SOCKERKOLLEN

Comments

Transcription

SOCKERKOLLEN
SOCKERKOLLEN
- EN STRATEGI FÖR ATT TIDIGT UPPTÄCKA DIABETES
Britt-Marie Carlsson, Christin Jonazon, Mona Andersson, Janeth Leksell
Sockerkollen, ett samarbetsprojekt mellan SFSD och MSD, medverkade i
Almedalen i syfte att erbjuda allmänheten en test för tidig upptäckt av risk för
typ-2 diabetes eller prediabetes. Testen genomfördes i två steg.
Findrisc– frågor för att kartlägga om risk för typ-2 diabetes föreligger
HbA1c – ett blodprov, om höga poäng skattas på Findrisc
447 personer – Findrisc
254 personer - HbA1c
< 7 poäng: 134 personer
Maria Svedbo Engström1, Janeth Leksell1,2, Soffia Gudbjörnsdottir3,4
<7 p Findrisc: 8 personer
>7 p Findrisc: 246 personer
>7 poäng: 313 personer ⌘
59
⌘21 %
ville ej ta
HbA1c
personer – prediabetes
6 personer -
diabetes
10 personer – känd
diabetes
≥39 mmol/l
diabetes
≥48 mmol/l
prediabetes
Var tionde av besökarna gick omkring med en tickande bomb – prediabetes?
Sex av besökarna hade med stor sannolikhet diabetes
1 Högskolan Dalarna,
Sockerkollen
uppskattades
av allmänheten
Falun, 2 Uppsala
universitet, Uppsala, 3
Vården måste göras mer lättillgänglig
Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård