TELEFONGUIDE - Västra Götalandsregionen

Comments

Transcription

TELEFONGUIDE - Västra Götalandsregionen
TELEFONGUIDE
till Västra Götalandsregionen
REGIONFULLMÄKTIGE, PRESIDIUM
Ordförande (MP)
Joakim Larsson 0703-40 83 89
1:e vice ordförande (S)
Per Tenggren
0700-82 55 77
2:e vice ordförande (KD)
Magnus Berntsson 0707-14 47 39
PRESSTJÄNST
010-441 40 00
Vardagar 08:00-17:00
REGIONSTYRELSEN
Ordförande (M)
Johnny Magnusson 0730-98 48 00
Sverigedemokraterna
Heikki Klaavuniemi 0700-82 42 00
Miljöpartiet
Birgitta Losman
0703-67 95 80
Vänsterpartiet
Sören Kviberg
0703-08 33 50
Folkpartiet
Jonas Andersson
0708-37 78 53
Centerpartiet
Kristina Jonäng
0708-67 16 21
Kristdemokraterna
Monica Selin 0708-44 46 77
Vice ordförande (S)
Helén Eliasson
0761-41 02 69
www.vgregion.se/press
Uppdaterad: 8/10 2015
Hämta senaste versionen:
www.vgregion.se/telefonguiden
REGIONLEDNING
Västra Götalandsregionens högsta
ledningsorganisation består av
regiondirektören, tre koncern- ledningsgrupper samt koncernkontoret.
Regiondirektör
Ann-Sofi Lodin
0706-32 11 65
sekr. Åsa Sörqvist 0709-70 93 26
Koncernkontoret
Inom koncernkontoret finns avdelningar och enheter för bland annat
hälso- och sjukvård, ekonomi,
personal/HR, juridik, analys,
säkerhet, kommunikation, regional
utveckling, kultur, miljö och
kollektivtrafik.
Koncernkontoret vx.010-441 00 00
Staber och avdelningar
Socialdemokraterna
Alex Bergström
0706-93 24 44
Karin Engdahl
0709-10 29 07
Lena Hult
0705-56 17 84
Håkan Linnarsson 0702-44 29 16
Politiska kanslier
vx. 010-441 00 00
Moderaterna
Martin Andréasson 0709-75 75 44
Gunilla Levén
0703-05 32 02
Annika Tännström 0703-62 15 04
Politikernas namn, uppdrag och
adresser mm.
www.vgregion.se/politikerkontakt
HR
c.Marina Olsson
Primärvård
c.Håkan Hilmér
Hälso- och sjukvård
c.Ann Söderström 0730-77 11 77
i. Kjell Foss
0700-82 55 17
Framtidens vårdprocesser
c.Rektytering pågår
Kvalitetsstyrning uppdrag &
avtal
c.Leena Ekberg
0700-82 22 29
Läkemedel & hjälpmedel
c.Anders Carlqvist 0708-80 24 19
Smittskydd/Asyl
c.Per Follin
010-441 24 01
vx.
010-441 24 00
Systemutveckling & strategi
c.Sylvia Määttä
0707-67 41 76
Patientsäkerhet
c.Claes-Håkan
Björklund
Data & analys
c.Marie Röllgårdh 0703-74 99 35
PKMC
c.Mats Kihlgren
i. Carina Jagenäs
Verksamhetsuppföljning,
ekonomi & inköp
c.Joakim Björck
0700-82 35 78
HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD
Budget, redovisning & finans
c.Kristin Créton
Sjukhus
Ekonomi Koncernkontoret
c.Leman Isik
0700-82 40 86
Koncerninköp
c.Peter Söderström0700-82 22 12
Verksamhetsuppföljning
c.Rolf Ottosson
0705-08 10 47
VGR IT
c.Göran Ejbyfeldt 0722-50 26 92
i.Madeleine
Nilsson
0703-40 85 08
Ärendesamordning och kansli
d.Johan Flarup
0709-10 31 83
Juridik
c. Lina Kolsmyr 0722-10 32 83
Säkerhet
c. Valter Lindström 0708-52 33 36
0706-30 58 57
0702-02 93 14
0736-88 93 94
0736-25 45 73
Alingsås lasarett
c.Hans Holmberg 0322-22 61 03
i. Kristina Stålberg 0700-82 43 80
vx. 0322-22 60 00
Angereds närsjukhus
c. Hans Svensson 0700-82 55 69
i. tf. Björn Skog
0700-85 29 61
vx.
