Nyckelfakta 2014/2015 som pdf

Transcription

Nyckelfakta 2014/2015 som pdf
NYCKELFAKTA 2014/2015
Sammanställd i januari 2015
GRUNDAVDRAG/JOBBSKATTEAVDRAG
JOBBSKATTEAVDRAG
För personer upp till 65 år
För personer över 65 år
Grundavdrag
2014/Jobbskatteavdrag
2015 För personer som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång:
Arbetsinkomst Skattereduktion
- 100.000
20 % av arbetsinkomsten
100.000 - 300.000
15.000 kr + 5 % av arbetsinkomsten
300.000 -
30.000 kr
Taxerad förvärvsinkomst, kr
Grundavdrag, kr
2015 - 18.800
Taxerad inkomst
18.900 - 44.400 18.900
44.500 - 120.900
18.823 + 20 % av inkomst > 44.055
121.000 - 139.000
34.300
139.100 - 350.000
34.265 - 10 % av inkomst > 138.395
350.100
-
13.100
Jobbskatteavdrag
ArbetsinkomstSkattereduktion
- 40.495 (40.495 - GA) x KS
> 40.495 - 130.830
(40.495 + (33,2 % på inkomster
över 40.495) - GA) x KS
> 130.830 - 359.560
(70.488 + (11,1 % på inkomster
över 130.830) - GA) x KS
> 359.560
(95.897 - GA) x KS
GA= Grundavdrag, KS= Kommunalskattesats
Grundavdrag
Taxerad förvärvsinkomst, kr
Grundavdrag, kr
2014
- 18.700
Taxerad inkomst
18.800 - 44.000
18.800
44.100 - 120.500
18.781 + 20 % av inkomst > 43.956
120.600 - 138.900
34.200
139.000 - 348.900
34.188 - 10 % av inkomst > 138.084
349.000
-
13.100
Jobbskatteavdrag
ArbetsinkomstSkattereduktion
- 40.404 (40.404 - GA) x KS
> 40.404 - 130.536
(40.404 + (33,2 % på inkomster
över 40.404) - GA) x KS
> 130.536 - 358.752
(70.329 + (11,1 % på inkomster
över 130.536) - GA) x KS
> 358.752
(95.682 - GA) x KS
GA= Grundavdrag, KS= Kommunalskattesats
GRUNDAVDRAG
För personer över 65 år
1. Grundavdrag
Taxerad förvärvsinkomst, kr
Grundavdrag, kr
2015
- 18.800
Taxerad inkomst
18.900 - 44.400
18.823
44.500 - 120.900
18.823 + 20 % av inkomst > 44.055
121.000 - 139.000
34.265
139.100 - 350.000
34.265 - 10 % av inkomst > 138.395
350.100
-
13.038
2. Tilläggsbelopp i grundavdrag för pensionärer >65 år*
Taxerad förvärvsinkomst, kr
Grundavdrag, kr
- 18.800 0
18.900- 44.000 30.349
44.100 - 49.100
39.160 - 20 % av inkomsten
49.200 - 121.000
33.508 - 8,5 % av inkomsten
121.100 - 138.300
9.256 + 11,5 % av inkomsten
138.400 - 164.200
21,5 % av inkomsten - 4.583
164.300 - 212.900
14.329 + 10 % av inkomsten
213.000 - 350.600
33.508 + 1 % av inkomsten
350.700 - 553.100
68.574 - 9 % av inkomsten
553.200
-
18.779
1. Grundavdrag
Taxerad förvärvsinkomst, kr
Grundavdrag, kr
2014
- 18.700
Taxerad inkomst
18.800 - 44.000
18.781
44.100 - 120.500
18.781 + 20 % av inkomst > 43.956
120.600 - 138.900
34.188
139.000 - 348.900
34.188 - 10 % av inkomst > 138.084
349.000
-
13.009
2. Tilläggsbelopp i grundavdrag för pensionärer >65 år*
Taxerad förvärvsinkomst, kr
Grundavdrag, kr
- 18.700 0
18.800- 43.900 30.280
44.000 - 49.000
39.072 - 20 % av inkomsten
49.100 - 120.700
33.433 - 8,5 % av inkomsten
120.800 - 138.000
9.235 + 11,5 % av inkomsten
138.100 - 163.800
21,5 % av inkomsten - 4.573
163.900 - 212.400
14.296 + 10 % av inkomsten
212.500 - 349.800
33.433 + 1 % av inkomsten
349.900 - 551.800
68.420 - 9 % av inkomsten
551.900
-
18.736
* Beräknat tilläggsbelopp enligt punkt 2 ska läggas samman med grundavdrag enligt punkt 1. Dessa två
summeras och avrundas uppåt till helt hundratal kronor.
