Metallaren 1 2015

Transcription

Metallaren 1 2015
Nr. 1 2015-01-12
2015/334
Klargörande om Nya Arbetstider
Det har den senaste tiden kommit mycket frågor till klubben om de nya arbetstiderna. Det som gäller
är det som redogörs för nedan:
Dagtid/ständig FM
Med Flextid
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
06:30 – 14:30
06:30 – 14:30
06:30 – 14:30
06:30 – 14:30
06:30 – 16:00
Frukost
Lunch
08:30 – 08:54
11:30 – 12:00
FM-skift
Utan flextid
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
06:30 – 14:30
06:30 – 14:30
06:30 – 14:30
06:30 – 14:30
06:30 – 16:00
Frukost
Lunch
08:30 – 08:54
11:30 – 12:00
Nattarbete
Utan flextid
Söndag/Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
23:00 – 06:30
00:00 – 06:30
00:00 – 06:30
00:00 – 06:30
00:00 – 06.30
Inkl. paus 30 min.
EM-skift/
ständig kväll
Utan Flextid
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
14:30 – 00:00
14:30 – 00:00
14:30 – 00:00
14:30 – 00:00
”Frukost”
”Lunch”
16:30 – 16:54
20:00 – 20:30
Oavsett skift avsätts 40 minuter per fullgjord arbetsvecka i arbetstidsförkortning till tidsbank.
Flextid
Flextid gäller enbart för dagtid/ständig förmiddag. Flexramarna är måndag till torsdag 06:30
– 08:00 på morgonen och 13:30 – 16:00 på
eftermiddagen. Fredagar är flexramen 06:30 –
08:00 på morgonen och 15:00 – 17:30 på eftermiddagen. Gränserna i tidsbanken kommer
vara de samma som förut, det vill säga en
undre gräns på -25 tim och en övre gräns på
+60 tim. På förekommen anledning ska det
också nämnas att flextiden är individens möjlighet att till viss mån styra sin arbetstid. Är det
arbete som läggs ut av arbetsledningen är det
att betrakta som övertid.
Raster och Pauser
Pausen på tio minuter som företaget ensidigt
har haft utlagd på förmiddagen är numera borttagen generellt i verkstaden. Dock gäller fortfarande det centrala avtalet som säger att: ”Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att arbetstagaren kan ta de pauser som behövs utöver
rasterna. Om arbetsförhållandena kräver det,
kan istället särskilda arbetspauser läggas ut.”
Det betyder att på arbetsplatser där möjligheterna till att ta individuella pauser är begränsade, t.ex. de drivna linorna ska istället en kollektiv paus läggas ut vid ett lämpligt tillfälle.
Pausen på eftermiddagen kvarstår för samtliga.
Klämdagar och eftermiddagsskiftets inarbetade fredagar som infaller på röda dagar
Under året kommer tre klämdagarna att läggas
Förutom 8 timmar till tidsbank är de som går
ut: 2/1, 5/1 samt 15/5.
eftermiddag kvällen innan midsommarafton
De som jobbar kväll de veckor som den lediga
(18/6) samt kvällen innan julafton (23/12)
fredagen infaller på en röd dag kompenseras
dessutom lediga. Detta gäller enbart för 2015
nu med 8 timmar till tidsbank istället för ledigsom en del i uppgörelsen om nya arbetstider.
het kvällen innan. Detsamma gäller också när
den lediga fredagen infaller på en klämdag.
Övertid
Det verkar finnas lite olika bud om vad det
finns för övertidsformer. Det finns två sorters
övertid: Beordrad övertid och Kollektiv produktionsövertid. Beordrad övertid är ”vanlig”
övertid. Den måste beordras ut senast två dagar
innan. Enligt teknikavtalet så bör man ställa
upp på sådan övertid om man inte har förhinder. Vad som är giltiga skäl för förhinder är
svårt att redogöra för generellt utan får avgöras
i varje enskilt fall.
Är det så att det uppstår meningsskiljaktigheter
om vad som är giltiga förhinder så ska man
inte tveka att kontakta klubben så snabbt som
möjligt för att vi ska kunna reda ut frågan på
ett bra sätt.
Kollektiv produktionsövertid är övertid som
sker efter överenskommelse mellan klubben
och företaget. Produktionsövertid måste vara
en period på minst fyra veckor med i förväg
bestämda tillfällen för övertid. Den kollektiva
produktionsövertiden är i praktiken en förlängning av den schemalagda arbetstiden. När en
överenskommelse om produktionsövertid har
träffats så får man söka ledigt för den dagen
precis som om det vore en ordinarie arbetsdag.
Är man sjuk vid ett tillfälle för kollektiv produktionsövertid så utgår sjuklön som för en
ordinarie arbetsdag. Är övertidstillfället första
sjukdagen räknas tillfället som karensdag.
För all övertid betalas ersättning som för Kolektiv produktionsövertid.
Försäkringsinfo från Folksam
Ta chansen att få reda på hur ditt försäkringsskydd ser ut. Lars Karlsson, Folksam finns på
plats den 19/1 och 26/1 för att möta upp båda
skiften. Lars informerar om försäkrings- och
pensionsfrågor. Informationen sker på tu man
hand och en anmälningslista finns på klubbexpeditionen där man kan skriva upp sig vid
intresse. Först till kvarn gäller. Försäkringsinformationen tar ca en timma och sker på betald
arbetstid.