Information

Transcription

Information
Stiftelsen
Sveriges Nationaldag
2015-11-17
Till/
Jönköpings län
Kommunfullmäktigeordföranden i kommunen
Information om tilldelning av flaggor och fanor
den 6 juni 2016
Som tidigare år kommer Stiftelsen Sveriges Nationaldag att dela ut flaggor och
fanor på nationaldagen 2016. Det finns två olika kategorier: fanor och flaggor till
organisationer, föreningar eller motsvarande.
Länskommittén i Jönköpings län, delar ut flaggor till privatpersoner efter ansökan.
Fanor till organisationer, föreningar eller motsvarande
Fanorna levereras i kompletta fanpaket. I fanpaketet ingår fanduk 160x100 cm,
tvådelad fanstång i vitlackerad trä med beslag i gedigen mässing, ink. gjutet
toppemblem med Vasakärve. Mässingsskylt med inskriptionen ”Gåva från Stiftelsen
Sveriges Nationaldag den 6 juni 2016” monteras på fanstången.
Ansökningarna ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 5 januari 2016.
Flaggor till organisationer, föreningar eller motsvarande
Flaggorna tillverkas i marinpolyester med Stiftelsen Sveriges Nationaldags etikett
påsydd. Beträffande flaggans längd gäller regeln att flaggan bör utgöra en fjärdedel
av flaggstångens höjd. En 12 meter hög fristående stång bör alltså ha en 3 meter
lång flagga. I ansökan ska därför höjden på flaggstången anges och om den är
fristående eller inte.
Flaggor finns i följande längder i cm: 150, 200, 240, 300, 360, 420 och 500.
Ansökningarna ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 5 januari 2016.
Prioritering av ansökningar
Nationaldagens kansli gör en sammanställning av ansökningarna från
organisationer motsv. och skickar i januari ut sammanställningen till resp. län.
Länsstyrelsen/länskommittén har då möjlighet att prioritera vissa ansökningar och
samtidigt ange distributionsadress. Prioriteringarna ska vara Stiftelsens kansli
tillhanda senast den 19 februari 2016.
Flaggor till enskilda personer (Jönköpings län)
Flaggorna tillverkas i marinpolyester. Beträffande flaggans längd gäller regeln att
flaggan bör utgöra en fjärdedel av flaggstångens höjd. Gåvoflaggan är avsedd till
en 12 meter hög fristående stång och är 3 meter lång.
Ansökningarna ska vara Landshövdingen tillhanda före den 5 januari 2016.
Adress
Stiftelsen Sveriges Nationaldag
Riksdagen
100 12 Stockholm
Telefon
08-786 62 69
Fax
08-786 61 41
E-postadress
[email protected]
Webbsida
www.nationaldagen.se
Postgiro
5 04 99 – 3
Bankgiro
5475-1458
Stiftelsen
Sveriges Nationaldag
Ansökan om fanor och flaggor
Ansökan görs på särskilt formulär. Ansökan för fana och flagga bifogas. Ansökan för
organisationer finns att hämta på Stiftelsens hemsida www.nationaldagen.se, på
Stiftelsens kansli eller hos länsstyrelserna.
Ansökan för flagga til privatpersoner bifogas brev till kommuner i Jönköpings län
och kan även beställas från Gerd Asklid [email protected] .
Förenklat samarbete (avser Stiftelsen contra Länskommittéer)
I fortsättningen kommer Stiftelsens kansli att använda e-post vid utskick av
information, förteckningar m.m. Om länsstyrelsen/länskommittén har önskemål om
annan form av utskick ber vi er kontakta kansliet.
Vill påminna om att vi vill ha namn och mobilnummer till resp. mottagare dit
flaggor och fanor ska levereras (ansvarig på länsstyrelse/kommun e.dyl. eller
privatperson) för avierna skickas ut med sms. Då får vi även ett kvitto på när
paketet är uthämtat och av vem.
Vad gäller kontaktperson och e-postadress är vi tacksamma om ni skickar
ändringar till mig.
Med vänlig hälsning
Niklas Olsson
Bilagor, 3 sidor:
Ansökan flagga, org/förening
Ansökan fana, org/förening
Ansökan flagga, privatpersoner (Jönköpings län)
Anm: Detta brev är modifierat och anpassat till Jönköpings län av ordförande för
Länskommitténs arbetsutskott, Hans Henriksson. Texten Avser Jönköpings län.
Adress
Stiftelsen Sveriges Nationaldag
Riksdagen
100 12 Stockholm
Telefon
08-786 62 69
Fax
08-786 61 41
E-postadress
[email protected]
Webbsida
www.nationaldagen.se
Postgiro
5 04 99 – 3
Bankgiro
5475-1458