HÄR! - Enskede Ridskola

Comments

Transcription

HÄR! - Enskede Ridskola
INFÖR RIDSÄSONGEN 2014 – 2015
Höstterminen 24 augusti 2014 – 31 januari 2014
Vårterminen börjar 1 februari 2015
=============================
Välkommen till höststart
Söndag 24 augusti 2014
Grupperna kommer att bestå av max 12 ryttare
på häst och 13 på ponny. Vi vill hålla så jämna
grupper som möjligt, så fyll i uppgifterna om din
tidigare ridutbildning.
Vilka ska anmäla sig nu?
Alla som vill rida i fasta grupper under ridåret
2014-2015 och som EJ har erlagt 1000kr som
anmälningsavgift när vi slutade våren 2014 ska
fylla i anmälningsblanketten och sända in den
senast 30 juli.
Fritidsledare
på Enskede Ridskola är Irene von
Rosen Eklund. Irene ansvarar för
den avsuttna verksamheten,
Teori, skötare, kurser,
Samvaro mm.
[email protected]
För mer info se hemsidan, utanför
FL-kontoret eller på
facebook/instagram
”Irene fritidsledare Enskede
Ridsällskap”
Vi ses i höst!
Kortkurser
Priser för kurserna och hoppningen i
pristabellen sid 2
Igångsättningskurs 5 dgr. Tis 19-23 aug.
Minikurs HÄST, seniorer
Fredagar. Teori 17-18 och ridning 18-19
Kurs 1: Fortsättningskurs 29/8-31/10, 10 ggr
Kurs 2: Nybörjare 7/11-16/1 2015, 11 ggr
Ponnyhoppning, tisdagar & onsdagar 16-17
Vill du lära dig grunderna i hoppning och så
småningom börja tävla? Anmäl dig då till
nybörjarhoppningen på tisdagar. För att delta
ska du kunskapsmässigt ligga på märke II-III nivå.
Nybörjare kurs 1: Tis 26/8-28/10. Kurs 2: 4/1127/1.
Fortsättn. Kurs 1: ons 27/8-29/10 Kurs 2: 5/1128/1.
Ponnyhoppning, fredagar 18-19.30
Kurs 1: 29/8-31/10 10 ggr. Kurs 2: 7/11-16/1, 11
ggr.
Hästhoppning, fredagar 19.30-21.00
Kurs 1: 29/8-31/10 Kurs 2: 7/11-16/1.
För att delta i hoppkurserna måste du även rida
i någon fast grupp.
Föranmälda har sin plats kvar
Blir det överanmälan till grupperna har
den som föranmält alltid företräde. Vänta
på meddelande och inbetalningskortet.
(De 1000 kr som du betalat i förväg drar
du av när du betalar din terminsavgift).
Betalning sker per gång eller per termin.
Vid terminsbetalning har du din plats
säkrad, men betalar du per gång kan
bokning maximalt ske två söndagar i
förväg.
Anmälan gäller höst och vår
Kom i håg att anmälan gäller för både höstoch vårterminen.
Vill du sedan inte rida vårterminen måste
du avboka senast den 20 december 2014.
OBS!! Alla som betalar termin har 6
veckors uppsägningstid. Detta för att vi
ska kunna planera så jämna grupper som
möjligt.
Knatteridning på söndagar
Knatteridning är till för barn, 7 år eller
yngre, och bedrivs med instruktör
halvtimmesvis mellan 12.00 - 13.00
Knatte special är 60 min grupper som
tillsätts i samråd med instruktören.
Mer information om knatteridning finns
att få i stallet i samband med bokning.
Skriftlig bekräftelse
Bekräftelse på din ridtid kommer att
sändas ut före terminsstarten till dig som
fått plats. Övriga står på väntelista.
Väntelista
Har du skriftligt anmält dig tidigare men
står på väntelista, måste du förnya din
anmälan så vi vet att ditt intresse
kvarstår.
