Program användarmöte, Fysiologisk kärldiagnostik 2015

Comments

Transcription

Program användarmöte, Fysiologisk kärldiagnostik 2015
Sid 1(2)
Program
användarmöte, Fysiologisk kärldiagnostik 2015
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
Onsdag 18 mars
09.30 - 10.00
Registrering
10.00–10.05
Välkommen
Tomas Jogestrand
Ventrombos
Moderator: Lena Karlsson
10.05–10.20
Genes och symtomatologi
Cecilia Jennersjö
10.20–11.00
Duplexdiagnostik
Claes Lassvik
Christina Svensson
11.00–11.10
Equalisfall
Lena Karlsson
Bensträckare
11.15–11.45
Behandling och uppföljning
11.45– 12.00
Avslutande diskussion
12.00 - 13.00
Lunch
Cecilia Jennersjö
Veninsufficiens
Moderator: Helene Zachrisson
13.00–13.30
Varicer och svullna ben
Lena Blomgren
13.30–14.00
Duplexdiagnostik
Stefan Rosfors
14.00–14.15
Övriga diagnostikmetoder
Helene Zachrisson
14.15–14.30
Equalis fall
14.30–15.00
Kaffe
15.00–15.40
Vad vill kirurgen veta inför behandling av venös
insufficiens
15.40–16.00
Paneldiskussion
16.00–16.15
Sammanfattning och avslutning
Lena Blomgren
Tomas Jogestrand
20150310
Sid 2(2)
Expertgruppen för Fysiologisk kärldiagnostik
Tomas Jogestrand
Fysiologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Lena Karlsson
Klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Madeleine Lindqvist
Fysiologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Susanne Lundgren
Klinisk fysiologi, Blekingesjukhuset, Karlskrona
Ann-Sofie Tillman
Fysiologiska kliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Helene Zachrisson
Fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Inbjudna föreläsare
Lena Blomgren
Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska sjukhuset, Stockholm
Cecilia Jennersjö
Medicinska Akutkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Claes Lassvik
Fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Stefan Rosfors
Fysiologiska kliniken, Södersjukhuset, Stockholm
Christina Svensson
Fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
20150310