Insulinberegning - Sykehuset Østfold

Comments

Transcription

Insulinberegning - Sykehuset Østfold
Insulindosering til måltider og ved høyt blodsukker
Beregning av måltidsdosen:
Insulindosen til måltidet beregnes med utgangspunkt i hvor mye karbohydrat barnet skal spise/har spist.
Man må vite insulin/karbohydrat-ratio (IK-verdi), d.v.s. hvor mange gram karbohydrat (KH) som dekkes av 1
E hurtigvirkende insulin. IK-verdien beregnes ved hjelp av den såkalte 500-regelen:
500 / døgnbehov av insulin = IK
Ut fra mengde KH som barnet spiser beregnes dosen insulin ved å dividere måltidets karbohydratmengde
med IK-verdien:
Måltidsdose = mengde KH / IK
Eks: Pasienten bruker omtrent 20 enheter insulin per døgn. Ut fra 500-regelen blir IK-verdien 500/20 = 25.
Barnet trenger dermed 1 enhet insulin til 25 g karbohydrat. Dersom måltidet inneholder 50 g karbohydrat,
skal barnet ha 50/25 = 2 enheter insulin.
Hvis ikke det er presisert noe annet, skal barnet ta insulin til alle måltider, også mellommåltider. IK kan
imidlertid variere fra måltid til måltid. Dersom pasienten har vært eller skal være i stor aktivitet må IK økes
for å redusere risikoen for føling.
Beregning av korreksjonsdosen i forbindelse med måltid og ved høyt blodsukker om natten:
Ideelt sett bør blodsukker før måltid være rundt 5 mmol/l (4-7 mmol/l). Denne ideelle verdien kalles
målblodsukker, og kan variere noe fra pasient til pasient ut fra alder, evne til å kjenne føling etc. Dersom
blodsukkeret før måltid er betydelig høyere enn målblodsukkeret (gjerne > 10 mmol/l) vil det være behov
for en ekstra korreksjonsdose i tillegg til måltidsdosen. For å kunne beregne korreksjonsdosen må man vite
pasientens insulinfølsomhet (IF-verdi). Insulinfølsomheten angir hvor mange mmol/l blodsukkeret senkes
av 1 E insulin, og kan beregnes ved hjelp av den såkalte 100-regelen:
100 / døgnbehov av insulin = IF
Korreksjonsdosen beregnes ved å finne differansen mellom pasientens blodsukker før måltid og pasientens
målblodsukker. Denne verdien deles så på IF.
Korreksjonsdose = (blodsukker – målblodsukker) / IF
Eks: Pasienten bruker omtrent 20 E insulin pr døgn. Ut fra 100-regelen blir IF 100/20 = 5. Pasientens
blodsukker før mat er 17 og målblodsukkeret angitt til 5. Dermed trenger pasienten (17-5)/5= 12/5=2,5 E
insulin ekstra.
Den samme metoden brukes ved beregning av ekstra dose ved høyt blodsukker om natten, men da vil man
ofte sette målblodsukkeret litt høyere enn på dagen for å unngå nattlig hypoglykemi.
Sykehuset Østfold
DIABETES- INFORMASJONSSKRIV
BARNEAVDELINGEN, tlf. 69 86 13 80
Revidert januar 2015
www.sykehuset-ostfold.no
Sentralbord 08600
Dokument-ID D31489

Similar documents