031-332 67 00
Frölunda specialistsjukhus
c.Madeleine
Andersson
0705-89 00 38
i. Susanne Nåfors 0706-85 11 94
vx.
031-342 50 00
Kungälvs sjukhus
c.Ann Stokland
Hagberg
0707-80 42 09
i. Lisa Arvidsson
0303-978 90
vx.
0303-980 00
Politiska handlingar
http://www.vgregion.se/handlingar
010-441 13 80
Vårdbehov & patientsäkerhet
c.Staffan Cavefors 0703-55 51 13
Vårdens innehåll & kunskap
c.Peter Lönnroth 0705-64 08 67
Regionalt cancercentrum
c.Nils Conradi
031-343 90 70
Registercentrum
c.Ulrika Fritjofsson 010-441 29 40
Tandvård
c.Marie Olhede
010-441 13 17
Intern utveckling och utredning
c.Ann-Sofi Lodin 0706-32 11 65
Kommunikation & externa
relationer
c.Erik Lagersten 0702-99 02 78
OM VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN
Västra Götalandsregionen styrs
av folkvalda politiker och är en av
Sveriges största arbetsgivare med
cirka 50 000 anställda.
Uppdraget är att erbjuda bra
sjukvård och ge förutsättningar för
god folkhälsa, ett rikt kulturliv, god
miljö, jobb, utbildning och bra kommunikationer. Sammantaget ger
det möjligheter till en hållbar tillväxt
och ett gott liv i Västra Götaland.
Diarium: 010-441 00 00
E-post: [email protected]
Webb: www.vgregion.se
Organisationsnr: 232100-0131
TECKENFÖRKLARING
c = Förvaltnings-/verksamhetschef, direktör, VD.
i = Informationsansvarig/informatör/marknadschef.
vx = Telefonummer till växel.
Folkhälsa
c.Elisabeth
Rahmberg
i.Vakant
FoUU
c.Helena Nilsson
0700-82 39 43
0706-63 09 18
Kollektivtrafik och infrastruktur
c. Ulrika Bokeberg 010-441 12 31
i. Tomas Zeljko
0702-00 34 41
Kultur
c.Staffan Rydén
i. Jonathan
Neselrot 0700-82 45 58
0705-50 61 79
Miljö
c.Peter Holmberg 0703-75 19 60
i. Ingrid Horner
0709-93 48 24
Näringsliv
c.Agneta Mårdsjö 0703-75 19 23
Regional utveckling
c.Fredrik Adolfsson 0700-82 21 42
i. Camilla Lundén 0769-41 44 39
i. Lina Wallberg
0705-31 05 77
vx.
010-441 00 00
Rättighet
c.Viveca Reimers
i. Lars Karlsson
NU-sjukvården
Dalslands, Lysekils, Norra Älvsborgs läns (NÄL), Uddevalla och
Strömstads sjukhus
c.Lars Wiklund
0736-60 17 84
i. Niklas Claesson 0700-82 58 14
Presstjänst
010-435 65 01
vx.
010-435 00 00
Södra Älvsborgs sjukhus
c.Thomas Wallén 0736-25 49 99
i. Maria Bohlin
0708-21 19 34
Pressjour
033-616 24 44
Borås vx.
033-616 10 00
Skene vx.
0320-77 80 00
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Högsbo och Mölndals sjukhus,
Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus
c.Barbro Fridén
031-41 10 57
i. Joakim Kenndal 0700-82 46 08
vx/pressjour
031-342 00 00
Folktandvården Västra Götaland
c.Gunnar Eriksson 0706-45 00 28
i. Jenny Erkholm 0702-48 45 54
vx.
010-441 70 00
Skaraborgs sjukhus
c. Lars Johansson 0700-82 44 34
i.Michael
Malmborg
0737-08 57 04
Skövde vx.
0500-43 10 00
Falköping vx.
0515-870 00
Lidköping vx.
0510-850 00
Mariestad vx. 0501-625 00
VG Primärvård/Vårdval
c.Rose-Marie
Nyborg
0707-80 12 12
0730-25 13 19
Utförarstyrning och samordning
d.Eva Arrdal
Primärvård och tandvård
Primärvården
c.Marie-Louise
Gefvert
i. Karsten Holm
vx.
