Pdf - Norsk 123

Transcription

Pdf - Norsk 123
Adjektiv
ung – yngre – yngst
gammel - eldre - eldst
----------------------------------------------Sara er en baby, hun er 8 måneder.
Marie er en jente. Hun går på skolen og hun er 9 år.
Semhar er også en jente. Hun er 16 år og går på videregående skole.
Isam er en liten baby. Han er bare 4 måneder.
Ali er en gutt og han går i 2. klasse. Han er 7 år.
Ola er også gutt. Han går på ungdomsskolen og er 14 år.
------------------------------------------------------------------Spørsmål: (SVAR MED HEL SETNING).
Eksempel:
Hva heter den eldste babyen? Hun er en jente og heter Sara.
Nå skal du prøve:
Hvem er yngst av guttene? ________________________________________________
Hvem er yngst av jentene?_________________________________________________
Hvem er eldre enn Ola? ___________________________________________________
Hva heter den eldtse gutten? _______________________________________________
Hva heter den eldtse jenta?_________________________________________________
Hvem er 2 år eldre enn Ola? ________________________________________________
Hvem er 2 år yngre enn Marie? ________________________________________________
Hva heter den yngste babyen? ________________________________________________
www.123norsk.com