Råd till dig som ska resa till Arabiska halvön Läs mer på:

Transcription

Råd till dig som ska resa till Arabiska halvön Läs mer på:
Råd till dig som ska resa till Arabiska halvön
Sjukdomen mers sprids fortfarande i länder på och omkring den Arabiska halvön. Risken att
smittas är liten men om du ska resa till regionen är det viktigt att följa de råd som hälso- och
sjukvården ger.
Inga reserestriktioner
Det finns idag inga restriktioner för att resa till länderna på den Arabiska halvön. Risken att
smittas av mers är liten. Det är framförallt personer med kroniska sjukdomar eller nedsatt
immunförsvar som riskerar att drabbas. Om du har en kronisk sjukdom eller nedsatt
immunförsvar är det viktigt att du – innan din planerade resa - tar kontakt med läkare för
rådgivning. Ta även kontakt med läkare när du kommer hem igen om du fått nya eller mer
allvarliga besvär under resan.
Sjukdomsinformation
Mers är en smittsam virussjukdom som ger besvär från luftvägarna och kan ge allvarlig
lunginflammation. Symtom är: feber, hosta, bröstsmärtor och andfåddhet. Det finns inget vaccin
eller särskild medicin mot mers.
Försiktighetsåtgärder
 Som vid alla infektioner är god handhygien viktig. Tvätta händerna noga och ofta – allt
för att undvika att få sjukdomar och att smitta andra.
 Ät väl genomstekt eller kokt mat, skölj grönsaker och frukt väl och undvik
opastöriserad mjölk, i synnerhet kamelmjölk.
 Det finns misstankar om att mers-viruset sprids från kameler och dromedarer. Undvik
därför att ha kontakt med dessa djur.
 Om du under resan blir sjuk med feber, hosta, bröstsmärtor och andfåddhet – ta kontakt
med sjukvården på plats.
Råd vid hemkomst
Har du varit på Arabiska halvön och inom två veckor efter att du kommit hem får symtom som
feber, hosta, bröstsmärtor och andfåddhet - kontakta då alltid läkare och berätta att du har varit
på Arabiska halvön.
Läs mer på:
Saudiarabiens hälsoministerium om mers och Hajj (flera språk)
www.moh.gov.sa/en/CCC/pages/default.aspx
www.moh.gov.sa/en/hajj/pages/healthregulations.aspx
WHO:s reseråd (engelska)
www.who.int/ith/updates/20140603/en/
Sjukdomsinformation från Folkhälsomyndigheten
www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post [email protected] www.folkhalsomyndigheten.se