här. - Internrevisorerna

Transcription

här. - Internrevisorerna
Inbjudan till eftermiddagsseminarium
- Internrevisionen under press? –
Integritet och kommunikation
Det offentliga nätverket inom Internrevisorerna inbjuder medlemmarna till
seminarium med diskussioner. Vi inleder med en presentation av ny internationell
forskning1 som visar att många internrevisorer någon gång upplevt press att modifiera
sin rapportering, och pekar på förutsättningar och framgångsfaktorer för att förebygga
och hantera detta. Presentationen görs av Sten Bjelke, f.d. internrevisionschef och f.d.
ordförande i IRF, och Annette Olofsson, internrevisionschef vid Transportstyrelsen.
Därefter berättar Eva Blomqvist, f.d. internrevisionschef vid Umeå universitet, om
vilka principfrågor som aktualiseras utifrån sina erfarenheter, vilka lärdomar man kan
dra inom vår profession m.m.
Tanken med seminariet är att det därefter ska finnas möjlighet att reflektera och
diskutera med kollegor.
När: Torsdagen den 17 september 2015 kl 15.00 – 18.30
Var: Strandvägen 7 A, Stockholm
Nätverksträffen ger 2 CPE – poäng.
Seminariet är kostnadsfritt och föreningen bjuder på kaffe och smörgås.
Diskussionen börjar kl 15.00.
Anmälan är bindande och görs snarast möjligt. Antalet platser är begränsat, så först till kvarn
gäller. Utebliven plats debiteras med 500 kr exkl moms.
Om du har några frågor vänd dig till någon i samordningsgruppen.
Namn
Samordningsgruppen för det offentliga nätverket
Offentliga nätverket är ett forum för offentliganställda internrevisorer. En gång per år anordnar vi ett heldagsarrangemang som vanligen består av ett antal
kortare föreläsningar kring ett tema. Det brukar ges gott om tid till att nätverka vid dessa träffar. Därutöver genomför vi även ett eller två kortare seminarier
varje år. Tanken med dessa seminarier är att det ska finnas möjlighet att reflektera och diskutera kring olika aktuella teman med kollegor. Planering och
administration av aktiviteterna för det offentliga nätverket sker i en samordningsgrupp med nedanstående sammansättning.
Namn
Stina Nilsson Kristiansson
Inga Astorsdotter
Angelica Davidsson Nirving
Björn Grinde
Joakim Gustafsson
Ann-Marie Johnsson
Annette Olofsson
1
Myndighet
E-postadress
Telefon nr
Polismyndigheten
Sveriges lantbruksuniversitet
Statens servicecenter
Skatteverket
Försäkringskassan
Boverket
Transportstyrelsen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
joakim[email protected]
[email protected]
[email protected]
010 - 563 69 64
018 - 67 16 25
010 - 456 03 21
010 – 574 59 51
010 – 116 95 49
0455 - 35 33 94
010 - 495 44 09
Larry E. Rittenberg och Patricia K. Miller. The Politics of Internal Auditing. IIARF, 2015.