HÄR! - Enskede Ridskola

Comments

Transcription

HÄR! - Enskede Ridskola
INFÖR RIDSÄSONGEN 2015 – 2016
Höstterminen 17 augusti 2015 – 31 januari 2016
Vårterminen börjar 1 februari 2016
=============================
Välkommen till höststart
Måndag 17 augusti 2015
Grupperna kommer att bestå av max 12 ryttare
på häst och 13 på ponny. Vi vill hålla så jämna
grupper som möjligt, så fyll i uppgifterna om din
tidigare ridutbildning.
Vilka ska anmäla sig nu?
Alla som vill rida i fasta grupper under ridåret
2015-2016 och som EJ har erlagt 1000kr som
anmälningsavgift när vi slutade våren 2015 ska
fylla i anmälningsblanketten och sända in den
senast 30 juli.
Fritidsledare
på Enskede Ridskola är Irene von
Rosen Eklund. Irene ansvarar för
den avsuttna verksamheten,
Teori, skötare, kurser,
Samvaro mm.
[email protected]
För mer info se hemsidan, utanför
FL-kontoret eller på
facebook/instagram
”Irene fritidsledare Enskede
Ridsällskap”
Vi ses i höst!
Kortkurser
Priser för kurserna och hoppningen i
pristabellen sid 2
Igångsättningskurs 5 dgr. 12/8-16/8 1500:Minikurs HÄST, seniorer
Fredagar. Teori 17-18 och ridning 18-19
Kurs 1: Fortsättningskurs 21/8-30/10, 11 ggr
Kurs 2: Nybörjare 6/11-29/1, 11 ggr
Ponnyhoppning, tisdagar 16-17
Vill du lära dig grunderna i hoppning och så
småningom börja tävla? Anmäl dig då till
nybörjarhoppningen på tisdagar. För att delta
ska du kunskapsmässigt ligga på märke II-III nivå.
Nybörjare kurs 1: Tis 18/8-27/10. Kurs 2: 3/1126/1.
Ponnyhoppning, fredagar 18-19.30
Kurs 1: 21/8-30/10 11 ggr. Kurs 2: 6/11-29/1
11 ggr.
Hästhoppning, fredagar 19.30-21.00
Kurs 1: 21/8-30/10 11 ggr. Kurs 2: 6/11-29/1
11ggr.
För att delta i hoppkurserna måste du även rida
i någon fast grupp.
Föranmälda har sin plats kvar
Blir det överanmälan till grupperna har
den som föranmält alltid företräde. (De
1000 kr som du betalat i förväg drar du
av när du betalar din terminsavgift).
bokning maximalt ske två söndagar i
förväg.
Anmälan gäller höst och vår
Kom i håg att anmälan gäller för både höstoch vårterminen.
Vill du sedan inte rida vårterminen måste
du avboka senast den 1:a december
2015.
OBS!! Alla som betalar termin har 6
veckors uppsägningstid oavsett orsak
samt att ridpriset ej blir rabatterat.
Knatteridning på söndagar
Knatteridning är till för barn, 7 år eller
yngre, och bedrivs med instruktör
halvtimmesvis mellan 12.00 - 13.00
Betalning sker per gång eller per termin.
Vid terminsbetalning har du din plats
säkrad, men betalar du per gång kan
Knatte special är 60 min grupper som
tillsätts i samråd med instruktören.
Mer information om knatteridning finns
att få i stallet i samband med bokning.
Skriftlig bekräftelse
Bekräftelse på din ridtid kommer att
sändas ut endast till nya elever samt till
de som erlagt anm. avgiften 1000kr och
fått dag eller tid ändrad. Ni som erlagt
anm. avgift och har samma ridtid erhåller
inte någon kallelse till terminsstarten den
17/8 -2015. Nya elever som ej fått
kallelse står på väntelista.
Väntelista
Har du skriftligt anmält dig tidigare men
står på väntelista, måste du förnya din
anmälan så vi vet att ditt intresse
kvarstår.