Betalning
Betalning ska ske till Bankgiro 5886-7706
snarast efter godtagen anmälan. Dock
senast den 2 september 2014.
(Full rabatt erhålles ej vid avbruten
termin)
Privatlektioner
På andra tider än vanlig lektionsridning
finns möjlighet till privat undervisning
efter överenskommelse med
instruktören.
Telefontider
Vi svarar så fort vi kan, i annat fall lämna
namn & tel nr så ringer vi upp.
08- 649 57 59
Till sist
hoppas vi att alla går en jättekul och
framgångsrik ridsäsong till mötes.
Prislista höstterminen
24 augusti 2014 - 31 januari 2015
Avgiften betalas in senast den 2 september 2014, på
Enskede Ridskolas bankgiro 5886-7706
Engångsbetalning per gång 60 min
Instruktörs avg tillkommer 45 min
privat
Terminsbetalning pris per gång
Måndagar 21 ggr
Tisdagar 21 ggr*
Onsdagar 21 ggr
Torsdagar 21 ggr
Fredagar 21 ggr
Lördagar 20 ggr
Söndagar 21 ggr
Ponny
Junior
330
300
Häst
Junior
350
320
Häst
Senior
420
330
290
310
330
6.090
6.090
6.090
6.090
6.090
5.800
6.090
6.510
6.510
6.510
6.510
6.510
6.200
6.510
6.930
6.930
6.930
6.930
6.930
6.600
6.930
8.400
Knatte per gång 30 min Termin 21 ggr x 190
= 3.990kr
Tävling: Ponny 300
Tävling: Häst 320
Ej ridn 29/12, 5/1
Ej ridn 30/12, 6/1
Ej ridn 24/12, 31/12
Ej ridn 25/12, 1/1
Ej ridn 26/12, 2/1
Ej ridn 27/12, 3/1
Ej ridn 28/12, 4/1
Dressyr special (21 ggr 400)
* Ponny Dressyr Special: 21 ggr 45 min
Kortkurser och hoppning häst och ponny fredagar
samt ponnyhopp tisdagar och onsdagar
Igångsättningskurs
Ponnyhoppning tisdagar
Ponnyhoppning onsdagar
Ponnyhoppning fredagar
Hästhoppning fredagar
Vecka 34 19/8 - 23/8
Kurs 1, 26/8 - 28/10
Kurs 1, 27/8 - 29/10
Kurs 1, 29/8 - 31/10
Kurs 1, 29/8 - 31/10
1.300
3.150
3.150
5.000
5.450
Minikurser häst fredagar
Kurs 1, 29/8 - 31/10
4.250
(10ggr)
Privathäst hopp
Ponny hopp
530
475
Kurs 2, 4/11 - 27/1
Kurs 2, 5/11 - 28/1
Kurs 2, 7/11 - 30/1
Kurs 2, 7/11 - 30/1
(11ggr) 5.995
Kurs 2, 7/11 - 30/1
(11ggr) 4.675
3.465
3.465
5.500
Bestämmelser för gruppridning
RRO:s avtal med KO
Eleverna i ridgrupperna får undervisning i
skolridning, hoppning samt ridning i terräng.
Eleverna är indelade i grupper efter ålder och
ridkunskap. Avtalet ingås, när det gäller
elever under 18 år, av elevens förmyndare.
1. En bestämd dag och tid är reserverad.
2
. Avgiften erläggs periodvis (den för respektive
ridskola fastställda abonnemangsperioden) i förskott.
Avgiften är lägre än vid allmänlektioner.
3. Vid förhinder har eleven rätt att insätta annan
ryttare, som med hänsyn till sina kunskaper skäligen
kan godtas av de övriga i gruppen.
4. Vid sjukdom ska eleven i första hand insätta annan
ryttare enligt punkten 3 ovan eller i mån av plats,
själv rida igen under pågående period.
5. Inställer ridskolan lektion, äger eleven rätt till
kompensation eller återbetalning av avgiften enligt
elevens val. Ridskolan ska i denna situation meddela
eleven i god tid.
