Jag vill delta i kursen: Komplexa interventioner inom pediatrisk

Transcription

Jag vill delta i kursen: Komplexa interventioner inom pediatrisk
REGISTRERINGSFORMULÄR
Datum
_______________
Anmälan fylls i, scannas och
mailas till:
[email protected]
Institutionen för Hälsovetenskaper
Barn och familjers hälsa & reproduktiv hälsa
Komplexa
Vänligen texta!
Efternamn, förnamn
S
e
Jag vill delta i kursen:
k
t
interventioner inom pediatrisk hälso- och
i
o
n
Personnummer e
n
Institutionstillhörighet (Högskola/universitet och institution)
Postnummer
Adress
Telefon arbete
E-mail arbete
Forskningsområde:
Motivering till varför du vill gå kursen:
Matrestriktioner:
______________________________________________________
Signatur, sökande
f
ö
r
y
r
k
e
s
o
c
h
m
i
l
j
ö
m
e
d
i
c
i
n
n
i
 Jag samtycker att den forskarstuderande söker till denna kurs.
v
e
__________________________________________________________________ r
Signatur, huvudhandledare
s
i
t
e
t
s
s
Huvudhandledare:
sjukvård, 7,5hp

Similar documents