Betalning
Betalning ska ske till Bankgiro 5886-7706
snarast efter godtagen anmälan. Dock
senast den 1 september 2015.
(Full rabatt erhålles ej vid avbruten
termin)
Privatlektioner
På andra tider än vanlig lektionsridning
finns möjlighet till privat undervisning
efter överenskommelse med
instruktören.
Telefontider
Vi svarar så fort vi kan, i annat fall lämna
namn & tel nr så ringer vi upp.
08- 649 57 59
Till sist
hoppas vi att alla går en jättekul och
framgångsrik ridsäsong till mötes.
Prislista höstterminen
17 augusti 2015 - 31 januari 2016
Avgiften betalas in senast den 1 september 2015, på
Enskede Ridskolas bankgiro 5886-7706
Engångsbetalning /ej ERS
per gång 60 min
Instruktörs avg tillkommer 45 min
privat
Terminsbetalning pris per gång
Måndagar 22 ggr
Tisdagar 22 ggr*
Onsdagar 22 ggr
Torsdagar 22 ggr
Fredagar 22 ggr
Lördagar 21 ggr
Söndagar 22 ggr
Ponny
Junior
340
Häst
Junior
360
Häst
Senior
430
310
330
340
300
320
340
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.300
Se
knatte
7.040
7.040
7.040
7.040
7.040
6.720
7.040
* Ponny Dressyr Special: 22 ggr 45 min
7.480
7.480
7.480
7.480
7.480
7.140
7.480
6.820
Knatte special 60 min
Termin 22 ggr x 300 = 6.600kr
Knatte per gång 30 min Termin 22 ggr x 200
= 4.400kr
Tävling: Ponny 310
Tävling: Häst 330
Ej ridn 28/12, 4/1
Ej ridn 29/12, 5/1
Ej ridn 30/12, 6/1
Ej ridn 29/12, 31/12
Ej ridn 25/12, 1/1
Ej ridn 31/10, 26/12, 2/1
Ej ridn 27/12, 3/1
IRv special
Ej ridn 29/12
Kortkurser och hoppning häst och ponny fredagar
samt ponnyhopp tisdagar och onsdagar
Igångsättningskurs
Ponnyhoppning tisdagar 11ggr
60min
Ponnyhoppning fredagar 11ggr
90min
Hästhoppning fredagar 11ggr
90min
Minikurser häst fredagar 11ggr
90min
Privathäst hopp 60min
Ponny hopp
60min
Vecka 33 12/8 - 16/8 1.500
Kurs 1, 18/8 - 27/10 3.575
Kurs 2, 3/11 - 26/1
3.575
Kurs 1, 21/8 - 30/10
5.665
Kurs 2, 6/11 - 29/1
5.665
Kurs 1, 21/8 - 30/10
6.160
Kurs 2, 6/11 - 29/1
6.160
Kurs 1, 21/8 - 30/10
4.785
Kurs 2, 6/11 - 29/1
4.785
545 + instrukt
490 + instrukt
Bestämmelser för gruppridning
RRO:s avtal med KO
Eleverna i ridgrupperna får undervisning i
skolridning, hoppning samt ridning i terräng.
Eleverna är indelade i grupper efter ålder och
ridkunskap. Avtalet ingås, när det gäller
elever under 18 år, av elevens förmyndare.
1. En bestämd dag och tid är reserverad.
2
. Avgiften erläggs periodvis (den för respektive
ridskola fastställda abonnemangsperioden) i förskott.
Avgiften är lägre än vid allmänlektioner.
3. Vid förhinder har eleven rätt att insätta annan
ryttare, som med hänsyn till sina kunskaper skäligen
kan godtas av de övriga i gruppen.
4. Vid sjukdom ska eleven i första hand insätta annan
ryttare enligt punkten 3 ovan eller i mån av plats,
själv rida igen under pågående period.
