TimeLog Salary

Transcription

TimeLog Salary
Produktblad
TimeLog Salary
Flexibel hantering av
flextid, övertid och
kompensationsledighet
TimeLog Salary gör det enkelt att hantera verksamhetens
registrering av löntid och hantere de olika avtalen
mellan verksamheten och de anställda.
“
TimeLog Project gav
oss möjlighet att införa
en resultatorienterad
lönemodell. På grund av
den nya lönemodellen
har medarbetarna i dag
ett naturligt intresse
av att tidrapportera.
”
Morten Bolø
VP,
Professional Services
3Dfacto A/S
Användarvänligt webbstämpelur
TimeLog Salary expanderar TimeLog Project
med en stämpelursfunktion och hantering
av övertid.
Medarbetarna ”stämplar” in och ut – och
fördelar därefter arbetstiden på projekten.
TimeLog Salary stöder alltså hanteringen av
kontrakts- och timanställda.
Om företaget inte vill använda stämpelursregistreringen kan TimeLog Salary anpassas
så medarbetarna själva fördelar sin arbetstid
på normaltid/övertid direkt i tidrapporten i
TimeLog Project.
Däremot registreras medarbetarnas
projektaktiviteter via TimeLog Projects
olika gränssnitt för registrering av projekttid.
När det är relevant samlas data från de två
systemen i samma rapporter, och på detta
sätt blir det enkelt för både medarbetarna
och lönekontoret att stämma av projekttid
och arbetstid.
Utbetalning eller
kompensationsledighet för övertid?
Anpassa själv arbetstid och projekttid
Övertid som har rapporterats i TimeLog
Salary kan antingen läggas till medarbetarens flexkonto eller utbetalas via lönen.
Med TimeLog Salary hanteras arbetstid, flex,
semester, sjukdom och kompensationsledighet via komma/gå-gränssnittet.
I TimeLog Projects systemadministration
skapas olika lönekoder för att hantera övertid och flex.
Beställ presentation
www.timelog.se
www.timelog.se
[email protected]
Säkerhet
Fördelar med att använda TimeLog Salary
Åtkomst
• Enkel och snabb registrering av komma/gå-tider
128-bitars SSL-kryptering säkrar företagets data mot obehöriga intrång.
• Möjlighet att hantera övertid
• Personliga flex- och lönerapporter för medarbearna sparar tid för lönefunktionen
• Samlade rapporter för lönefunktionen
• Möjlighet att stämma av arbetstid och projekttid
Förvaring
Dedikerade servrar i dubbel uppsättning samt rutiner för säkerhetskopiering
och regelbunden övervakning skyddar
mot förlust av data.
Integration
Standardintegrationer
Om medarbetaren t.ex. registrerar 1 timme
på en lönekod med en flexfaktor på 1,5, kommer medarbetaren ersättas med 1,5 timme
på sin flexredovisning. Därefter kan man
välja om flexredovisningen ska räknas som
kompensationsledighet eller utbetalning.
Med TimeLog Salary kan man registrera följande typer av arbetstid:
•  Normal arbetstid
•  Övertid till kompensationsledighet
•  Övertid till utbetalning
•  Semester
•  Sjukdom
•  Fri utan flexavdrag (t.ex. tjänstledighet)
•  Fri med flexavdrag (t.ex. kompensations- ledighet, lunch)
Följ med i flex, frånvaro och
kompensationsledighet
Med rapporterna kan både medarbetare och
ledning följa med i hur många timmar som
har sparats för kompensationsledighet.
Ledningen kan dessutom hålla reda på vilka
medarbetare eller avdelningar som har problem med sjukdom och frånvaro.
Derutöver finns det naturligtvis rapporter för
analyser och lönekörningar.
Arbetstidsrapportering
via veckorapport
TimeLog Salary kan alltså konfigureras så att
medarbetaren inte måste registrera komma/
gå-tider – men däremot ange direkt i veckorapporten i TimeLog Project hur stor del av
arbetstiden som är normaltid och hur stor
del som är övertid.
Som utgångspunkt är allt arbete normal arbetstid, men medarbetaren kan ändra detta
till övertid med olika flexfaktorer eller som
utbetald övertid. På det sättet samlas projekttid, arbetstid och flex/kompensationsledighet i ett enda gränssnitt.
Nyckelfärdiga integrationer utan behov
av teknisk kunskap – t.ex. för bokföringssystemet e-conomic och Sharepoint.
API
Öppet för tillägg eller integrationer med
andra system efter dina behov.
Export av data
Alla rapporter kan exportera data till
exempelvis XML-format och Microsoft®
Excel.
Tillägg
TimeLog CRM
Hantering av säljprocess och pipeline.
TimeLog Help Desk
Support av kunder och tidrapportering
av supportärenden.
TimeLog Departments
Avdelningsstruktur i flera nivåer.
TimeLog EVM
Bokföring av pågående arbete.
TimeLog Skills
CV- och kompetenshantering.
TimeLog Salary
Utökade regler för lönetid, övertid, flex
och kompensationsledighet.
Ledning och analys
Projekt
TimeLog Project – ett affärssystem på nätet
Välj webbaserat program
Tid
Personal och HR
Fungerar överallt – Få tillgång till TimeLog Project från alla datorer med Internetförbindelse.
Ingen installation – TimeLog Project kräver bara en webbläsare, så man behöver
inte installera eller uppdatera program på medarbetarnas datorer.
Kunder
Fakturering och ekonomi
Mer information
Ring till 0763-151122
Drift och säkerhet är inkluderad – Spara tid på säkerhetskopiering, drift, säkerhet och underhåll av servrar och använd i stället tiden på kärnverksamheten.

Similar documents