Hemträningsprogram för artroskopi hopparknä

Comments

Transcription

Hemträningsprogram för artroskopi hopparknä
Hemträningsprogram till Dig som genomgått
artroskopi av knäskålssenan

De första två veckorna efter operationen ska du vila sin knäskålssena. Den
promenad/förflyttning som du behöver i det dagliga livet är tillåten men i övrigt
ska du ta det riktig lugnt. Gör ingen träning som belastar knäskålssenan!

Vecka 1 och 2 rekommenderas träning enligt nedan.

Från och med vecka 3 påbörjas träning hos fysioterapeut.

För att motverka smärta och svullnad; lägg upp benet i högläge när du sitter
och trampa med foten, drag den uppåt och tryck neråt, upprepade gånger under
dagen.
Lycka till!
1. För att optimera cirkulationen i knäet;
glid med foten längs med golvet fram och tillbaka, så att
knäleden böjs och sträcks. Handduk på glatt underlag
gör det lättare.
Upprepa 2 x 15-20 ggr
2. Luta dig på armbågarna, ligg med det friska benet
böjt. Spänn främre lårmuskeln på det opererade
benet. Lyft en liten bit från underlaget, håll 5 sekunder
och sänk sakta.
Upprepa 3 x 10.
3. Ligg på icke opererade sidan och lyft ditt opererade
ben bakåt/uppåt.
Håll 5 sekunder, sänk sakta.
Upprepa 3 x 10
Enhet
Rehabiliteringen
Författare/Ansvarig
Knäsektionen/
Ida Engström
Ämnesområde
Hemträningsprogram
Patientinformation
Artroscopi knäskålssena
Reviderad
2015-03-26
G:/REHABILITERINSENHETEN/SEKTIONSGRUPPERNA/knä
4. Ligg på mage, lyft det opererade benet en liten bit
från underlaget, håll kvar 5 sekunder, sänk sakta.
Upprepa 3 x 10.
5. Ligg på den opererade sidan med friska benets fot
framför eller bakom det opererade knät. Lyft det
opererade benet en liten bit, håll kvar 5 sekunder,
sänk sakta.
Upprepa 3 x 10.
6. Håll i en stol eller annat stöd. Häv dig upp på tå
med jämn fördelad belastning. Håll kvar 5 sekunder,
sänk sakta.
Upprepa 3 x 10.
Programmet är framtaget av fysioterapeuternas knäsektion i samverkan med
Ortopedkirurg Lotta Willberg
Slutligen!



Rådgör med din behandlande fysioterapeut hur länge du bör göra ditt
hemträningsprogram
Mer information kan du få på vår hemsida www.capioartroclinic.se
Vid eventuella frågor angående rehabilitering vänligen kontakta fysioterapeuterna på
Capio Artro Clinic 08-406 26 36
Lycka till !
Enhet
Rehabiliteringen
Författare/Ansvarig
Knäsektionen/
Ida Engström
Ämnesområde
Hemträningsprogram
Patientinformation
Artroscopi knäskålssena
Reviderad
2015-03-26
G:/REHABILITERINSENHETEN/SEKTIONSGRUPPERNA/knä