USkarta

Comments

Transcription

USkarta
n7
n
ta
a
g
s
t
t
are
P-hus
US Norra
9
NORR
72
Hugo
Theorells
torg
69
51
7
16A
64
54
Norra entrén
13
65
tan
53
10
12
15
63
11B
11
14
78
c k s ga
60
74
bä
Sand
Universitetssjukhuset
i Linköping
68
73
76 75
Las
Sandbäcksgata
71
70
16C
ge
n
3
vä
5 4
Hä
lso
18
4
18A
23
Område B
Besök
en
33
Garni
P
Område C
sv
äg
28A
28
27
Område A
gen
ä
v
s
n
o
s
66
66
hu
TAXI
34
2
Södra entrén
24
uk
P
19
43
42
AKUTINTAG
1
P
45
Sj
18B
FÖRLOSSNING
22
21
20
Eklyc
30
kegat
an
25
29
26
ck
bä
48
46 41
40
47
er
6
nn
49
Ti
16B
en
50
1
Här är du
Ingångsnummer
Apotek
Busshållplats
Café
Restaurang
Byggarbetsområde
Fimpa här plats
Provisorisk gångväg
Välkommen till ett
rökfritt sjukhusområde
Welcome to a SmokeFree Hospital Area
Var vänlig respektera att all fotografering och
videoupptagning är förbjuden på sjukhusområdet
Please respect that all types of photography and
video recording is prohibited on the hospital premises
Tillstånd för fotografering/filmning kan lämnas vid förfrågan
Permission for photography/recording available upon request
Uppdaterad 2016-03-23
AVDELNINGAR
INGÅNG
MOTTAGNINGAR
INGÅNG
Avdelning 1, urologi ............................................................ 1
AK-mottagningen ............................................................ 1, 7
Avdelning 1B, urologi ......................................................... 1
AKUTMOTTAGNING ...................................................4
Avdelning 6, thorax-kärl ...................................................... 1
Allergicentrum………………… ..................... Brigadgatan 14
Avdelning 7, kardiologi ....................................................... 1
Arbets- och miljömedicin ................................................. 14
Avdelning 8, kardiologi ....................................................... 1
Arbetsterapi......................................................................... 1
Avdelning 14, ögon ........................................................... 26
Barnahus ......................................................................... 18A
Avdelning 17, MAVA............................................................ 1
BARNAKUTEN ................................................................... 4
Avdelning 18, endokrin-medicin, mag-tarm ....................... 1
Barnkirurgiska mottagningen ............................................ 1
Avdelning 21, gynekologi ................................................... 1
Barn- och ungdomssjukhuset
Avdelning 27, öron .............................................................. 1
barndagvården medicin ................................................... 1
Avdelning 34, tillnyktringsenhet....................................... 46
barndagvården onkologi .................................................. 1
Avdelning 34, tillnyktringsenhet besökare ..................... 43
barnsmärtenheten ........................................................... 1
Avdelning 30, ortopedi .................................................... 1, 7
barnmottagningen, PNUT ................................................ 1
Avdelning 31, ortopedi/rygg ........................................... 1, 7
Barnortopediskt Regioncentrum ....................................... 1
Avdelning 37, psykiatri ..................................................... 27
Bassäng, gymnastiksal ...................................................... 1
Avdelning 38A, psykiatri ................................................... 27
Bröstenheten mammografin ............................................ 34
Avdelning 38B, psykiatri ................................................... 29
Bröstenheten mottagningen ............................................ 34
Avdelning 40, BUP ............................................................ 27
BUP-mottagningen ............................................................. 1
Avdelning 44, infektion, högisoleringsenhet ..................... 1
Bäckenfunktionsenheten ................................................... 1
Avdelning 53, hand och plastik ...................................... 1, 7
Endokrin-medicinska enheten
Avdelning 55, rehabmedicin ........................................... 1, 7
administration ................................................................ 47
Avdelning 71, neurokirurgi ............................................. 1, 7
mottagning, diabetes, endokrin, fotvård, osteoporos...... 48
Avdelning 75, neurologi/stroke .......................................... 1
Endoskopienheten .............................................................. 1
Avdelning 78, thorax-kärl .................................................... 1
Fostermedicin ..................................................................... 1
Avdelning 80A, GAVA ....................................................... 54
Fysiologiska kliniken .......................................................... 1
Avdelning 80B, GAVA ....................................................... 48
FÖRLOSSNING ...........................................................5
Avdelning 96, LAH ............................................................. 48
Föräldrar-spädbarn Hagadal ............................................ 18
