MARELD landskapsarkitekter

Transcription

MARELD landskapsarkitekter
MARELD
LANDSKAPSARKITEKTER
Cecilia Gärde
MARELD landskapsarkitekter AB
Födelseår: Tel: Mobil:
E-post: 1976
0523 – 578 57
0737-786890
[email protected]
Adress:
Skolgatan 17, 456 61 Hunnebostrand
Cecilia Gärde är landskapsarkitekt med erfarenhet av att gestalta och
realisera såväl offentliga som privata utomhusmiljöer av olika slag.
Har en bakgund i den praktiska trädgårds och anläggningsvärlden och
har arbetat mycket med historiska utemiljöer.
Cecilia har ett stort intresse även för den större skalan, helhet och
samband.
Flyttade från Göteborg till Bovallstrand 2002 för att renovera ett
gammalt hus. Driver där även egen verksamhet - BotnikStudios som går ut på att bygga upp en halvoffentlig plats på landsbygden.
Både med konkret byggande och satt i ett perspektiv av uthållig
utveckling.
UTBILDNING
2003-2010
2001-2002
1998-2000
1996-97
1995-96
1994-95
1991-94
ANSTÄLLNING
2008 -
2007-2008
2004-2005
2002
2001
2000
ALLMÄNT
CV
Landskapsarkitektprogrammet 200p, SLU Alnarp
KV Konstskola, Göteborg
Trädgårdens Hantverk och Design, DaCapo Hantverksskola, Mariestad.
Basår Biologi 40 p. Göteborgs Universitet.
Naturvetenskapligt basår. Göteborgs Universitet.
Franska och konstteoristudier, Paris.
Gymnasium Samhällsvetenskaplig linje. Estetisk.
MARELD landskapsarkitekter AB – Hunnebostrand
White Arkitekter, Göteborg.
Projektledare för nyanläggning i historisk miljö. Gunnebo Slott och Trädgårdar, Mölndal.
Utställningsansvarig. Med Ulf Nordfjell och Tage Andersen, Norrvikens Trädgårdar, Båstad.
Trädgårdsmästare. Med Simon Irvine, Läckö Slott, Lidköping.
Trädgårdsmästare. Med Ulf Nordfjell, Hedens
Lustgård, Göteborg.
Datorvana
Språk
Körkort
MS Office paketet – goda kunskaper
AutoCad 2010 – goda kunskaper
Adobe Illustrator – godakunskaper
Adobe Photoshop – goda kunskaper
Adobe Indesign – goda kunskaper
SketchUp – goda kunskaper
Svenska – modersmål
Engelska – goda kunskaper
Franska – godakunskaper
B-körkort sedan 1997.
ÖVRIGT
1997
1998
2004-2005
2006-
2007
2010-
2006-
Odlingsmarkens ekologi 10 p, SLU, Umeå.
Landsbygdsutveckling, utbyteskurs i Peru/Uppsala, SLU, Uppsala.
Jordreningsprojekt med fytosanering.
Arkitekturpedagog genom kulturterminen.
GöteborgStad Kultur Barn och unga.
Taking Playce. Internationell workshop. Playce, Göteborg.
Lärare i ekologisk odling. Ekobruk, Folkunivers-
itetet/Gunnebo Slott och Trädgårdar, Mölndal.
Driver egen verksamhet Botnik Studios.
MARELD
LANDSKAPSARKITEKTER
REFERENSPROJEKT - URVAL
Uppdrag vid anställning på Mareld
Floda centrum
Beställare: Lerums kommun
Hösten 2012 utlyste Lerums kommun en allmän arkitekttävling där
Mareld kom 2:a. Kommunen går vidare med 1:a och 2:a pristagarnas förslag.
Tindlund barnehage
Beställare: Sarpsborgs kommune.
Nybyggnation och genomgripande förnyelse av utemiljön på Tindlund barnehage. Projektet baseras på Reggio Emila principer.
Floda centrum. Allmän tävling.
Hallernaskolan
Beställare: Stenungsunds kommun
Ny F6-skolan för 260 barn. Utformning av utemiljön enligt Reggio
Emiliapedagogiken. Projektering för totalentreprenad.
Stångenäshemmet
Beställare: Lysekils kommun
