Brev från KS 160622 - Hjärntumörföreningen

Comments

Transcription

Brev från KS 160622 - Hjärntumörföreningen
22 juni 2016
Till Hjärntumörföreningen
Ang läget inom Neurokirurgiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Neurokirurgiska kliniken har inte lyckats fullt ut i vårt uppdrag mot patienterna i Stockholm.
Under en längre tid har vi haft svårt att behandla alla de patienter som är i behov av klinikens
resurser. Vi beklagar djupt att många patienter har fått vänta för länge på sin behandling eller på
andra kontakter med vården. Vi vet också genom de kontakter som vår kunniga personal har med
patienterna att många är oroliga och rädda på grund av ovissheten och väntan. Så ska det inte vara
och det tar vi på största allvar.
Nu har vi vidtagit ett antal åtgärder för att kunna förbättra situationen för patienterna. Vi har inlett
ett nytt samarbete med Remeo-kliniken, vi har lyckats öppna flera vårdplatser och vi tar kontakt
med övriga neurokirurgiska kliniker i landet för att se om de kan ta emot några av Karolinskas
patienter.
Den främsta orsaken till klinikens svårigheter är att det har saknats flera specialistsjuksköterskor,
framför allt på natten. Långvariga ansträngningar att rekrytera fler nattjänstgörande sjuksköterskor
har inte gett resultat förrän på senare tid. Därför har alltför få vårdplatser kunnat hållas öppna.
En annan bidragande orsak till vårdplatsproblemen är att patienter som egentligen är färdigvårdade
på kliniken ofta inte kan beredas plats hos andra vårdgivare. Redan ett fåtal färdigbehandlade
patienter som blir kvarliggande kan ge besvärliga effekter i vårdflödet till andra vårdverksamheter.
För patienterna är det naturligtvis också svårt att bli kvarliggande och inte kunna gå vidare i vården
för till exempel rehabilitering när man är färdigbehandlad på Karolinska.
Under våren har läget i verksamheten blivit särskilt ansträngt. Bristen på nattsjuksköterskor har
gjort att ledningen inte har kunnat planera bemanningen ordentligt vid bland annat sjukfrånvaro,
samtidigt har det under senaste tiden blivit en topp av inkommande, svårt sjuka patienter. Det har
gjort att vi har fått prioritera de mest akuta patientfallen och att patienter med benigna tumörer fått
vänta länge i operationskö, i många fall mer än tre månader. Benigna, godartade, tumörer är sådana
som inte är cancer, men de kan ge patienten betydande besvär, som dessutom förvärras med tiden
när den benigna tumören växer.
2 (2)
Ett antal åtgärder har vidtagits för att förbättra för patienterna:
 Allra viktigast på kort sikt är ett utökat samarbete med Remeo-kliniken. Det har diskuterats
under en tid och resulterat i att de inom en vecka kommer att kunna ta emot flera patienter
som är neurokirurgiskt färdigbehandlade. De vårdplatser som därmed frigörs kommer att
förbättra situationen snabbt och i betydande grad. Förhandlingar pågår också med Remeo
för att till hösten etablera ett långsiktigt och ytterligare utvidgat samarbete.

Kontakt tas också med samtliga övriga neurokirurgiska kliniker i landet, för att se om
några av de väntande patienterna kan behandlas där.

Medarbetare har utvecklat nya arbetssätt som handlar om att börja arbeta utifrån
patientflöden, och som delvis motverkat problemen, så att antalet behandlingar har kunnat
hållas uppe i ganska stor utsträckning, trots det trängda läget.

Klinikens rekryteringsarbete har också börjat ge resultat och vi får fler sjuksköterskor.
Sista månaden har vi kunnat öppna fyra vårdplatser och i september ska ytterligare ett tiotal
platser öppnas.

Sjukhusets HR-direktör har nu också haft ett särskilt möte med personalen avseende
arbetsmiljö, för att diskutera vilka ytterligare åtgärder som snabbt kan vidtas.
Fortsatta kontakter och information
Tema Neuro och Neurokirurgiska kliniken har kontakt med patientföreningen
Hjärntumörföreningen och har nu ett möte inplanerat i nästa vecka. Kliniken kommer också att ha
en fortsatt dialog med föreningen.
Åtgärderna kommer att följas regelbundet med uppdaterad information på karolinska.se.
Om patienter önskar kontakt med kliniken går det bra ringa till kontaktsjuksköterska Alexandra
Dovin på telefon 08-517 739 44.
Magnus Andersson,
Verksamhetschef
Neurologiska kliniken
tf. förändringsledare Tema Neuro
Inti Peredo
Verksamhetschef
Neurokirurgiska kliniken

Similar documents