Program Hösten 2015 Våren 2016 www.farjalov.se

Comments

Transcription

Program Hösten 2015 Våren 2016 www.farjalov.se
Sponsor
Program
Hösten 2015
Våren 2016
Anmälan, information och bokningar.
Leif Lindén
tel. 073 0965718
Kenneth Johansson tel. 070 5461325
Se även hemsidan för eventuella ändringar
www.farjalov.se
Plus giro 926498-7
www.farjalov.se
Bugg på tisdagar
Gammaldans på onsdagar
Vi hälsar alla dansare välkomna på våra fester och danskvällar.
Priser för 7 gånger
Bugg Nyb och Steg 1 350:Steg 2 350:- alt per gång 70:Fika ingår
Gammaldans 300:- alt per gång 70:Medlemsavgift 100:-
__________________________________________________
Höstens program 2015
Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg
Priser och bokningar se information ovan
Buggkurs
_______________________________________________
Vårens program 2016
Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg
Priser och bokningar se information ovan
Buggkurs
Nyb 18.30 -19:30 Steg 1 19:30-20:30 Steg 2 20-21.30
12/1 Nyb 18.30 -19:30 Steg 1 19:30-20:30 Steg 2 20-21.30
27/10 Nyb 18.30 -19:30 Steg 1 19:30-20:30 Steg 2 20-21.30
Steg 1 Kurs med fridans . Steg 2 Fridans med kursinslag
Vid några tillfällen dansar vi till levande musik .
1/3 Nyb 18.30 -19:30 Steg 1 19:30-20:30 Steg 2 20-21.30
8/9
Gammaldans
2/9 Nyb A kl.18.00
2/9
Steg 2 A
kl. 19.55
21/10 Nyb B kl. 18.00
21/10 Steg 2 B
kl. 19.55
Vid något tillfälle dansar vi till levande musik .
9/10 Fredag. Danskväll TRIPPIX 19:00 – 22:00
Lokal: Granngården
Får Ja´Lov festen 14/11 Lördag.
Mat med dans 18.00 – 23.00
Lokal: Granngården
Orkester C-Laget
6/12 Söndag. Höstfinal Danskväll: På Backa kulturhus
Levins spelar upp till dans kl. 17.30– 21.00
Vi hälsar alla dansare välkomna på våra fester och danskvällar.
Steg 1 Kurs med fridans . Steg 2 Fridans med kursinslag
Vid några tillfällen dansar vi till levande musik .
Gammaldans
20/1 Steg 1 A kl. 18.00
20/1 Steg 3 A kl.19.55
9/3 Steg 1 B kl.18.00
9/3 Steg 3 B
kl.19.55
Vid något tillfälle dansar vi till levande musik .
Nordstadssvängen
13 februari
Årsmöte 11/3 Fredag 19-20
med dans 20 – 23
Orkester Trippix
Lokal : Se annons och hemsidan
Motioner till Årsmötet senast 17/2
24/4 Söndag. Danskväll: Vårfinal på Backa Kulturhus.
Dur – X spelar upp till dans kl. 17.30– 21.00
Vi hälsar alla dansare välkomna på våra fester
och danskvällar.