Träningsprogram efter sclerosering av hälsena

Comments

Transcription

Träningsprogram efter sclerosering av hälsena
Hemträningsprogram till Dig som genomgått
scleroseringsbehandling av hälsenetendinos -mittportion
De första 2 veckorna efter en scleroseringsbehandling ska man vila sin/sina
hälsenor. Den promenad/förflyttning som behövs i det dagliga livet är tillåten
men i övrigt ska man ta det riktigt lugnt.
Ingen träning som belastar hälsenorna.
Från och med vecka 3 är all/fri aktivitet tillåten, men naturligtvis ska du ta
hänsyn till hur det känns och helst sätta igång träningen successivt.
Att rekommendera är att Du startar med nedanstående träningsprogram vid
sidan av Din normala träning.
Lycka till!
Programmet utförs 1 gång/dag
1. Stå med främre delen av foten på en
upphöjning exempelvis ett trappsteg
alternativt en stepbräda. Använd skor. Går
upp på tå med båda benen, för över
kroppsvikten på den behandlade foten och
sänk långsamt ner till ytterläget. Upprepa.
Träningen får kännas i senan.
2. Stå med främre delen av foten på en
upphöjning exempelvis ett trappsteg
alternativt en stepbräda. Använd skor. Går
upp på tå med båda benen, för över
kroppsvikten på den behandlade foten och
sänk långsamt ner till ytterläget. Upprepa.
Träningen får kännas i senan.
Enhet
Rehabiliteringen
Författare/Ansvarig
Knäsektionen/
Åsa Lönnqvist
Ämnesområde
Hemträningsprogram
Scleroseringsbeh./hälsena distalt
Reviderad
2014-02-12
G:/REHABILITERINSENHETEN/SEKTIONSGRUPPERNA/knä
3. Stretching av ytliga och djupa
vadmuskulaturen.
Stretcha med rakt och böjt knä, håll 20
sekunder
Programmet är framtaget av sjukgymnasternas knäsektion i samverkan med
Ortopedkirurg Lotta Willberg
Slutligen!



Rådgöra med din behandlande sjukgymnast hur länge du bör göra ditt hemträningsprogram
Har du frågor strax efter din operation kan du ringa 08-406 26 36
Mer information kan du få på vår hemsida www.capioartroclinic.se
!
Enhet
Rehabiliteringen
Författare/Ansvarig
Knäsektionen/
Åsa Lönnqvist
Ämnesområde
Hemträningsprogram
Scleroseringsbeh./hälsena distalt
Reviderad
2014-02-12
G:/REHABILITERINSENHETEN/SEKTIONSGRUPPERNA/knä

Similar documents