Ombyggnation och och genomgripande förnyelse av utemiljön på
Toppen 1-9
Stångenäs ålderdomshem i Brastad.
Upprustning av utemiljön hos Edshus - Dals Ed
Timmertjärnsvägen 16-20
Beställare: Edshus
Kontakt: Lars-Olof Edsberger, förvaltningschef.
Upprustning av utemiljön till 8 bostadsområden i Ed.
Förslagshandlingar samt gestaltningsprogram.
Kronoparksvägen 17A
Hjortronstigen 13-19
Gamla Edsvägen 52-68
Södra Moränvägen 4-14
Ängsvallevägen 1-9
Södra Moränvägen 23
Edhus miljonområden. Dals-Ed.
Arvidstorps Reningsverk - Trollhättan
Beställare: TrollhättanEnergi AB
Kontakt: Johan Bengtsson
Gestaltningsprogram för hela området samt projektering av
delområde.
Villa Desirée - Hamburgsund
Beställare: Ramböll
Kontakt: Mats Alfredssson, projektledare.
MARELD utarbetar förslag till utomhusmiljö för en privat anläggning
i samband med nybyggnation på Hamburgö.
Torget och Storgatan - Bengtsfors centrum
Beställare: Bengtsfors Kommun
Kontakt: Annika Karlsson. 0531-526012.
Från idé till förfrågningsunderlag avseende upprustning av Torget
och Storgaten i Bengtsfors centrum. Helhetsgrepp till projektering
av detaljer. Arbetet tog avstamp i processen ‘Design med Omtanke’
. Första etappen projekterades och byggdes under 2009. Etapp 2
färdigställs 2010.
Gestaltningsprojekt/samarbete Stenebyskolan
- Bengtsfors
Torget. Bengtsfors.
CV
Beställare:
Kontakt: Franz James. Stenebyskolan.
MARELD initierar ett samarbete med Stenebyskolan för att ta fram
ett möbleringskoncept till Bengtsfors centrum där den växande kultur och entréprenörsandan i området ska märkas i anläggningen.
2 kurser på skolan hålls där bänkar och räcken och urnor tas fram
ur lokala material.
MARELD
LANDSKAPSARKITEKTER
Uppdrag vid anställning på White Arkitekter,
Göteborg
Landskapstrappa - Frölunda Torg
Beställare:
Kontakt: Lena Oswalds, White.
Nybyggnadtion av landskapstrappa med omgivning i anslutning till
spårvagnshållplats på Frölunda Torg, Göteborg. i samband med stor
ombyggnation av FT. Projektering av landskapstrappor, växtförslag, illustrationer mm.
Entréprojekt - Kosterhavets Nationalpark.
Landskapstrappa. Frölunda Torg.
Beställare:
Kontakt: Lisbeth Andersson, White.
Analys och program inför gestaltingskoncept för entréplatser till
Kosterhavets Nationalpark.
Söderlingska ängen - Göteborg
Beställare: Familjebostäder
Kontakt: Helena Bjarnegård, White.
Helhetsgrepp planteringsförslag vid upprustning av bostadsgård,
Majorna.
Eriksbo
Beställare: Familjebostäder
Kontakt: Helena Bjarnegård, White.
Inventering och åtgärdsförslag inför förnyelse av miljonprogramområde, Göteborg.
Uppdrag i egen verksamhet
Privata trädgårdar
Privat villa. Skissförslag.
Beställare: Privat
Ett stort antal privata trädgårdar. Särskildt med inriktning på
arkitektoniskt tidtypiska lösningar.
Andra uppdrag
Historisk gestaltning och anläggning - Gunnebo Slott och
Trädgårdar - Mölndal
Beställare: Gunnebo Slott och Trädgårdar
Kontakt: Lena Wikström
Nyanläggning av 1700-tals trädgård efter gamla ritningar.
Arbetsledare.
Botnik Studios
Gestaltning och byggande av halvoffentlig plats på landsbygden.
Tillsammansodling mm.
Trädgårdsprojekt.
CV

Similar documents