Avdelning 103, kirurgi ......................................................... 1
Geriatriska mottagningen ................................................. 51
Avdelning 128, njurmedicin, reumatologi ........................ 54
Hand och plastik, dagkirurgi .......................................... 1, 7
Hand- och plastikkirurgiska kliniken
Barnavdelning BOND .......................................................... 1
arbetsterapi/sjukgymnastik ............................................. 1
Barnkirurgisk avdelning...................................................... 1
Hand- och plastikmottagningen ..................................... 1, 7
Barn-LAH ............................................................................. 1
Hematologiska kliniken
Barnmedicinsk akutavdelning BAVA ................................. 1
dagvård, mottagning...................................................... 34
Förlossningsavdelning ....................................................... 1
Hudmottagningen ........................................................... 1, 7
Hematologisk vårdavdelning ............................................ 34
Infektionskliniken
Kirurgisk akutvårdsavdelning KAVA ................................. 1
mottagning, vaccinationsmottagning................................ 2
Lungmedicinsk vårdavdelning ......................................... 34
JOURCENTRALEN .............................................................. 1
Onkologisk vårdavdelning ................................................ 34
Kardiologiska kliniken
Special BB-avdelning .......................................................... 1
ambulansintag ............................................................. 16C
mottagning ...................................................................... 1
INGÅNG
Kirurgiska mottagningen .................................................... 1
INTENSIVVÅRDSAVDELNINGAR
Brännskadecentrum ........................................................ 1, 7
Klinisk farmakologi ........................................................... 68
Hjärtintensivavdelning HIA ................................................. 1
Klinisk genetik regionmottagning .................................... 64
Intensivvårdsavdelning IVA ............................................... 1
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Intensivvårdsavdelning THIVA ........................................... 1
aferesbehandling, plasma och trombocytgivare ............... 1
Neonatal-IVA ........................................................................ 1
Klinisk kemi, provinlämningen....................................... 1, 7
Neurokirurgisk intensivvårdsavdelning, NIVA .............. 1, 7
Klinisk kemi, speciallaboratorium ................................... 64
Neurokirurgisk postop avdelning ................................... 1, 7
Klinisk mikrobiologi .......................................................... 64
Postoperativ avdelning ....................................................... 1
Klinisk prövningsenhet .................................................... 34
Uppvakningsavdelning THUVA .......................................... 1
Koagulationsmottagning .................................................... 1
UIL 16-05-10
MOTTAGNINGAR
INGÅNG
Kvinnokliniken
MOTTAGNINGAR
INGÅNG
Öronkliniken
mottagning, BB-mottagning.............................................. 1
mottagning, hörselvård, logopedmottagning, operation.... 1
reproduktionsmedicinskt centrum RMC ............................ 1
hörseltest på nyfödda ...................................................... 1
Käkkliniken .......................................................................... 1
Lungmedicinska kliniken
SERVICE
INGÅNG
behandlingsmottagning, röntgen .................................... 34
lungonkologiska enheten ............................................... 34
Cafeteria och mat
specialistenheten, utredningenehten .............................. 34
Café Blåklinten ........................................................... 13
Mag-tarmmottagningen ....................................................... 1
Café Cellskapet ........................................................... 65
Mammografi hälsokontroll ................................................ 34
Café Moccado .............................................................. 76
Mellanvården, BUP .............................................................. 1
Linds Cafeteria ............................................................ 34
Narkosbedömningen ........................................................... 1
Linds Konditori och mat ............................................... 7
Neurofysiologiska kliniken ................................................. 1
7-eleven...................................................................... 1, 7
Neuromottagning ................................................................ 1
Neuromuskulära enheten ................................................. 69
Njurmedicinska kliniken
mottagning ..................................................................... 54
dialysmottagning ............................................................ 53