(Inställer ridskolan lektion pga smitta (sjukdom) hos
hästar återbetalas ingen ridavgift ”Force majeure”)
6. Uppsägning av abonnemang ska ske minst en
period i förväg och bör lämpligen ske vid
inbetalningen för sista perioden eller ske muntligen
till ridskolechefen eller ansvarig ridinstruktör.
Uppsägning kan även ske skriftligen till ridskolans
expedition.
Avbeställning på telefon
08-649 57 59.
Avbeställ alltid ridningen i god tid.
Det underlättar för lektions- och
hästplaneringen. Ridtid som ej avbokas
minst 6 tim före lektionens början,
debiteras. Privatlektion måste
avbeställas 24 timmar innan annars
debiteras hela ridavgiften.
Schema stor häst
Klockan
16-17
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
17-18
18-19
Kurt
II-III
Mia
III
Lillimor
IV
Karin
IV
19-20
Kurt
Ponny
Mia
III
Lillimor
IV
Karin
III
20-21
Kurt
III-IV
Mia
III-IV
Lillemor
IV
Karin
III-IV
Karin
III
21-22
Fredag
Lillemor
III
Lillemor
III
Minikurs
Teori 17-18
Ridn 18-19
Georg
Hoppkurs
19.30-21
Klockan
9-10
Lördag
10-11
11-12
12-13
Söndag
Karin
III
Karin
II
Karin
IV
Karin
NYB
Karin
NYB+RIDB
Karin
NYB+RIDB
Karin
III
Nina H
Special
Instruktörer: Kurt Andersson, Lillemor Borko, George Doria, Mia Ehnlund, Karin Osbeck, Nina Hammarström.
Förklaring till nivåer: Märke I, nyligen börjat rida ca1-2 år. Märke II, ridit 2-4 år. Märke III ridit flera år ganska god vana (LC). Märke
IV, god/mycket god ridvana (LB-LA).
Hoppgrupper fredagar: Ridkunskaper prioriteras vid ansökan till hoppkurserna på fredagar. För att delta i hoppkurserna måste
eleven rida ytterligare minst en lektionstimme per vecka och ha minst 3 års ridvana.
Schema ponny
Klockan
Manege
Måndag
Sten / Nya
Tisdag
S / Ny
ND
NYB+
Onsdag
S / Ny
15-16
BI
NYB
16-17
BI
I
LI
III
LI
NYB
17-18
BI
I-II
LI
III
LI
R
18-19
LI
II-III
LI
DS45
ND
NYB+
19-20
KuA
II-III
LI
DS45
ND
I-II
ND
NYBHOPP
ND
III-IV
KA
NYB
KA
NYB/
R
KA
I
Torsdag
S / Ny
BI
NYB
Fredag
S / Ny
KA
NYB
VAC
HOPP
BI
I
LI
III
LI
R
ND
III
BI
R-I
LI
IV
KA
II
Teckenförklaring, ponnylektion
Nyb = Nybörjare med ledare
0 års ridvana
Nyb+ = Nybörjare som har ridit ½ termin
R = Ridborgare utan ledare
1-3 års ridvana
Märke = I-II, III eller IV
3-4 års ridvana
DS = Dressyr specialgrupp 45 minuter
Hopp = Hoppkurser
För att delta i hoppkurserna måste eleven rida ytterligare
minst en lektionstimme per vecka och ha minst 3 års ridvana.
LI
II
KA
II
Klockan
9-10
10-11
Lördag
S
EL
NYB+/
R
EL
NYB+
11-12
AL
II
12-13
AL
I
Instruktörer:
BI = Birgitta Rungvall
KA = Karin Osbeck
LI = Lillemor Borko
AL = Alina Lundberg
EL = Erika Linde
GE = George Doria
NH = Nina Hammarström
KuA = Kurt Andersson
ND = Nina Düsing
Söndag
S
AL
II-III
AL
III
GE
HOP
P
90
min
121230
1230
-13
AL
Knatte
Specia
l
AL
Knatte