0703-97 53 12
0708-39 87 49
010-441 00 00
Övrig hälso- och
sjukvård
Habilitering & hälsa
c.Mikael Forslund 0705-91 89 48
i. Mats Larsson
0703-41 95 00
vx.
010-441 37 10
Hälsan & Stressmedicin
c.Mirko Ivanovic 0700-85 25 91
i.Anne-Marie
Hultberg
031-342 07 22
vx.
031-342 07 00
Vårdportalen 1177.se
i. Jan Kallenberg 0702-02 22 11
Medicinska sektorsråd
De regionala medicinska sektorsråden är ett forum för samråd och
informationsutbyte inom och mellan de medicinska specialiteterna.
Samordnare:
Lillemor Bergman
0705-10 01 47
KULTUR
Film i Väst
c.Tomas Eskilsson 0520-49 09 11
i. Camilla Nasiell 0707-20 65 63
vx.
0520-49 09 00
Göteborgs Botaniska trädgård
c.Mari Källersjö
031-741 11 02
i. Agneta Green
0707-40 80 19
vx.
031-741 11 00
Administrativt centrum
Diarium, utbildningar, reception,­
konferens, telefoni etc.
c.Malin Bexell
0704-39 75 56
i. Petra Bergman 0702-88 32 33
vx.
010-441 00 00
Försörjning
Materialdepåer, Tvätteriet i
Alingsås, tryckerier,­internpost,
hjälpmedel.
c.Hans Jansson
0761-30 33 15
i. Petra Bergman 0702-88 32 33
vx.
010-441 00 00
Måltider
Patientmåltider, restauranger,
caféer och kiosker.
c.Jan Antonsson 0705-88 53 74
i. Petra Bergman 0702-88 32 33
vx.
010-441 00 00
Närservice
Städ, vaktmästeri, transporter.
c.Brita Wirblad
0705-16 45 57
i. Petra Bergman 0702-88 32 33
vx.
010-441 00 00
Dalslandskanal AB
c.Benny Ruus
0705-77 40 84
vx.
0532-104 66
Sahlgrenska I.C
c.Jenny Lundgren 031-342 68 02
vx.
031-342 68 00
Stiftelsen Stenebyskolan
c.Jeff Kaller
0531-710 05
vx.
0531-710 00
Västkuststiftelsen
c.Lars Strandberg 0702-59 95 38
vx.
031-335 50 00
Turistrådet Västsverige AB
c.Fredrik Lindén
031-81 83 08
vx.
031-81 83 00
Västtrafik AB
c.Lars Backström 0707-51 33 00
Presstjänst 0771-41 43 99
Göteborgsoperan AB
c.Ronnie Hallgren 031-10 80 00
i. Jenny Jernberg
031-10 80 35
vx.
031-10 80 00
Slöjd & Byggnadsvård
c.Marie Odenbring 0706-92 82 45
vx.
010-441 43 60
Utställningen kommer
c.Bo Ekberg
0702-49 76 40
vx.
0521-26 41 00
Göteborgs Symfoniker AB
c.Sten Cranner
031-726 53 07
i. Urban Ward
031-726 53 15
vx.
031-726 53 00
Forsviks bruk
c.Hans Hellman
vx.
0706-94 14 75
0505-188 40
Vitlycke museum
c.Jan Johansson 0706-59 03 46
vx.
0525-209 50
Kultur i Väst
c.Magnus
Bäckström
0725-00 18 13
i. Christer Bergman 0767-76 35 61
vx.
010-441 00 00
Regionteater Väst AB
c.Susanna
Dahlberg
0768-54 41 60
vx.
020-50 40 75
Västarvet
c.Marianne
Dahlquist
i. Jaana Atosuo
vx.
0702-51 97 30
0702-92 85 66
0521-26 41 00
Bohusläns museum
c.Hans Kindgren 0706-23 34 50
vx.
0522-65 65 00
Västfastigheter
c.Lars Janson
vx.
0761-33 05 81
010-441 00 00
UTBILDNING
Folkhögskolor
Kansli samordning
c. Anders Ahlström 0767-75 48 40
Agnesbergs folkhögskola
c.Keith Palmroth 0769-48 85 57
vx.
031-46 80 97
Billströmska folkhögskolan
c.Peter Bäcklund 0304-67 65 71
vx.
