TRANSPORTSEDEL

Transcription

TRANSPORTSEDEL
Exempel 1
TRANSPORTSEDEL
Beställare Beställar nr: Regnr.
Adress Åkare
Kostnadsställe
Arbetsplats Maskintyp
Datum
Godsslag
Från –Till
Tim.
Km.
Enhet
Kvant. kbm. lass
ton.dyl
L
E
P
à pris
Kronor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M
E
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X
E
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryck:Selma Solutions AB
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transporten/leveransen utförd:
den. . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . 20. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chaufför
S:a
Bestyrkes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beställare
Exempel 2
Firmanamn
TRANSPORTSEDEL
År Månad Förare Kund Fordon utrustning
Adress Arbetsplats/arbetsbeskrivning
Postadress
Datum Gods Från-Till Antal
Ton/m3/Lass
Tim. à-pris Kronor
L
E
P
M
E
Summa
X
E
Moms
TRYCK: Selma Solutions AB
Adressuppgifter
Telefon
Beställare:
Summa inkl. moms
Exempel 3
Firma namn
Transportsedel
adressuppgifter
Nr.
Befraktare
Åkare
Max last. bil
Reg nr.
Adress
Chaufför
Max. last. släp
Ordnings nr.
ArbetsplatsTimtaxa
Faktura nr.
Komb. taxa
Ackord
Litt. nr.
L
E
P
Leverans
Datum
Godsslag
Från — Till
Tim.
Km
Total
kvant.
Enhet
kbm lass
ton o dyl
Taxerat
Fakt.
Bokf.
Material
M
E
X
E
Transporten/leveransen utförd:
..................... den ....... / ....... 20 ..........Bestyrkes
..............................................................
..................................................
ChaufförBeställare
S:a
Faktura i ................. ex
à
pris
Kronor
Exempel 4
Transportsedel
Firmanamn
Adressuppgift
Telefon
Beställare
Åkare
Adress
Chaufför
Tryck: Selma Solutions AB, 0620-156 30
Datum
Godsslag
Från-Till
Reg.nr
Tim
L
E
P
M
E
X
E
Transporten/Leveransen utförd:
...........................................
den ........ /......... 20.......... .......................................................................................... Moms
%
Summa
Bestyrkes:
............................................................................................
ChaufförBeställare
Km
Á-pris
Kronor
Har du ett eget exempel så hör av dig!
Vi hjälper dig att göra blanketten som du vill ha den.
Ring oss på telefonnummer 0620-156 30
Tryckeriet i Sollefteå
www.alinea.se