FASTIGHETSAVGIFT
2015Fastighet
Värdeår
Fastighetsavgift
Småhus
- 2004
7.262 kr, max 0,75 %
(villa/fritidshus)av taxeringsvärdet
med tillhörande
2005 - 2009
3.631 kr, max 0,375 %
tomtmarkav taxeringsvärdet
2010 - 2015
0
Hyreshus bostäder
- 2004
1.243 kr/lgh, max 0,3 %
med tillhörande
av taxeringsvärdet
tomtmark
2005 - 2009
621 kr/lgh, max 0,15 %
av taxeringsvärdet
2010 - 2015
0
Byggnad ofri grund
- 2004
3.631 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet
2005 - 2009
1.815 kr, max 0,375 %
av taxeringsvärdet
2010 - 2015
0
Arrendetomt för
byggnad på ofri grund
3.631 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet
Tomt med småhus utan byggnadsvärde
7.262 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet
2014Fastighet
Värdeår
Fastighetsavgift
Småhus
- 2003
7.112 kr, max 0,75 %
(villa/fritidshus)av taxeringsvärdet
med tillhörande
2004 - 2008
3.556 kr, max 0,375 %
tomtmarkav taxeringsvärdet
2009 - 2014
0
Hyreshus bostäder
- 2003
1.217 kr/lgh, max 0,3 %
med tillhörande
av taxeringsvärdet
tomtmark
2004 - 2008
608 kr/lgh, max 0,2 %
av taxeringsvärdet
2009 - 2014
0
Byggnad ofri grund
- 2003
3.556 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet
2004 - 2008
1.768 kr, max 0,375 %
av taxeringsvärdet
2009 - 2014
0
Arrendetomt för
byggnad på ofri grund
3.556 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet
Tomt med småhus utan byggnadsvärde
7.112 kr, max 0,75 %
av taxeringsvärdet
FASTIGHETSSKATT
2014/Fastighet
2015Småhus/ägarlägenhet
tomtmark, byggnad
under uppförande
Hyreshus
tomtmark/bostäder
under uppförande
Hyreshus lokaler
Industri- och elproduktionsenhet*
*vattenkraftverk 2,8 %, vindkraftverk 0,2 %
Fastighetsskatt
1,0 %
0,4 %
1,0 %
0,5 %
STATLIG INKOMSTSKATT
Beskattningsbar förvärvsinkomst % inom skiktet
2015
- 430.200
0%
430.300 - 616.100 20 %
> 616.200 25 %
2014
- 420.700
420.800 - 602.500 > 602.600 0%
20 %
25 %
Kapitalinkomster Statlig kapitalskatt
2014/2015
200 kr* - 30 %
* Underlaget ska minst uppgå till detta belopp för beskattning
KOMMUNAL INKOMSTSKATT
2014/2015 Beskattningsbar förvärvsinkomst x skattesats
RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET
SÄRSKILD LÖNESKATT
24,26 %
SCHABLONAVDRAG
Egenavgifter
Egenavgifter ungdom Särskild löneskatt
Betalar endast ålderpensionsavgift
25 %
14 %
20 %
10 %
BASBELOPP
Pris- Förhöjt
Inkomst basbelopp prisbasbeloppbasbelopp
2015
44.500 45.400
58.100
2014
44.400 45.300
56.900
STATSLÅNERÄNTA 30/11
2014
0,90 %
2013
2,09 %
Privatbil: 18,50 kr/mil.
Förmånsbil:
9,50 kr för bensin, etanol mm och 6,50 kr för diesel.
Beloppsgräns, avdrag >10.000 kr
ALLMÄN PENSIONSAVGIFT
BILFÖRMÅN
SKATTEREDUKTION FÖR HUSARBETE
2014/2015
2015
Nya bilar 0,317 x 44.500 + 75 % x 0,90 % x nybilspriset + 9 % x
2011 - 2016 nybilspris t o m 333.750 + 20 % x nybilspris över 333.750 kr.
Om arbetsgivaren betalar drivmedel läggs 1,2 x marknadspriset x
privatmil till förmånsvärdet.
Sexårsbilar Samma regler som ovan med lägsta nybilspris 4 x
- 2010
44.500 = 178.000 kr.
