Viveca Silvergren
Tävling
I kommittén har följande ingått:
Caroline Ling, sammankallande
Marion Götlund
Torbjörn Södervall
Tävlingskommittén har genomfört 2 lydnadstävlingar i klasserna 1 och 2, samt 2 rallylydnadstävlingar i
klasserna nybörjare och fortsättning.
Org.nr: 802429-9110
e-post: [email protected]
Hemsida: http://norsborglkk.se
Plusgiro 37 91 34-0
26 maj
Lydnadsklass 1
Lydnads klass 2
5 starter
3 starter
27 maj
Rallylydnad nyb
Rallylydnad fort
25 starter
21 starter
29 sept
Lydnadsklass 1
Lydnadsklass 2
Rallylydnad nyb
Rallylydnad fort
12 starter
4 starter
29 starter
24 starter
30 sept
PR
I kommittén har följande ingått:
Annelie Sundström, sammankallande
PR-kommittén har under året jobbat fram ett sponsoravtal för klubben med hundfoderleverantören
Husse, som sponsrat klubben under året med priser till tävlingarna.
PR-kommittén såg även till att vi fick en artikel om våra tävlingar i Lokaltidningen Mitt-i publicerad
under hösten.
Övrigt
Klubben hyr tills vidare ett torp, Golväng, för tillgång till skog för kursverksamheten.
Klubben har under året haft ett nära samarbete med Studiefrämjandet Söderort, där vi fått hjälp med
vidareutbildningar och material till kursverksamheten.
Vi vill tacka alla medlemmar som ställt upp under året och bidragit till att Norsborg Lokala
Kennelklubb är en sådan bra förening.
Vi önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete under det kommande verksamhetsåret.
Norsborg Lokala Kennelklubb januari 2013
………………………
Caroline Ling
………………………….
Torbjörn Södervall
……………………..
Marion Götlund
……………………..
Ingrid Westberg
…………………………..
Viveca Silvergren
……………………..
Christina Nilsson
……………………..
Carin Brunberg
Org.nr: 802429-9110
e-post: [email protected]
Hemsida: http://norsborglkk.se
Plusgiro 37 91 34-0

Similar documents