0304-67 65 70
Dalslands folkhögskola
c.Per-Olov
Magnusson
0528-758 82
vx. 0528-758 80
Fristads folkhögskola
c.Inka Horstmann 033-23 68 01
vx.
033-23 68 00
Grebbestads folkhögskola
c.Hans Petersson
0525-199 21
vx.
0525-199 20
Göteborgs Naturhistoriska
museum
c.Hans Peter
Dahlgren 0700-82 57 70
vx.
031-775 24 00
Kulturlagret
c.Peter Johansson 0705-44 75 39
vx.
0521-26 41 00
Lödöse museum
c.Sonia Jeffrey
vx.
0705-54 22 24
0520-897 00
Slöjd i Väst
c.Ingrid Strömvall 0706-62 68 09
vx.
033-17 49 10
Studio Västsvensk Konservering
c.Sara Wranne
0709-72 23 44
vx.
010-441 43 44
Göteborgs folkhögskola
c.Berit Román
031-769 76 25
i. Lotta Jansson
031-769 76 30
vx.
031-769 76 00
Vara folkhögskola
c.Annika Jansson 0709-39 09 37
vx. 0512-579 70
Naturbruksförvaltningen
c.Kristina Athlei vx.
0700-82 28 89
010-441 00 00
Dingle naturbruksgymnasium
c.Elisabet Gejrot
vx.
0524-28 200
Nuntorp naturbruksgymnasium
c.Mårten Sundblad
vx.
0521-28 28 50
Strömma naturbruksgymnasium
c.Pia Wahlström Solberg
vx.
0301-475 00
Sötåsen naturbruksgymnasium
c.Jenny Jacobsson
vx.
0506-168 00
Uddetorp naturbruksgymnasium
c.Peter Jaern
vx.
0511-268 50
NYCKELTAL ÅR 2014
Regionskattesats
Genomsnitt landstingen
Folkmängd
Västra Götaland
Sverige
Andel boende i
Västra Götaland
Ekonomi
Verksamheternas
nettokostnader
Personalkostnader
Resultat
Eget kapital
Investeringar
Likviditet
Invånarnas besök
På sjukhusen
I primärvården
Privata vårdgivare
Vårdgivare utanför
Västra Götaland
11,13 kr
11,20 kr
1 632 012 st
9 747 355 st
16,7 %
42 653 mkr
27 088 mkr
-175 mkr
5 466 mkr
2 751 mkr
9 272 mkr
2 674 190
3 989 404
2 661 235
125 267
Vänersborgs museum
c.Peter Johansson 0705-44 75 39
vx.
0521-600 62
Natur- och kulturarvsutveckling
c.Ingrid Strömvall 0706-62 68 09
SERVICE
Regionarkivet
c.Birgitta Torgén vx.
0725-07 55 55
031-701 50 00
Regionservice
Inom Regionservice finns många
av regionens gemensamma serviceverksamheter.
c.Thomas Front
0700-20 59 75
i. Petra Bergman 0702-88 32 33
vx.
010-441 00 00
Svenljunga naturbruksgymn.
c.Pia Wahlström Solberg
vx.
0511-676 80
Biologiska yrkeshögskolan
c.Gunnel Marwén Kastenman
vx.
0511-672 91
ÖVRIGA KANSLIER/
FÖRVALTNINGAR
Patientnämnderna
c.Yvonne Tellskog 0703-40 76 22
i. Julia Lang
010-441 20 01
vx.
010-441 00 00
Revisionen
c.Vilhelm
Rundquist
i. Anita Larsson
vx.
0767-80 85 06
0727-21 84 09
010-441 00 00
ÖVRIGA BOLAG/
STIFTELSER
ALMI Företagspartner AB
c.Sara Wallin
031-779 79 22
vx.
031-779 79 00
Personal
Antal anställda totalt
Andel
sjuksköterskor
undersköterskor
läkare
tandläkare
män
Antal:
nettoårsarbetare
tillsvidareanställda
visstidsanställda
timavlönade
Medelålder
Sjukfrånvaro totalt
Kvinnor
Män
40 589
44 024
4 242
3 744
47,0 år
6,2 %
6,9 %
3,8 %
Bemanningsföretag
Kostnad 2014
Läkare
Sjukköterskor
396 mkr
70 mkr
52 010
26,6
15,9
12,1
1,8
21,2
Västra Götalandsregionens
årsredovisning, budget och
delårsrapporter finns på:
www.vgregion.se/ekonomi

Similar documents