Skjema for reiseregning

Comments

Transcription

Skjema for reiseregning
Reiseregning
Dette skjemaet kan lastes ned som PDF fra: www.flt.no
Fyll ut på skjermen, skriv ut, signer og send til: Forbundet for Ledelse og Teknikk • Pb 8906 Youngstorget • 0028 Oslo
Feltene som er merket * må fylles ut
* Navn:
Avdeling nr.:
* Adresse:
* Fødselsnr. (11 siffer):
* Postnr/Poststed:
* Telefon:
* Skattekommune:
* Kontonr.:
* Reisens formål:
* E-post: * Navn på overnattingssted:
* Dato
Avreise * Kl.Fra
Ankomst Til
* Dato
* Kl.
Utgifter
Beløp kr.
Møtestart Dato
Kl. Møteslutt
Dato Kl.
Utgiftsgodtgjørelser
Lønns-TT-
AntallSats
Merknader
kode
kode
Kost og losji etter regning
Kostgodtgjørelse innland
1046
6 – 12 timer
614
280
Over 12 timer
614
520
Kostgodtgjørelse innland
Over 12 timer
610
1049
710
med overnatting
Kostgodtgjørelse utland
uten overnatting
6–12 timer
614
1042
Over 12 timer
614
1042
610
1050
610
1052
Innland
Kostgodtgjørelse med hotell
Utland
710
Nattillegg innenlands430
Bil 0 – 1000 km
711
1043
4,10
1044
3,45
Bil over 10000 km
711
Eget skyssmiddel
Passasjertillegg
7111,00
Annet
714
Andre utgifter ved kjøring
Møtegodtgjørelse (Skattepliktig. For FLT-ansatte)
Kompensasjon ved utenlandsreiser (Skattepliktig)
111-A
139
477
Tapt arbeidsfortjeneste ved dokumentasjon
Stipend for tapt arbeidsfortjeneste ved dokumentasjon
(Gjelder medlems- og tillitsvalgtsskolering)
135 SUM
Reduksjoner
Frokost kr 142,- Antall:
Lunsj kr 213,- Antall:
Middag kr 355,- Antall:
Til fratrekk:
- Reiseforskudd
- Kostnader dekket av firma
- Skattetrekk. Prosentsats: = Sum til fratrekk
NETTOBELØP SOM BES OVERFØRT KONTO:
Attestasjon Dato og underskrift
Skriv ut

Similar documents