Nuklearmedicin.................................................................... 1
Onkologiska kliniken
mottagning, behandlingsmottagning............................... 34
gynonkologisk utredningsenhet, isotopenhet .................. 34
brachyterapienhet, strålbehandling ................................ 34
Operationsavdelningen ....................................................... 1
polikliniska operationer .................................................... 1
Orofacial medicin/Sjukhustandvård ................................... 1
Kiosk/Butik
Pressbyrån..................................................................... 7
Restaurang
Restaurang Blåklinten................................................. 13
Apotek .................................................................... 1, 7
Bankomat ............................................................................ 1
Information/Reception ............................................. 1,7
Ronald McDonald Hus .................................................... 18B
Sjukhuskyrka/meditationsrum ........................................... 1
ÖVRIG VERKSAMHET
INGÅNG
AT verksamheten US/LIM, NVS ........................................ 24
Ortopedmottagning ............................................................. 1
Bemanningsenheten ........................................................... 1
Ortopedteknisk jour enhet .................................................. 1
Beredningsenheten ............................................................ 1
Provtagningen .................................................................... 7
Biobanksfaciliteten ........................................................... 50
Psykiatriska kliniken
Bårhus ............................................................................... 72
akutenhet ....................................................................... 28
Centrum för medicinsk teknik och IT CMIT
Team 4 (Psykosmott) ..................................................... 27
Medicinsk teknik ............................................................ 40
stab, Team 6 (ECT-enhet) ............................................. 29
Laboratoriemedicinsk IT och Medicinteknisk IT ............. 11
Punktionsmottagning.......................................................... 1
Service och leverans IT ................................................. 24
Radiofysikavdelning.......................................................... 34
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård ................ 14
Rehabgruppen NSC........................................................... 47
Clinicum ............................................................................ 50
Rehabmedicinska mottagningen ................................... 1, 7
CMIV .................................................................................... 1
Reumakliniken
Diagnostikcentrum
mottagning ..................................................................... 48
IT-stab laboratoriemedicin, stab .................................... 48
Ryggmottagning .................................................................. 1
Enheten för prehospital vård ........................................... 15
Röntgenkliniken .................................................................. 1
FC Projektkontor US, FC Platskontor US ........................ 23
SCAPIS ................................................................................ 1
Forum Östergötland ......................................................... 20
Seldingerenheten ............................................................... 1
International office ............................................................ 15
Smärtenheten .................................................................... 34
Kliniska forskningsenheten, Forum Östergötland ........ 1, 7
Specialistmödrahälsovården .............................................. 1
Klinisk patologi och klinisk genetik ................................. 69
Stomimottagningen ............................................................. 1
Laboratoriet för Regenerativ Medicin, LRM .................... 71
Thorax-kärlkliniken
Motionshall .......................................................................... 1
kärlmottagning, thoraxoperation ....................................... 1
Sjukhusapotek .................................................................... 1
kärlkirurgisk mottagning ................................................... 1
Sterilteknisk enhet US ........................................................ 1
Urologiska mottagningen ................................................. 23
ST-kansliet ........................................................................ 15
Ätstörningsmottagningen, BUP .............................................. 1
Test och innovation .......................................................... 47
Ögonkliniken
Uthämtning av passerkort och nycklar ......................... 11B
mottagning, syncentral ................................................... 26
Vårdhygien ........................................................................ 64
UIL 16-05-10