fotballgøy / fotballtrening / lek med ball foreldre info

Transcription

fotballgøy / fotballtrening / lek med ball foreldre info
FOTBALLGØY / FOTBALLTRENING / LEK MED BALL
FORELDRE INFO :
IL Skjergard inviterer foreldre til informasjonsmøte om Fotball gøy
for førskole barna.
Sted :
Tid :
IL Skjergard lokale i kjelleren på kulturhuset
Onsdag 09 . september kl. 20:00
IL Skjergard planlegger nå oppstart av Fotball gøy for barn i Øygarden født i 2010.
Fotball gøy arrangeres for alle som går siste året i barnehagen, gutter og jenter, enten du ønsker å bli proff
spiller når du blir stor, eller bare ha det gøy sammen med de andre i klassen.
Trenerne legger til rette for en inkluderende time der alle skal ha det kjekt med ball, utvikle motorikk ,
mestringsfølelse og det å fungere sammen som et lag.
De som ønsker å fortsette med fotball begynner med ordinært seriespill det året de fyller 7 år.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dersom det er nok barn som vil være med, legges det opp til fotball gøy med grupperinger fra de forskjellige
skole-krinsene.
F.eks, alle som skal begynne på Toftøy Skule har fotball gøy samtidig, alle som skal begynne på Rong har
fotball gøy samtidig, og det samme med Blomvåg og Tjeldstø.
Tider og steder for oppstart av fotball gøy bestemmes på informasjonsmøtet.
Vi er avhengige av at noen foreldre ønsker å bli trenere / hjelpetrenere for sin klasse i fotball gøy.
Vi har allerede en pappa som har meldt sin interesse, men vi trenger flere 
Det stilles ingen kunnskapskrav.
Man får nødvendig hjelp og utstyr.
DET ER KJEKT Å VÆRE TRENER på Fotball gøy for Skjergard
Hilsen IL Skjergard – Sportslig Utvalg
Lars Ståle Rørvik
Tlf. 93 21 17 76
[email protected]
Rune Å. Misje
Tlf. 92 60 26 03
[email protected]

Similar documents