Diabetes i arbeidslivet. Erfaringsutveksling og innledning

Transcription

Diabetes i arbeidslivet. Erfaringsutveksling og innledning
Diabetes I arbeidslivet
Innledning v/Eirin Winje
Psykolog & Ph.D
Er det no´ problem´a???
• Vanskelig å tenke på problemene
– Er ikke vi like flinke som andre?
– Jobber vi ikke like hardt?
• Full fornekting hos fru Winje?
• Har jeg ikke hatt noen utfordringer?
Hva er diabetes?
Hva er diabetes?
• Aldri få fred
• Rar- kan få andre til å besvime
• Kontinuerlig sjekking av
• Ikke spise når man er sulten
kroppen
• Usikkerhet
• Dårlig samvittighet
• Flaut
• Skam
• Skyld
• Telle enheter/mmol/kcal
• Spise når ikke sulten
• Gå opp I vekt
• Ikke være impulsiv
• Bære utstyr
• Dele følingsmat
• Sliten- ikke orke å
pakke/tur/stranda
• Stikke hele tiden
• Skuffa når bls svinger
• Høre andres gode råd
• Redd for fremtiden
– Spes laboratorieteknikere og
tanter
Når passer det?
• å ha føling?
– å måtte spise? Og å skjelve når du
gjør det?
•
å ha 18 mmol?
– Å ikke tenke så raskt og lurt som
du pleier?
– Ta insulin forran de andre
• å ha 2-18 på en dag? X2
• å ha lavt om natten?
• å ha høyt bls hver morgen?
• å være lei seg pga bls?
• å føle seg mislykka?
• å ikke kunne stille opp på kort
varsel?
• å være til bry?
• å si til arbeidsgiver at man har en
kronisk og akutt sykdom?
• å be om tilrettelegging?
Fordommer mot syke
• Diabetes: lat, dum, feit, rar?
• “ det er etter vår mening ikke til å komme utenom at
arb.giveres fordommer om hvilken arbeidsevne
funksjonshemmede og kronisk syke har, er en av
årsakene til at funksjonshemmede og kronisk syke
ikke er i arbeid” – FFO, Rettighetssenteret, 2011
Lov og rett
Arbeidstaker har ikke lov å spørre etter
helseopplysninger i utlysning eller intervju,annet enn
det som er nødvendig for de aktueller arbeidsoppgavene
- jmf arbeidsmiljøloven § 9-3
•Men er det lurt å si at man har diabetes likevel?
•Bør vi oppfordre folk til å gjøre det?
•Hvordan bør de da gjøre det?
Lov og rett
Arbeidsgiver plikter å foreta rimelig individuell
tilrettelegging av arbeidsplass og
arbeidsoppgaver..for å sikre ..at personen kan
beholde arbeidet. – jmf § 4-1, 4-1, 4-6
•Eksempel 1- Mann på lager
•Eksempel 2- Sykemeldt kvinne
Tilrettelegging
• Hva kan man forvente når man har diabetes?
• Arbeidstid?
• Arbeidsoppgaver?
• Stillingsbrøk?
• Hvordan kan vi som psykologer bistå?
Oppsigelse
Arbeidsgiver har ikke lov til å diskriminere pga helse,
men dersom sykdom og sykefravær skaper varige
problemer for arbeidsgiver, kan oppsigelse være saklig.
Oppsigelsen må altså være skalig begrunnet I
virksomhetens, arbiedsgivers, eller arbeidstakers
forhold. – jmf arbeidsmiljøloven §15-7.
•Hvordan kan vi psykologer bidra?
Kan vi bidra med:
• Kommunikasjon mellom arbeidsgiver/taker?
• Finne ut om det er kunnskapsmangler hos arbeidsgiver?
• Bedre diabetesbehandlingen?
• Henger dette sammen med verdier?
– Kan ikke ta insulin sammen med andre da får de vite at jeg har
diabetes (lik mislykka?)
– Selv- skjema?
• Egne fordomer mot folk med diabetes?

Similar documents