5. Inställer ridskolan lektion, äger eleven rätt till
kompensation eller återbetalning av avgiften enligt
elevens val. Ridskolan ska i denna situation meddela
eleven i god tid.
(Inställer ridskolan lektion pga smitta (sjukdom) hos
hästar återbetalas ingen ridavgift ”Force majeure”)
6. Uppsägning av abonnemang ska ske minst en
period i förväg och bör lämpligen ske vid
inbetalningen för sista perioden eller ske muntligen
till ridskolechefen eller ansvarig ridinstruktör.
Uppsägning kan även ske skriftligen till ridskolans
expedition.
Avbeställning på telefon
08-649 57 59.
Avbeställ alltid ridningen i god tid.
Det underlättar för lektions- och
hästplaneringen. Ridtid som ej avbokas
minst 6 tim före lektionens början,
debiteras. Privatlektion måste
avbeställas 24 timmar innan annars
debiteras hela ridavgiften.
Schema stor häst
Klockan
15-16
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
17-18
18-19
19-20
Juniorer
Kurt
III
Kurt
Ponny
Mia
III
Lillimor
IV
Karin
IV
Mia
III
Lillimor
IV
Karin
III
Kurt
II-III
Kurt
III-IV
Mia
III-IV
Lillemor
IV
Karin
III
Karin
II-III
20-21
21-22
Fredag
Lillemor
III
Lillemor
IV
Minikurs
Teori 17-18
Ridn 18-19
Georg
Hoppkurs
19.30-21
Klockan
9-10
Lördag
10-11
11-12
12-13
Söndag
Karin
III
Karin
III
Karin
IV
Dressyr IV
Special. VAC
Karin
I
Karin
R
Karin
III
Karin
R
Instruktörer: Kurt Andersson, Lillemor Borko, George Doria, Mia Ehnlund, Karin Osbeck.
Förklaring till nivåer: Märke I, nyligen börjat rida ca1-2 år. Märke II, ridit 2-4 år. Märke III ridit flera år ganska god vana (LC). Märke
IV, god/mycket god ridvana (LB-LA).
Hoppgrupper fredagar: Ridkunskaper prioriteras vid ansökan till hoppkurserna på fredagar. För att delta i hoppkurserna måste
eleven rida ytterligare minst en lektionstimme per vecka och ha minst 3 års ridvana.
Schema ponny
Klockan
Manege
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
Måndag
Sten / Nya
BI
NYB
BI
R
BI
II
LI
III
KuA
NYB
LI
III
LI
III
Tisdag
S / Ny
IR
NYB
LI
R
LI
I
LI
DS45
LI
DS45
IR
NYBHOPP
IR
III
Onsdag
S / Ny
KA
NYB
KA
I
KA
R
IR
R
IR
HOPP
IR
III
Torsdag
S / Ny
BI
NYB
BI
NYB+
BI
II
LI
III
IR
R
Teckenförklaring, ponnylektion
Nyb = Nybörjare med ledare
0 års ridvana
Nyb+ = Nybörjare som har ridit ½ termin
R = Ridborgare utan ledare
1-3 års ridvana
Märke = I-II, III eller IV
3-4 års ridvana
DS = Dressyr specialgrupp 45 minuter
Hopp = Hoppkurser
För att delta i hoppkurserna måste eleven rida ytterligare
minst en lektionstimme per vecka och ha minst 3 års ridvana.
Fredag
S / Ny
LI
III
KA
R
LI
I
LI
IV
KA
NYB
Klockan
9-10
KA
II
10-11
11-12
GE
HOPP
90
min
12-12.30
12.30-13
Instruktörer:
BI = Birgitta Rungvall
KA = Karin Osbeck
LI = Lillemor Borko
AL = Alina Lundberg
GE = George Doria
IR = Irene vR Eklund
KuA = Kurt Andersson
Lördag
S
Söndag
S
Vac
I
Vac
R
AL
II-III
AL
R
Vac
NYB+
Vac
I+
AL
NYB+
AL
Knatte