2014
Nya bilar 0,317 x 44.400 + 75 % x 2,09 % x nybilspriset + 9 % x
2010 - 2015 nybilspris t o m 333.000 + 20 % x nybilspris över 333.000 kr.
Om arbetsgivaren betalar drivmedel läggs 1,2 x marknadspriset x
privatmil till förmånsvärdet.
Sexårsbilar Samma regler som ovan med lägsta nybilspris 4 x
- 2009
44.400 = 177.600 kr.
ARBETSGIVARAVGIFTER
2015 Ungdom*
Sjukförsäkringsavgift 4,35 1,08
Föräldraförsäkringsavgift 2,60 0,65
Ålderspensionsavgift 10,2110,21
Efterlevandepensionsavgift 1,17 0,29
Arbetsmarknadsavgift 2,64 0,66
Arbetsskadeavgift 0,30 0,07
Allmän löneavgift10,15 2,53
Totalt: 31,42 % 15,49 %
Undantag för år 2015
• För anställda som är födda 1937 och tidigare betalar du varken socialavgifter eller särskild löneskatt
• För anställda som är födda 1938 -1949 betalar du bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent
2015
2014
2014/
2015
7,00 % på inkomster upp till 8,07 x inkomstbasbelopp (58.100)
max 32.800 kr.
7,00 % på inkomster upp till 8,07 x inkomstbasbelopp (56.900)
max 32.100 kr.
Skattereduktion medges med halva arbetskostnaden och med högst 50.000 kr per
person och år. Gäller hushållsarbete RUT- och ROT-arbete tillsammans.
SJUKFÖRMÅNER
2015 Dag 1
Karensdag
Dag 2 - 14
Sjuklön 80 %
Dag 15 - 90
Sjukpenning 80 %
(+ avtal 10 %)*
Dag 91 - 365
Sjukpenning 80 %**
*) Sjukersättning enligt kollektivavtal kan i förekommande fall betalas ut.
**) Sjukpenning från Försäkringskassan upphör normalt efter 1 år. I de fall förlängd sjukpenning betalas ut
(max 18 månader) kan nivån på förmånen sänkas från 80 % till 75 %.
FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING
2015 Ersättningstid
480 dagar
Lägsta ersättningsnivå
180 kr/dag
Grundnivå
225 kr/dag
Sjukpenningnivåsjukpenning
Max högsta sjukpenningnivå
946 kr/dag
UNDERHÅLLSSTÖD
2015
1.273 kr/månad.
BARNBIDRAG OCH FLERBARNSTILLÄGG
Per månad
2015
Antal barn
Barnbidrag kr
Flerbarnstillägg kr
* För anställda som är födda 1989 eller senare betalar du bara ålderspensionsavgift och en fjärdedel av övriga
avgifter, det vill säga 15,49 procent.
STUDIEBIDRAG
EGENAVGIFTER
STUDIEMEDEL HELTID
2015 Ungdom*
Sjukförsäkringsavgift 4,44 1,11
Föräldraförsäkringsavgift 2,60 0,65
Ålderspensionsavgift10,2110,21
Efterlevandepensionsavgift 1,17 0,29
Arbetsmarknadsavgift 0,10 0,02
Arbetsskadeavgift 0,30 0,07
Allmän löneavgift10,15 2,54
Totalt: 28,97 %
14,89%
Summa kr
1 1.050-
1.050
2 2.100150
2.250
3 3.150604
3.754
4 4.2001.614
5.814
5 5.2502.864
8.114
För det sjätte barnet och varje ytterligare barn är flerbarnstillägget
1.250 kronor per månad och barn.
2015
1.050 kr per månad under 10 månader.
2015 Belopp för 4 veckor, kr
Bidrag Lån
Totalt
2.828
6.196
9.024
Undantag för år 2015
• Personer som är födda 1937 och tidigare betalar varken socialavgifter eller särskild löneskatt
• Personer som är födda 1938 -1949 betalar bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent
* Personer som är födda 1989 eller senare betalar bara ålderspensionsavgift och en fjärdedel av övriga avgifter,
det vill säga 14,89 procent.
KONTAKTA OSS
Göteborg
Kalmar
Stockholm
031-360 61 00
Redegatan 1C. 426 77 Västra Frölunda
0480-44 74 00
Box 751, 391 27 Kalmar
08-720 36 50
Box 30206, 104 25 Stockholm
FINANS OCH FÖRSÄKRING
Kundservice/support: MÄKLARE
Kontakt
Kundservice/Support
[email protected]
0480-44 74 00
[email protected]
[email protected]
031-360 61 60 , 0480-44 74 10

Similar documents