Periodeplan i kroppsøving

Transcription

Periodeplan i kroppsøving
OPPVEKST
MOTTAKSSKOLEN
Kristiansand 27.08.2015
Periodeplan i kroppsøving
Periode: 2015/2016
Fag og uketimer: kroppsøving, 2 t/u
Gruppe: G, H
Læremidler: ”Ta sats” Dieserud / Elvestad / Strømme
Kompetansemål for faget (i relasjon til Kunnskapsløftet):
Grunnleggende ferdigheter:
Å kunne uttrykke seg muntlig i kroppsøving handler om å formidle inntrykk og opplevelser
fra ulike aktiviteter.
Å kunne uttrykke seg skriftlig i kroppsøving handler om å
planlegge en oppvarmingsøkt og en elevstyrt time.
Å kunne lese i kroppsøving handler om å tolke kart og forstå
symbol og kunne hente, tolke og forstå informasjon fra
faglitteratur.
Å kunne regne i kroppsøving innebærer å kunne måle lengder,
tider og krefter og bruke det i planleggingen av aktiviteter.
Å kunne bruke digitale verktøy er viktig når en skal hente inn informasjon for å planlegge,
dokumentere og rapportere.
Undervisningen bidrar til at elevene skal utvikle fysisk aktiv livsstil. Målet er god
hverdagskondisjon. Aktiviteter som de fleste kan være med er for eksempel: å gå på tur,
jogge, svømme, delta i ballek eller være med i organisert trening. Dersom det blir en vane å
trimme, merker vi snart positive virkninger når det gjelder psykisk helse og sosial trivsel.
Elevene skal lære å bruke grunnleggende teknikker og enkel taktikk i noen utvalgte
lagidretter, følge regler for fairplay og utføre basisferdigheter i individuelle idrettsaktiviteter.
Elevene skal kunne utføre oppvarming og trening av styrke, praktisere ulike former for
friluftsliv i ulike naturmiljø, lære orientering med kart og utvikle ferdigheter på ski og
skøyter.
Postadresse:
Kristiansand kommune
Mottaksskolen
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand
Besøksadresse:
Mottaksskolen
Kongsgård Alle 20
4631 Kristiansand
Telefon: 38107890
E-postadresse:
[email protected]
une.no
http://www.kristiansand.kommune.no/
Foretaksregisteret
NO963296746
Hovedområder i faget er idrett og dans, friluftsliv og aktivitet / livsstil.
1. Idrett og dans
Mål for opplæringen er at eleven skal
• praktisere og utvikle de sentrale tekniske ferdigheter innen basketball, volleyball,
fotball, innebandy og håndball
• utføre grunnleggende teknikk i svømming ( bryst- og ryggsvømming )
• videreutvikle sin teknikk i crawlsvømming (de som kan svømme )
• kunne orientere seg under vann
• videreutvikle tekniske ferdigheter innen løp og hopp
• videreutvikle tekniske ferdigheter innen turn
• videreutvikle danser fra ungdomskultur individuelt og i grupper
2. Friluftsliv:
Mål for opplæringen er at eleven skal
• utvikle ferdigheter på ski og skøyter
• orientere seg i grupper ved hjelp av kart og kompass i en enkel O- løype i
nærområdet
3. Aktivitet og livsstil:
Mål for opplæringen er at eleven skal
• bruke ulike treningsformer for å videreutvikle sine fysiske ferdigheter i flere kjente
aktiviteter.
• lære om hvordan livsstil og fysisk aktivitet virker inn på kroppens helsetilstand.
4. Sosiale mål:
Mål for opplæringen er at eleven skal
• kunne samarbeide i ulike par og grupper
• få trening i å kunne lede klassen i oppvarmingsøvelser og i en elevstyrt time.
Måned
Innhold
Metode
august,
september
Idrett
• volleyball
• kanonball
Elevene skal lære de mest grunnleggende deler av
spillet (serve, mottak, fingerslag og spillets regler) og
drille samspill.
- praktisering av ulike former for
friluftsliv,
- bruk av ski og skøyter,
- planlegging og praktisering av
individuelle - og lag idretter,
- orientering ved hjelp av kart,
- bevegelse,
- dans,
- konkurranse,
- styrke-test,
- spenst-test
Trening og helse
• spenst og hurtighet
• styrke og utholdenhet
• turn
Friluftsliv
• løp: sprint ( 60m, 100m, 200m og 400m )
• hopp: høyde og lengde
• Coppers løpetest
• orientering
• jogging
Elevene skal lære å jogge riktig i forhold til puls. Å
jogge rundt Grønnsletta er flott da alle elevene kan
jogge i et tempo som passer dem.
oktober,
november
Dans
•
•
•
•
lek og improvisasjon
norsk folkedans
linedansen
dans fra andre kulturer
Elevene skal lære grunnleggende ferdigheter i dans,
skape og utøve kreativ dans, norsk og utenlandsk
dans og rytmelek.
Svømming
• brystsvømming
• crawlsvømming
Idrett
•
•
desember
håndball
basketball
Tradisjonelle leker
• Tarzan
• Slå på ringen
• Fange hale
• Sisten
Friluftsliv
• ski
• skøyter
Idrett
•
Fotball
Måned Innhold
januar
februar
Friluftsliv
- skøyter
- ski – langrenn
Trening og helse
- turn
- spenst og hurtighet
- styrke og utholdenhet
- aerobic
Metode
-
-
Elevene skal lære å trene riktig i forhold til puls og
lengde på aktivitetene.
Svømming
- brystsvømming
- ryggsvømming
mars
april
Dans
-
norsk folkedans
linedansen
dans fra ulike kulturer
Elevene skal lære å danse danser fra norsk
kulturtradisjon og danser fra andre kulturer.
Idrett
- basketball
- innebandy
- kanonball
Svømming
- krål
- dykking
mai
juni
Friidrett
- løp: sprint (60m, 100m, 200m og 400m)
- hopp: høyde og lengde
- Searganstest
Friluftsliv
- orientering
- overnattingstur
Elevene skal lære å praktisere ulike former for
friluftsliv i ulike nærmiljø og lære orientering med
kart. Orientering starter med det enkle og avslutter
med orienteringsløp.
Idrett
- fotball
- volleyball
Dato: 27.08.2015
Utarbeidet av: Sabit Veliqi
-
praktisering av ulike former
for friluftsliv
bruk av ski og skøyter
demonstrering
planlegging og
praktisering av
individuelle - og lag
idretter
orientering ved hjelp
av kart
bevegelse
stasjonsarbeid
konkurranse
Searganstest
sprintløp

Similar documents